2018-09-17 13:17:27

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Röster

Samtliga 16 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Simrishamn

25,01%
8,08%
5,95%
3,24%
23,09%
3,59%
3,87%
17,67%
5,80%
3,13%
0,57%
M C L KD S V MP SD FI ÖstP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,99%
+1,99
2014: 83,00%

Röstfördelning - kommun Simrishamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3335 25,01% +689 +4,65 2646 20,36%
C Centerpartiet 1078 8,08% -189 -1,66 1267 9,75%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 793 5,95% +263 +1,87 530 4,08%
KD Kristdemokraterna 432 3,24% +143 +1,02 289 2,22%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3079 23,09% -313 -3,00 3392 26,09%
V Vänsterpartiet 479 3,59% +141 +0,99 338 2,60%
MP Miljöpartiet de gröna 516 3,87% -131 -1,11 647 4,98%
SD Sverigedemokraterna 2356 17,67% +495 +3,35 1861 14,32%
FI Feministiskt initiativ 773 5,80% -382 -3,09 1155 8,89%
ÖstP Österlenpartiet 418 3,13% -430 -3,39 848 6,52%
ÖVR Övriga anmälda partier 76 0,57% +50 +0,37 26 0,20%
  Giltiga röster 13335 100,00% +336   12999 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,02% +3 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 165 1,22% -27 -0,23 192 1,45%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,05%     7 0,05%
VDT Valdeltagande 13510 84,99% +312 +1,99 13198 83,00%
  Antal röstberättigade 15896   -5   15901  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Simrishamn

Område M C L KD S V MP SD FI ÖstP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,92% 10,20% 6,73% 2,96% 25,41% 2,86% 3,67% 19,49% 5,20% 1,84% 0,71% 0,10% 1,21%   85,53%
28,62% 9,26% 6,58% 2,31% 16,69% 4,99% 4,87% 14,74% 8,53% 3,05% 0,37%   1,44%   89,19%
20,03% 6,42% 4,11% 3,34% 26,32% 3,85% 2,18% 27,73% 2,95% 2,18% 0,90%   1,64%   78,03%
23,75% 12,36% 3,76% 3,19% 17,95% 2,80% 2,99% 26,45% 4,83% 1,74% 0,19%   1,14% 0,10% 85,08%
30,41% 8,76% 5,31% 2,39% 17,00% 3,72% 6,91% 13,15% 7,57% 2,66% 2,12% 0,13% 1,05% 0,13% 86,61%
31,73% 7,03% 9,64% 2,61% 17,67% 4,02% 5,62% 8,03% 9,64% 3,82% 0,20%   1,19%   89,68%
30,89% 6,06% 6,40% 3,20% 24,24% 3,28% 3,79% 13,72% 4,38% 3,62% 0,42% 0,08% 1,08%   86,72%
18,95% 4,44% 4,81% 4,07% 31,89% 4,90% 2,96% 18,48% 5,08% 3,79% 0,65%   0,73%   74,15%
30,43% 3,81% 8,58% 2,52% 27,30% 2,72% 2,79% 14,02% 5,51% 2,11% 0,20%   1,34% 0,07% 83,94%
21,96% 3,49% 5,36% 3,49% 33,79% 3,15% 1,96% 19,74% 4,00% 2,89% 0,17%   0,93%   79,76%
30,55% 8,35% 7,89% 5,72% 16,70% 2,06% 3,20% 17,16% 5,38% 2,75% 0,23%   0,68%   87,30%
12,25% 14,62% 3,43% 2,50% 21,08% 3,82% 4,35% 22,53% 6,32% 8,04% 1,05%   1,56%   83,99%
25,68% 10,81% 5,65% 4,05% 19,78% 5,16% 5,53% 11,30% 7,86% 3,44% 0,74%   2,28%   85,88%
26,81% 15,73% 6,05% 2,62% 12,90% 2,42% 4,44% 15,32% 7,46% 6,05% 0,20%   1,00%   88,05%
20,48% 9,47% 3,96% 3,74% 18,06% 4,63% 7,49% 24,45% 5,73% 1,10% 0,88%   1,52% 0,22% 87,67%
21,66% 8,28% 5,10% 1,27% 26,75% 7,64% 5,73% 8,92% 10,83% 2,55% 1,27%   0,62% 1,86%  
Simrishamn 25,01% 8,08% 5,95% 3,24% 23,09% 3,59% 3,87% 17,67% 5,80% 3,13% 0,57% 0,02% 1,22% 0,05% 84,99%

Röstfördelning övriga partier - kommun Simrishamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
ENH Enhet 29 0,22% +29 +0,22    
  Partiet Horisont 19 0,14% +19 +0,14    
DjuP Djurens parti 10 0,07% +10 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 18 0,13% -8 -0,07 26 0,20%
  Totalt övriga partier 76 0,57% +50 +0,37 26 0,20%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Simrishamn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Piratpartiet 6
Direktdemokraterna 5
Medborgerlig Samling 3
Nordiska motståndsrörelsen 3
Initiativet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se