2018-09-18 12:43:53

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Röster

Samtliga 38 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Varberg

20,37%
13,09%
7,47%
5,72%
28,12%
5,54%
2,96%
12,08%
0,21%
2,99%
1,46%
M C L KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,05%
+1,77
2014: 86,29%

Röstfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 8780 20,37% -517 -2,45 9297 22,81%
C Centerpartiet 5645 13,09% +731 +1,04 4914 12,06%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3219 7,47% +1165 +2,43 2054 5,04%
KD Kristdemokraterna 2468 5,72% +1168 +2,53 1300 3,19%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12122 28,12% -1288 -4,79 13410 32,90%
V Vänsterpartiet 2389 5,54% +393 +0,64 1996 4,90%
MP Miljöpartiet de gröna 1274 2,96% -1029 -2,70 2303 5,65%
SD Sverigedemokraterna 5208 12,08% +1395 +2,72 3813 9,36%
FI Feministiskt initiativ 89 0,21% +29 +0,06 60 0,15%
SPI SPI Välfärden 1288 2,99% -243 -0,77 1531 3,76%
ÖVR Övriga anmälda partier 630 1,46% +553 +1,27 77 0,19%
  Giltiga röster 43112 100,00% +2357   40755 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 30 0,07% +30 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 497 1,14% -74 -0,24 571 1,38%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,05% +16 +0,04 6 0,01%
VDT Valdeltagande 43661 88,05% +2329 +1,77 41332 86,29%
  Antal röstberättigade 49585   +1684   47901  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Varberg

Område M C L KD S V MP SD FI SPI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,71% 13,32% 6,83% 6,14% 28,43% 5,29% 2,82% 13,14% 0,20% 2,71% 1,41% 0,09% 1,17% 0,05% 87,75%
15,80% 6,08% 5,02% 4,29% 42,06% 7,05% 2,59% 11,67% 0,08% 3,32% 2,03% 0,16% 1,51%   80,71%
16,06% 12,26% 6,57% 10,30% 27,10% 4,54% 1,96% 16,87% 0,07% 3,46% 0,81% 0,07% 0,94%   88,22%
24,24% 8,10% 9,37% 4,52% 27,99% 7,16% 3,69% 9,64% 0,55% 2,75% 1,98% 0,05% 1,25% 0,05% 87,66%
13,81% 4,32% 6,22% 4,40% 44,08% 7,89% 2,28% 12,82% 0,08% 2,12% 1,97% 0,15% 1,12%   80,13%
23,11% 6,35% 9,53% 5,00% 35,68% 5,41% 3,24% 8,78% 0,27% 1,62% 1,01% 0,07% 1,00%   90,83%
13,07% 28,32% 1,74% 5,45% 16,12% 5,01% 1,96% 24,40% 0,22% 2,40% 1,31%   1,50% 0,21% 83,84%
9,87% 31,24% 4,13% 5,21% 20,47% 3,05% 2,33% 18,85% 0,72% 2,15% 1,97%   0,71%   81,90%
21,63% 17,60% 7,95% 4,88% 22,16% 4,77% 3,29% 13,57% 0,11% 3,08% 0,95% 0,21% 1,66%   88,90%
16,79% 6,66% 6,32% 4,16% 39,76% 7,15% 2,91% 10,20% 0,14% 3,33% 2,57% 0,07% 1,90% 0,07% 87,14%
20,58% 18,25% 7,01% 7,01% 21,17% 4,53% 3,80% 15,33% 0,15% 1,31% 0,88%   1,29% 0,14% 89,56%
23,78% 6,10% 6,86% 4,80% 36,89% 5,87% 3,20% 8,38% 0,08% 2,59% 1,45%   1,43%   87,68%
26,86% 11,87% 9,04% 5,71% 27,01% 4,07% 3,33% 8,39% 0,05% 2,63% 1,04%   0,59%   90,77%
28,01% 12,13% 8,38% 5,42% 20,91% 5,33% 3,94% 11,93% 0,30% 3,16% 0,49%   0,98%   90,30%
13,36% 34,91% 3,74% 6,47% 15,66% 3,74% 1,72% 16,38% 0,14% 3,02% 0,86% 0,43% 0,85%   91,80%
18,08% 18,59% 6,86% 7,80% 24,08% 3,34% 2,57% 15,51% 0,09% 1,89% 1,20%   1,18% 0,08% 85,04%
16,54% 15,90% 6,02% 6,87% 24,92% 4,62% 2,04% 18,05% 0,11% 3,54% 1,40%   0,75% 0,11% 79,17%
16,85% 21,13% 5,31% 8,88% 19,38% 4,54% 2,20% 17,30% 0,32% 3,11% 0,97% 0,19% 0,96% 0,13% 84,72%
19,61% 17,50% 5,09% 8,89% 22,46% 4,07% 1,76% 15,88% 0,07% 2,99% 1,70% 0,13% 1,40%   87,75%
22,38% 10,84% 6,64% 4,90% 23,43% 5,94% 6,99% 14,69% 1,05% 0,70% 2,45% 0,68% 1,36% 1,02%  
21,04% 12,86% 8,12% 5,29% 27,80% 5,80% 3,09% 10,99% 0,22% 3,27% 1,51% 0,05% 1,11% 0,05% 88,36%
17,22% 7,78% 8,61% 6,37% 33,28% 8,28% 3,23% 9,44% 0,17% 4,06% 1,57%   0,82%   88,20%
23,14% 7,16% 8,46% 5,71% 31,53% 6,80% 3,04% 9,11% 0,14% 3,47% 1,45%   1,28% 0,14% 84,93%
18,62% 22,81% 5,68% 5,94% 20,37% 4,98% 3,06% 14,07% 0,09% 3,06% 1,31% 0,09% 1,80% 0,09% 88,95%
25,76% 7,80% 9,62% 4,44% 29,59% 5,92% 3,56% 8,68% 0,20% 2,76% 1,68% 0,07% 1,52% 0,13% 89,53%
21,69% 8,77% 11,40% 5,26% 29,29% 6,94% 2,92% 7,23% 0,44% 4,02% 2,05% 0,07% 0,94% 0,07% 82,09%
12,67% 22,14% 6,55% 6,82% 21,59% 5,71% 1,95% 18,11% 0,28% 2,92% 1,25%   0,96% 0,14% 86,43%
9,62% 37,59% 1,75% 4,55% 14,34% 7,69% 3,67% 14,86%   3,67% 2,27%   0,17% 0,17% 85,93%
10,94% 31,60% 1,09% 4,79% 19,70% 6,70% 2,19% 16,96% 0,41% 4,24% 1,37%   1,88%   89,65%
12,83% 29,65% 5,09% 3,76% 23,01% 3,10% 2,21% 17,70% 0,22% 0,66% 1,77% 0,43% 1,30%   86,14%
8,17% 3,14% 5,04% 5,04% 46,67% 8,17% 3,61% 14,45% 0,48% 2,66% 2,57%   1,87%   74,39%
22,60% 10,36% 8,47% 5,56% 33,71% 6,31% 2,07% 7,16%   2,82% 0,94%   1,12%   92,59%
28,60% 7,53% 12,00% 5,13% 27,53% 3,87% 3,20% 7,60% 0,07% 3,67% 0,80%   0,60%   92,92%
26,96% 11,15% 9,76% 7,98% 24,63% 3,02% 2,09% 9,45% 0,08% 3,49% 1,39%   0,84%   92,21%
26,72% 11,12% 9,05% 6,65% 22,14% 3,93% 4,69% 11,56% 0,33% 3,38% 0,44%   1,08% 0,11% 91,16%
18,81% 22,42% 5,38% 4,24% 24,51% 4,62% 2,85% 12,92% 0,19% 3,29% 0,76%   0,88% 0,06% 85,61%
15,52% 16,97% 5,80% 4,01% 33,59% 4,43% 2,39% 12,62% 0,09% 3,15% 1,45%   1,10%   87,33%
23,67% 7,16% 8,29% 3,45% 29,58% 6,43% 4,11% 10,88% 0,40% 3,58% 2,45% 0,13% 1,11% 0,07% 85,27%
28,27% 6,41% 11,95% 5,65% 23,91% 6,25% 2,96% 9,48% 0,16% 3,23% 1,72% 0,11% 0,96%   89,34%
22,73% 9,09% 8,33% 4,92% 23,11% 10,61% 7,20% 10,61% 1,14%   2,27% 0,37% 0,75%    
Varberg 20,37% 13,09% 7,47% 5,72% 28,12% 5,54% 2,96% 12,08% 0,21% 2,99% 1,46% 0,07% 1,14% 0,05% 88,05%

Röstfördelning övriga partier - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 456 1,06% +456 +1,06    
ALFS Allians för Frihet 122 0,28% +122 +0,28    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 52 0,12% -25 -0,07 77 0,19%
  Totalt övriga partier 630 1,46% +553 +1,27 77 0,19%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Varberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 16
Medborgerlig Samling 13
Piratpartiet 8
Landsbygdspartiet Oberoende 7
Folkhemmet Sverige 2
Klassiskt liberala partiet 2
Kristna Värdepartiet 2
Nordiska motståndsrörelsen 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se