2018-09-18 09:35:54

Val till kommunfullmäktige i Västervik - Röster

Samtliga 24 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Västervik

20,23%
9,53%
4,63%
3,92%
32,16%
4,96%
2,85%
11,69%
0,14%
5,05%
3,67%
1,16%
M C L KD S V MP SD FI S-V VDM ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,42%
+0,65
2014: 83,77%

Röstfördelning - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4956 20,23% -420 -1,92 5376 22,15%
C Centerpartiet 2335 9,53% +39 +0,07 2296 9,46%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1135 4,63% +54 +0,18 1081 4,45%
KD Kristdemokraterna 960 3,92% +358 +1,44 602 2,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7876 32,16% -775 -3,49 8651 35,65%
V Vänsterpartiet 1216 4,96% +193 +0,75 1023 4,22%
MP Miljöpartiet de gröna 697 2,85% -383 -1,60 1080 4,45%
SD Sverigedemokraterna 2863 11,69% +842 +3,36 2021 8,33%
FI Feministiskt initiativ 34 0,14% +2 +0,01 32 0,13%
S-V Socialisterna-Välfärdspartiet 1238 5,05% +138 +0,52 1100 4,53%
VDM Westerwikspartiet 900 3,67% +180 +0,71 720 2,97%
ÖVR Övriga anmälda partier 283 1,16% -3 -0,02 286 1,18%
  Giltiga röster 24493 100,00% +225   24268 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 11 0,04% +11 +0,04    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 319 1,28% -40 -0,17 359 1,46%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,06% +9 +0,04 7 0,03%
VDT Valdeltagande 24839 84,42% +205 +0,65 24634 83,77%
  Antal röstberättigade 29423   +18   29405  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Västervik

Område M C L KD S V MP SD FI S-V VDM ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,79% 34,58% 1,98% 2,96% 17,67% 5,49% 2,41% 11,42%   1,32% 3,51% 1,87%   1,09%   86,72%
24,88% 6,49% 5,71% 3,39% 32,53% 4,45% 3,58% 9,49%   6,58% 2,61% 0,29%   1,71% 0,10% 84,91%
29,69% 5,55% 7,27% 3,20% 26,02% 4,38% 3,36% 10,47% 0,16% 4,38% 5,16% 0,39%   1,46% 0,08% 84,75%
23,40% 8,32% 6,95% 5,01% 26,66% 4,51% 3,94% 11,08% 0,19% 4,13% 4,38% 1,44%   0,87%   87,99%
19,10% 16,93% 3,42% 7,09% 28,94% 5,59% 2,42% 10,26% 0,17% 3,25% 1,58% 1,25% 0,17% 0,74% 0,08% 80,41%
20,26% 13,13% 2,03% 9,08% 27,63% 5,02% 1,78% 13,70% 0,24% 3,57% 2,03% 1,54%   1,12%   84,04%
13,86% 10,34% 2,61% 2,84% 35,57% 4,09% 2,50% 19,43% 0,23% 4,09% 3,52% 0,91%   1,90%   83,68%
11,45% 5,55% 1,39% 2,31% 48,55% 5,66% 1,73% 17,11%   2,89% 2,77% 0,58%   1,03%   80,70%
12,12% 17,10% 1,70% 3,51% 35,79% 5,66% 2,15% 14,38% 0,11% 4,30% 1,70% 1,47% 0,11% 1,78%   82,34%
15,70% 4,99% 4,33% 1,64% 41,05% 6,46% 3,27% 10,87% 0,08% 6,95% 3,43% 1,23% 0,16% 1,53%   80,21%
9,36% 2,48% 2,96% 2,87% 49,47% 4,01% 3,25% 15,47%   5,54% 4,11% 0,48%   1,41%   76,02%
27,84% 26,06% 3,37% 4,61% 19,33% 2,30% 1,60% 9,75% 0,18% 1,06% 2,30% 1,60%   1,23%   87,58%
19,35% 3,76% 5,91% 3,23% 38,71% 5,38% 3,76% 9,60% 0,08% 6,53% 3,07% 0,61%   1,29%   89,00%
33,39% 6,97% 7,79% 4,20% 21,78% 3,92% 3,43% 8,57% 0,17% 3,70% 4,70% 1,38% 0,05% 1,09%   89,18%
20,15% 4,78% 5,34% 4,03% 35,80% 6,75% 2,25% 9,47% 0,28% 4,97% 5,34% 0,84%   1,11%   80,46%
12,11% 4,00% 3,77% 4,00% 43,66% 5,71% 2,74% 10,63% 0,11% 7,54% 4,57% 1,14%   1,79% 0,22% 81,03%
25,07% 7,41% 5,66% 3,77% 29,25% 5,12% 2,96% 10,24%   5,26% 4,18% 1,08%   1,07%   83,71%
14,16% 3,90% 4,91% 2,23% 40,36% 6,24% 3,57% 10,48% 0,22% 8,92% 3,79% 1,23% 0,11% 1,32% 0,22% 74,21%
16,06% 21,61% 2,26% 5,43% 21,27% 5,20% 1,47% 15,16%   4,75% 2,49% 4,30%   0,67% 0,22% 85,44%
27,46% 4,51% 5,67% 3,42% 32,76% 3,48% 2,68% 8,18% 0,12% 6,71% 4,39% 0,61% 0,06% 1,80%   86,48%
25,88% 11,28% 2,77% 2,03% 19,78% 4,62% 4,25% 14,42% 0,18% 3,70% 9,80% 1,29%   0,91% 0,18% 88,37%
18,41% 6,74% 6,86% 3,01% 34,66% 4,45% 2,17% 10,59%   8,06% 4,57% 0,48%   1,42% 0,12% 80,61%
10,66% 10,87% 5,33% 2,99% 34,75% 6,18% 1,92% 16,84% 0,11% 7,14% 1,81% 1,39% 0,11% 1,16% 0,21% 81,09%
25,10% 9,96% 2,39% 6,37% 26,69% 5,58% 5,18% 10,36% 1,99% 3,59% 1,59% 1,20% 0,77% 1,16% 1,16%  
Västervik 20,23% 9,53% 4,63% 3,92% 32,16% 4,96% 2,85% 11,69% 0,14% 5,05% 3,67% 1,16% 0,04% 1,28% 0,06% 84,42%

Röstfördelning övriga partier - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
TJP TJUSTPARTIET 187 0,76% +33 +0,13 154 0,63%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 84 0,34% -1 -0,01 85 0,35%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 12 0,05% -35 -0,14 47 0,19%
  Totalt övriga partier 283 1,16% -3 -0,02 286 1,18%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Västervik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 5
Direktdemokraterna 3
Basinkomstpartiet 1
Folkhemmet Sverige 1
Kristna Värdepartiet 1
Piratpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se