2018-09-12 20:03:50

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Röster

Samtliga 42 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Gotland

15,36%
25,07%
4,62%
2,34%
25,87%
9,37%
6,20%
8,40%
2,25%
0,51%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,79%
+2,14
2014: 84,65%

Röstfördelning - kommun Gotland

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6216 15,36% -556 -2,05 6772 17,41%
C Centerpartiet 10149 25,07% +2460 +5,30 7689 19,77%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1870 4,62% -46 -0,31 1916 4,93%
KD Kristdemokraterna 947 2,34% +118 +0,21 829 2,13%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10471 25,87% -1094 -3,87 11565 29,74%
V Vänsterpartiet 3793 9,37% +567 +1,08 3226 8,29%
MP Miljöpartiet de gröna 2510 6,20% -1265 -3,50 3775 9,71%
SD Sverigedemokraterna 3402 8,40% +1347 +3,12 2055 5,28%
FI Feministiskt initiativ 910 2,25% -66 -0,26 976 2,51%
ÖVR Övriga anmälda partier 208 0,51% +118 +0,28 90 0,23%
  Giltiga röster 40476 100,00% +1583   38893 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 43 0,10% +43 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 548 1,33% -146 -0,42 694 1,75%
OG Ogiltiga röster - övriga 66 0,16% +47 +0,11 19 0,05%
VDT Valdeltagande 41133 86,79% +1527 +2,14 39606 84,65%
  Antal röstberättigade 47393   +605   46788  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Gotland

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
8,75% 47,63% 2,82% 1,34% 14,99% 9,35% 6,08% 6,53% 1,93% 0,59%   1,16% 0,73% 84,71%
13,74% 33,17% 4,95% 1,11% 17,20% 7,30% 5,94% 13,61% 1,98% 0,99% 0,36% 2,15% 1,07% 87,75%
16,12% 33,02% 3,13% 3,91% 17,84% 10,17% 5,01% 7,82% 2,35% 0,63% 0,46% 0,77% 0,15% 86,06%
16,05% 28,18% 4,62% 3,35% 22,29% 7,62% 5,08% 9,12% 3,12% 0,58%   1,81% 0,45% 85,85%
16,68% 31,09% 5,14% 4,04% 18,79% 6,99% 6,74% 8,09% 2,27% 0,17%   1,08% 0,17% 87,74%
8,73% 49,39% 2,09% 2,97% 12,04% 6,81% 3,66% 11,52% 1,22% 1,57%   0,87%   85,00%
10,40% 36,14% 3,71% 1,24% 22,52% 5,45% 4,46% 14,60% 1,49%         86,51%
12,14% 25,09% 4,43% 3,38% 24,39% 9,80% 7,93% 10,39% 1,87% 0,58%   1,95%   84,12%
11,87% 43,56% 2,80% 2,13% 16,35% 9,07% 5,49% 6,27% 1,90% 0,56% 0,11% 1,43% 0,11% 83,00%
11,12% 46,33% 1,83% 1,47% 19,07% 7,21% 3,42% 7,70% 0,98% 0,86%   0,73%   83,49%
9,94% 28,64% 2,13% 3,91% 31,01% 8,05% 2,25% 11,95% 1,42% 0,71%   1,96% 0,46% 79,01%
11,00% 33,43% 3,12% 4,61% 19,02% 8,77% 3,71% 12,63% 1,19% 2,53% 0,15% 1,46%   82,21%
14,76% 19,32% 2,62% 2,33% 29,90% 12,14% 7,48% 9,81% 0,97% 0,68%   1,25%   82,84%
8,66% 36,94% 3,09% 1,70% 20,71% 13,14% 6,96% 6,34% 1,70% 0,77%   2,12%   81,71%
10,68% 27,40% 3,02% 1,73% 27,62% 8,74% 4,64% 13,05% 1,73% 1,40% 0,32% 1,48%   84,51%
9,85% 32,78% 1,56% 2,49% 28,94% 7,78% 3,84% 11,20% 0,93% 0,62%   1,43% 0,20% 84,56%
14,74% 34,43% 2,68% 2,37% 20,21% 9,07% 4,43% 9,18% 2,47% 0,41%   1,22%   85,24%
12,70% 16,89% 3,70% 1,60% 35,51% 11,47% 3,58% 12,08% 1,60% 0,86% 0,24% 1,69%   80,06%
13,83% 18,63% 2,77% 1,16% 32,90% 9,32% 4,80% 13,83% 2,47% 0,29%   2,00%   84,36%
18,68% 30,33% 3,52% 3,30% 25,38% 5,93% 3,96% 7,36% 1,21% 0,33%   0,44% 0,11% 87,90%
11,94% 44,43% 5,17% 1,72% 18,94% 5,05% 3,33% 6,89% 1,26% 1,26%   1,58%   86,76%
14,35% 30,77% 4,32% 2,16% 22,64% 7,69% 6,40% 9,59% 1,99% 0,09%   1,53%   89,63%
14,55% 35,23% 4,16% 4,60% 20,68% 6,24% 4,49% 7,55% 2,08% 0,44%   1,30%   86,54%
18,33% 22,55% 7,10% 0,77% 28,41% 7,39% 9,02% 4,22% 1,92% 0,29% 0,19% 1,96% 0,37% 82,61%
10,07% 13,04% 4,14% 1,80% 39,12% 12,05% 5,49% 11,33% 2,70% 0,27%   1,15% 0,09% 80,83%
18,72% 17,66% 6,79% 1,31% 30,17% 9,81% 7,20% 5,40% 2,86% 0,08% 0,08% 1,84%   87,45%
14,87% 12,63% 4,12% 1,40% 36,76% 12,25% 4,58% 9,54% 2,99% 0,84% 0,46% 0,92% 0,18% 78,41%
22,00% 17,53% 8,15% 2,45% 23,58% 9,11% 8,24% 6,57% 2,37%     0,69% 1,03% 89,45%
20,87% 17,02% 8,13% 2,68% 15,42% 12,15% 13,41% 3,69% 6,20% 0,42% 0,08% 0,67%   85,92%
15,48% 15,77% 5,93% 2,75% 26,99% 11,87% 10,42% 6,73% 3,91% 0,14% 0,21% 0,93%   84,93%
11,09% 13,26% 5,03% 2,97% 32,34% 14,06% 7,77% 8,80% 4,57% 0,11% 0,78% 1,34%   76,54%
14,76% 14,06% 4,09% 2,69% 40,18% 11,76% 3,99% 6,78% 1,50% 0,20%   0,99% 0,10% 86,74%
19,95% 17,50% 4,91% 2,14% 34,52% 9,11% 4,43% 5,94% 1,35% 0,16%   0,78% 0,08% 85,33%
22,52% 20,47% 6,24% 2,46% 22,52% 9,93% 7,47% 5,12% 2,87% 0,41% 0,10% 1,61% 0,10% 84,83%
18,28% 18,19% 4,22% 2,37% 34,97% 8,26% 4,75% 7,91% 0,88% 0,18%   1,56% 0,09% 84,33%
18,74% 19,42% 5,09% 1,78% 28,75% 10,26% 7,72% 5,60% 2,46% 0,17%   1,01%   85,44%
9,11% 10,59% 2,51% 1,82% 43,62% 13,67% 3,19% 12,76% 1,25% 1,48% 0,22% 2,43% 0,22% 79,23%
22,59% 17,47% 6,37% 2,03% 21,24% 9,07% 12,55% 5,79% 2,51% 0,39%   1,32% 0,66% 86,57%
11,14% 39,24% 2,15% 2,28% 18,86% 10,25% 3,80% 9,11% 2,03% 1,14%   1,86%   83,59%
16,86% 27,17% 4,86% 1,96% 25,89% 8,50% 4,65% 8,43% 1,55% 0,13% 0,07% 1,07% 0,07% 88,45%
22,57% 17,79% 9,18% 1,92% 25,36% 6,14% 7,32% 7,32% 2,11% 0,31%   0,86%   88,28%
18,03% 17,71% 5,87% 2,73% 17,09% 13,31% 10,80% 8,49% 5,56% 0,42% 0,71% 2,23% 0,41%  
Gotland 15,36% 25,07% 4,62% 2,34% 25,87% 9,37% 6,20% 8,40% 2,25% 0,51% 0,10% 1,33% 0,16% 86,79%

Röstfördelning övriga partier - kommun Gotland

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 160 0,40% +160 +0,40    
DD Direktdemokraterna 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 47 0,12% -43 -0,12 90 0,23%
  Totalt övriga partier 208 0,51% +118 +0,28 90 0,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Gotland

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 19
Nordiska motståndsrörelsen 10
Piratpartiet 10
Medborgerlig Samling 5
TRYGGHETSPARTIET 2
Klassiskt liberala partiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se