2018-09-19 08:28:15

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster

Samtliga 33 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Hässleholm

16,73%
7,96%
4,54%
5,84%
24,12%
3,90%
3,27%
25,53%
0,26%
6,02%
1,83%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,51%
+1,43
2014: 82,08%

Röstfördelning - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5583 16,73% +1321 +3,61 4262 13,12%
C Centerpartiet 2657 7,96% +323 +0,78 2334 7,19%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1516 4,54% -263 -0,93 1779 5,48%
KD Kristdemokraterna 1948 5,84% +282 +0,71 1666 5,13%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8050 24,12% -2057 -7,00 10107 31,11%
V Vänsterpartiet 1301 3,90% +280 +0,75 1021 3,14%
MP Miljöpartiet de gröna 1093 3,27% -1132 -3,58 2225 6,85%
SD Sverigedemokraterna 8523 25,53% +1189 +2,96 7334 22,58%
FI Feministiskt initiativ 87 0,26% +30 +0,09 57 0,18%
FOV Folkets Väl 2010 6,02% +621 +1,75 1389 4,28%
ÖVR Övriga anmälda partier 610 1,83% +301 +0,88 309 0,95%
  Giltiga röster 33378 100,00% +895   32483 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 33 0,10% +33 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 556 1,64% -39 -0,16 595 1,80%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,06% +7 +0,02 14 0,04%
VDT Valdeltagande 33988 83,51% +896 +1,43 33092 82,08%
  Antal röstberättigade 40701   +382   40319  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Hässleholm

Område M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,49% 13,79% 4,20% 3,30% 13,94% 3,30% 2,25% 32,83% 0,30% 7,05% 2,55%   3,05%   81,61%
16,43% 7,97% 3,59% 5,48% 22,91% 3,29% 2,89% 29,38%   5,98% 2,09% 0,19% 2,24%   80,77%
10,14% 6,31% 2,59% 8,22% 24,77% 2,70% 2,70% 33,56% 0,45% 5,63% 2,93%   1,66%   77,84%
14,29% 5,82% 3,06% 4,49% 32,76% 6,63% 3,27% 20,10% 0,41% 6,63% 2,55%   1,01% 0,10% 77,12%
17,92% 5,16% 6,43% 6,43% 25,07% 5,07% 5,34% 18,73% 0,09% 7,06% 2,71% 0,18% 1,77%   71,10%
11,78% 5,14% 4,26% 6,02% 29,57% 4,01% 3,76% 27,19% 0,25% 6,27% 1,75% 0,25% 1,35% 0,25% 78,70%
18,33% 6,76% 5,79% 5,48% 24,19% 5,03% 4,81% 20,96% 0,15% 6,76% 1,73%   1,84% 0,07% 84,76%
17,86% 5,19% 4,06% 5,11% 27,19% 6,49% 4,14% 22,65% 0,65% 5,44% 1,22% 0,32% 2,21% 0,08% 74,54%
17,14% 15,99% 1,67% 4,39% 18,18% 3,76% 2,19% 30,51% 0,52% 4,60% 1,04%   0,93% 0,10% 86,19%
18,13% 9,23% 2,00% 3,23% 22,14% 2,89% 1,89% 31,70%   5,01% 3,78%   1,86%   81,64%
23,43% 9,03% 5,58% 5,88% 24,54% 4,16% 3,85% 17,14% 0,10% 4,36% 1,93% 0,10% 1,50%   87,82%
20,19% 5,53% 6,76% 6,23% 31,17% 2,11% 2,72% 14,49% 0,09% 9,22% 1,49%   1,39%   87,30%
9,43% 2,07% 1,68% 3,49% 54,01% 6,59% 3,23% 14,86% 0,13% 3,75% 0,78%   0,51%   67,18%
13,96% 15,44% 2,95% 9,40% 11,68% 3,09% 1,88% 28,19% 0,13% 11,01% 2,28% 0,13% 1,19%   84,93%
28,79% 8,09% 6,94% 5,43% 21,62% 1,73% 2,66% 17,92% 0,12% 5,43% 1,27% 0,11% 0,57%   90,45%
18,72% 6,13% 4,74% 5,23% 24,69% 3,60% 4,50% 22,49%   8,01% 1,88% 0,08% 2,55%   82,79%
17,57% 8,60% 4,37% 6,20% 19,46% 2,92% 2,55% 29,66% 0,29% 6,63% 1,75% 0,07% 1,79%   85,61%
10,13% 7,44% 4,20% 7,97% 30,71% 3,66% 2,91% 27,26% 0,22% 4,74% 0,75% 0,32% 1,90%   78,04%
13,86% 10,36% 2,65% 6,02% 16,39% 6,87% 3,86% 37,35% 0,36% 1,93% 0,36% 0,24% 2,00% 0,24% 78,29%
16,20% 6,61% 4,43% 5,79% 28,42% 5,97% 5,70% 19,46% 0,45% 5,16% 1,81%   2,46% 0,26% 76,40%
21,14% 8,41% 5,83% 3,78% 20,82% 2,48% 3,13% 23,95% 0,32% 8,31% 1,83%   1,49% 0,11% 88,87%
14,92% 7,06% 2,62% 4,64% 27,52% 3,93% 2,12% 30,54% 0,30% 3,83% 2,52%   1,88% 0,10% 78,94%
17,33% 9,39% 4,24% 6,32% 19,13% 3,34% 2,89% 27,17%   7,58% 2,62% 0,09% 1,25%   83,49%
14,36% 7,69% 2,90% 5,10% 24,88% 4,79% 2,83% 30,46% 0,39% 5,02% 1,57% 0,23% 1,16%   76,90%
11,52% 15,72% 2,44% 2,83% 20,02% 3,81% 1,56% 32,03%   8,59% 1,46% 0,10% 1,44% 0,10% 86,32%
15,56% 7,91% 3,95% 5,10% 17,60% 2,55% 2,04% 35,71%   7,53% 2,04%   1,38% 0,13% 86,05%
15,68% 6,47% 9,13% 5,86% 27,63% 2,21% 1,83% 23,52% 0,23% 5,86% 1,60%   1,28%   87,22%
16,34% 8,05% 5,23% 7,49% 21,34% 2,74% 4,03% 25,04% 0,24% 8,37% 1,13%   1,74% 0,08% 82,95%
16,60% 5,93% 7,78% 5,77% 20,69% 2,41% 2,49% 33,20% 0,24% 3,85% 1,04%   1,89% 0,08% 89,26%
19,23% 5,43% 4,63% 9,26% 21,64% 2,23% 5,52% 25,65% 0,36% 4,01% 2,05% 0,18% 1,40% 0,09% 80,20%
12,88% 12,06% 3,78% 9,34% 14,42% 4,61% 2,60% 32,86% 0,35% 4,37% 2,72%   1,28%   81,23%
21,63% 6,69% 6,18% 7,83% 27,50% 2,99% 2,99% 14,83% 0,21% 7,21% 1,96%   1,02%   88,22%
20,06% 7,16% 4,58% 4,58% 27,79% 8,60% 5,73% 16,48% 1,58% 1,58% 1,86% 0,83% 2,75% 0,41%  
Hässleholm 16,73% 7,96% 4,54% 5,84% 24,12% 3,90% 3,27% 25,53% 0,26% 6,02% 1,83% 0,10% 1,64% 0,06% 83,51%

Röstfördelning övriga partier - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KRÖ Kommunens Röst 294 0,88% +294 +0,88    
MedP Medborgarpartiet 281 0,84% +281 +0,84    
SPI SPI Välfärden     -46 -0,14 46 0,14%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 35 0,10% -228 -0,70 263 0,81%
  Totalt övriga partier 610 1,83% +301 +0,88 309 0,95%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Hässleholm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 9
Medborgerlig Samling 5
Piratpartiet 5
Kristna Värdepartiet 4
Nordiska motståndsrörelsen 4
Landsbygdspartiet Oberoende 3
Basinkomstpartiet 1
Folkhemmet Sverige 1
Folkstyret 1
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1
TRYGGHETSPARTIET 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se