2019-02-12 10:37:58

Val till kommunfullmäktige i Svedala - Röster

Samtliga 12 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Svedala

23,90%
5,09%
4,79%
2,97%
19,67%
2,29%
3,42%
27,03%
0,26%
4,94%
4,86%
0,79%
M C L KD S V MP SD FI ÄS BAP ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,90%
+2,00
2014: 86,90%

Röstfördelning - kommun Svedala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3306 23,90% -76 -2,18 3382 26,08%
C Centerpartiet 704 5,09% +164 +0,93 540 4,16%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 662 4,79% -65 -0,82 727 5,61%
KD Kristdemokraterna 411 2,97% +271 +1,89 140 1,08%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2721 19,67% -676 -6,52 3397 26,19%
V Vänsterpartiet 317 2,29% +84 +0,50 233 1,80%
MP Miljöpartiet de gröna 473 3,42% -428 -3,53 901 6,95%
SD Sverigedemokraterna 3739 27,03% +1083 +6,55 2656 20,48%
FI Feministiskt initiativ 36 0,26% +19 +0,13 17 0,13%
ÄS Älska Svedala 683 4,94% +683 +4,94    
BAP BARAPARTIET 673 4,86% -20 -0,48 693 5,34%
ÖVR Övriga anmälda partier 109 0,79% -175 -1,40 284 2,19%
  Giltiga röster 13834 100,00% +864   12970 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5 0,04% +5 +0,04    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 148 1,06% -20 -0,22 168 1,28%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,06% +5 +0,03 4 0,03%
VDT Valdeltagande 13996 88,90% +854 +2,00 13142 86,90%
  Antal röstberättigade 15744   +620   15124  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Svedala

Område M C L KD S V MP SD FI ÄS BAP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,13% 4,80% 4,99% 3,87% 13,65% 1,43% 5,42% 23,32% 0,25% 2,99% 14,46% 0,69%   0,99%   88,00%
22,12% 3,17% 4,53% 3,17% 19,40% 2,63% 2,36% 24,93%   1,45% 15,14% 1,09%   1,08% 0,09% 86,85%
18,54% 6,28% 2,68% 3,81% 12,56% 2,68% 4,53% 25,33% 0,72% 14,73% 7,93% 0,21% 0,10% 0,41% 0,10% 86,84%
23,35% 3,85% 5,73% 2,42% 15,42% 1,76% 3,52% 24,23% 0,11% 2,97% 16,52% 0,11%   0,87%   91,33%
19,08% 6,22% 4,28% 1,94% 26,92% 3,31% 2,99% 29,18% 0,40% 3,72% 0,32% 1,62%   1,82% 0,08% 83,02%
20,89% 3,63% 4,52% 2,89% 25,26% 2,89% 1,63% 33,78% 0,07% 3,33% 0,37% 0,74%   1,46% 0,15% 87,28%
31,06% 3,52% 6,83% 3,73% 20,14% 1,41% 3,66% 24,15% 0,21% 3,94% 0,56% 0,77%   0,98%   89,68%
21,16% 4,02% 3,95% 2,40% 24,61% 3,60% 2,82% 31,88% 0,21% 3,81% 0,42% 1,13%   0,77% 0,07% 86,67%
29,26% 6,59% 5,45% 1,93% 17,75% 1,49% 3,95% 27,77% 0,26% 4,22% 0,79% 0,53%   0,96% 0,09% 89,56%
27,02% 7,74% 5,27% 3,54% 20,84% 1,57% 2,72% 24,88% 0,16% 4,78% 0,58% 0,91%   0,65%   89,59%
24,55% 6,68% 3,65% 2,87% 17,95% 2,33% 3,65% 26,73% 0,31% 10,33% 0,39% 0,54% 0,15% 1,22% 0,15% 87,02%
25,54% 4,35% 7,61% 1,63% 16,85% 3,26% 4,35% 27,17% 1,63% 4,89% 1,63% 1,09% 1,05% 2,62%    
Svedala 23,90% 5,09% 4,79% 2,97% 19,67% 2,29% 3,42% 27,03% 0,26% 4,94% 4,86% 0,79% 0,04% 1,06% 0,06% 88,90%

Röstfördelning övriga partier - kommun Svedala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
TRP TRYGGHETSPARTIET 68 0,49% +68 +0,49    
SPI SPI Välfärden     -158 -1,22 158 1,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 41 0,30% -85 -0,68 126 0,97%
  Totalt övriga partier 109 0,79% -175 -1,40 284 2,19%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Svedala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 26
Direktdemokraterna 6
SKÅNEPARTIET 5
Landsbygdspartiet Oberoende 2
Piratpartiet 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se