2018-09-18 13:36:44

Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Röster

Samtliga 10 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Borgholm

15,87%
13,78%
1,38%
4,05%
33,96%
3,62%
1,77%
9,56%
0,18%
11,23%
4,49%
0,10%
M C L KD S V MP SD FI FÖL Öland ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,42%
+0,85
2014: 85,57%

Röstfördelning - kommun Borgholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1217 15,87% -73 -1,16 1290 17,03%
C Centerpartiet 1057 13,78% -308 -4,24 1365 18,02%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 106 1,38% -35 -0,48 141 1,86%
KD Kristdemokraterna 311 4,05% +125 +1,60 186 2,46%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2605 33,96% +279 +3,25 2326 30,71%
V Vänsterpartiet 278 3,62% +90 +1,14 188 2,48%
MP Miljöpartiet de gröna 136 1,77% -150 -2,00 286 3,78%
SD Sverigedemokraterna 733 9,56% +231 +2,93 502 6,63%
FI Feministiskt initiativ 14 0,18% +2 +0,02 12 0,16%
FÖL Framtid Öland 861 11,23% -136 -1,94 997 13,16%
Öland Ölandspartiet 344 4,49% +80 +1,00 264 3,49%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,10% -9 -0,12 17 0,22%
  Giltiga röster 7670 100,00% +96   7574 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 8 0,10% +8 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 82 1,06% -4 -0,07 86 1,12%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,05% -1 -0,01 5 0,07%
VDT Valdeltagande 7764 86,42% +99 +0,85 7665 85,57%
  Antal röstberättigade 8984   +26   8958  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Borgholm

Område M C L KD S V MP SD FI FÖL Öland ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,60% 26,20% 0,76% 2,77% 30,23% 3,78% 1,01% 8,19% 0,25% 9,19% 4,03%   0,12% 1,12% 0,12% 85,10%
22,96% 4,87% 1,22% 2,91% 44,52% 3,19% 1,12% 9,75% 0,19% 5,15% 4,12%   0,28% 1,38%   82,13%
19,70% 6,29% 1,48% 4,16% 45,70% 3,33% 1,48% 8,51%   4,81% 4,35% 0,19% 0,09% 1,81% 0,09% 80,69%
9,54% 13,21% 1,83% 3,67% 23,12% 2,94% 1,65% 6,79%   32,48% 4,77%     0,73%   86,87%
11,01% 24,27% 1,46% 4,94% 32,70% 5,17% 2,70% 10,22% 0,11% 3,48% 3,93%   0,11% 1,87%   85,90%
7,58% 14,21% 1,08% 4,06% 22,87% 2,57% 2,30% 8,12% 0,14% 31,12% 5,95%     0,54%   84,62%
9,64% 14,46% 0,40% 6,02% 21,89% 3,21% 2,01% 8,84%   28,51% 4,62% 0,40%   0,40%   85,76%
21,67% 13,74% 1,37% 4,23% 31,61% 2,75% 1,06% 10,99% 0,21% 7,61% 4,65% 0,11%   0,21% 0,11% 85,04%
17,19% 13,08% 2,49% 4,32% 36,54% 4,76% 2,27% 12,43% 0,43% 2,27% 4,00% 0,22% 0,21% 0,64%   86,07%
17,84% 7,03% 1,08% 4,86% 34,59% 5,95% 4,86% 11,35% 1,08% 4,32% 6,49% 0,54%   1,59% 0,53%  
Borgholm 15,87% 13,78% 1,38% 4,05% 33,96% 3,62% 1,77% 9,56% 0,18% 11,23% 4,49% 0,10% 0,10% 1,06% 0,05% 86,42%

Röstfördelning övriga partier - kommun Borgholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,05% +4 +0,05    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 4 0,05% -13 -0,17 17 0,22%
  Totalt övriga partier 8 0,10% -9 -0,12 17 0,22%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Borgholm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 2
Direktdemokraterna 1
Piratpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se