2018-09-19 10:03:19

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Röster

Samtliga 44 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Kungsbacka

30,32%
13,38%
9,33%
5,70%
15,44%
3,20%
3,96%
14,41%
0,26%
3,66%
0,35%
M C L KD S V MP SD FI Kbabo ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,02%
+1,39
2014: 88,63%

Röstfördelning - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 16852 30,32% -938 -4,02 17790 34,34%
C Centerpartiet 7436 13,38% +2196 +3,26 5240 10,11%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5185 9,33% +229 -0,24 4956 9,57%
KD Kristdemokraterna 3171 5,70% +1040 +1,59 2131 4,11%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8585 15,44% -18 -1,16 8603 16,60%
V Vänsterpartiet 1780 3,20% +231 +0,21 1549 2,99%
MP Miljöpartiet de gröna 2199 3,96% -1581 -3,34 3780 7,30%
SD Sverigedemokraterna 8010 14,41% +3121 +4,97 4889 9,44%
FI Feministiskt initiativ 142 0,26% +17 +0,01 125 0,24%
Kbabo Kungsbackaborna 2033 3,66% -279 -0,81 2312 4,46%
ÖVR Övriga anmälda partier 196 0,35% -241 -0,49 437 0,84%
  Giltiga röster 55589 100,00% +3777   51812 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 30 0,05% +30 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 493 0,88% -42 -0,14 535 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga 31 0,06% +7 +0,01 24 0,05%
VDT Valdeltagande 56143 90,02% +3772 +1,39 52371 88,63%
  Antal röstberättigade 62368   +3279   59089  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Kungsbacka

Område M C L KD S V MP SD FI Kbabo ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
26,05% 12,11% 6,49% 6,57% 19,16% 3,48% 6,10% 16,15% 0,32% 3,33% 0,24%   0,71% 0,08% 91,32%
30,60% 13,23% 5,91% 6,17% 16,84% 3,53% 3,44% 15,78% 0,44% 3,35% 0,71%   1,39%   86,60%
44,18% 7,61% 10,78% 9,91% 6,82% 1,94% 3,95% 13,00% 0,14% 0,93% 0,72%   0,64%   89,52%
18,33% 16,98% 6,24% 6,61% 24,57% 3,08% 3,76% 16,60% 0,08% 3,68% 0,08% 0,15% 0,97%   84,60%
17,58% 20,73% 3,79% 6,08% 16,94% 4,65% 4,43% 22,23% 0,43% 2,57% 0,57% 0,07% 1,48%   84,23%
21,34% 20,75% 5,11% 5,11% 15,93% 2,56% 5,41% 19,27% 0,29% 3,64% 0,59% 0,19% 1,16%   83,48%
29,36% 11,10% 10,09% 5,50% 19,63% 3,76% 4,22% 11,74% 0,28% 4,04% 0,28%   0,82% 0,09% 91,36%
38,73% 13,61% 9,34% 5,48% 10,72% 1,51% 3,19% 9,16% 0,18% 7,77% 0,30%   0,42%   90,50%
16,89% 23,79% 12,90% 8,07% 15,39% 3,00% 3,91% 13,56% 0,25% 2,00% 0,25%   1,23%   89,22%
13,19% 28,00% 7,64% 5,87% 18,02% 4,59% 2,65% 17,46% 0,24% 1,77% 0,56%   0,80%   87,99%
41,59% 11,50% 10,40% 5,38% 8,87% 1,83% 3,79% 12,66% 0,06% 3,61% 0,31% 0,06% 0,61%   90,64%
16,04% 26,60% 2,33% 5,57% 13,63% 4,07% 4,82% 24,36% 0,17% 2,24% 0,17%   1,23% 0,08% 86,52%
24,97% 11,82% 5,91% 6,69% 19,84% 4,79% 4,12% 14,83%   6,69% 0,33% 0,11% 0,88%   81,92%
25,86% 9,28% 6,42% 7,50% 20,14% 2,76% 5,23% 16,39% 0,20% 6,02% 0,20%   0,39% 0,20% 84,70%
23,29% 23,18% 5,53% 5,18% 11,18% 2,47% 4,12% 15,53% 0,35% 9,06% 0,12%   0,82% 0,12% 86,75%
28,14% 12,36% 6,73% 4,89% 22,23% 3,87% 4,43% 11,35% 0,18% 5,35% 0,46%   0,73%   89,88%
21,72% 10,90% 6,72% 5,87% 23,49% 4,33% 3,55% 17,85% 0,31% 5,26%     0,61% 0,08% 84,61%
34,69% 11,86% 7,14% 4,28% 14,05% 3,62% 2,85% 16,25% 0,11% 4,94% 0,22%   1,41% 0,11% 81,50%
35,34% 10,72% 7,81% 4,47% 18,52% 3,19% 4,12% 11,99% 0,14% 3,19% 0,50%   0,98%   88,99%
38,40% 7,51% 17,60% 7,59% 9,84% 2,76% 4,23% 9,92% 0,09% 1,81% 0,26%   0,60% 0,09% 91,82%
42,74% 7,40% 22,50% 5,50% 4,23% 1,97% 3,10% 9,87% 0,28% 2,12% 0,28% 0,28% 0,42%   92,97%
40,90% 8,30% 10,06% 7,64% 10,43% 2,06% 3,45% 14,32% 0,15% 2,28% 0,44% 0,07% 0,66% 0,07% 89,74%
38,47% 11,27% 8,30% 5,19% 14,97% 2,52% 2,37% 12,97% 0,07% 3,56% 0,30%   0,88%   89,07%
37,97% 12,91% 10,15% 5,15% 12,22% 1,84% 2,77% 12,99% 0,23% 3,61% 0,15%   0,91% 0,23% 91,33%
39,02% 10,70% 7,63% 5,49% 14,05% 2,07% 3,64% 12,48% 0,21% 4,49% 0,21%   0,50% 0,14% 91,27%
50,13% 8,03% 16,20% 6,56% 4,50% 1,35% 2,57% 7,84% 0,19% 2,19% 0,45%   0,26%   92,31%
42,83% 9,13% 10,94% 6,61% 9,53% 1,81% 2,99% 12,60% 0,39% 2,52% 0,63%   0,16%   90,21%
23,69% 9,45% 5,95% 4,08% 24,15% 5,25% 4,08% 16,69% 0,35% 6,18% 0,12% 0,11% 1,61%   84,91%
32,91% 15,41% 6,84% 5,38% 16,04% 2,37% 4,10% 12,94% 0,36% 3,46% 0,18% 0,09% 0,81%   88,70%
27,39% 17,68% 6,34% 4,69% 16,51% 3,44% 4,62% 15,96% 0,47% 2,66% 0,23%   1,08%   88,80%
27,81% 20,12% 6,02% 3,94% 12,43% 3,75% 3,06% 19,33% 0,20% 2,76% 0,59%   0,97% 0,19% 87,62%
31,88% 14,69% 7,97% 4,61% 12,27% 3,75% 4,30% 17,34% 0,08% 2,42% 0,70%   0,77% 0,23% 90,04%
29,23% 20,61% 9,10% 4,59% 12,24% 3,06% 5,96% 11,11% 0,08% 3,70% 0,32%   0,72%   91,31%
29,37% 11,75% 8,78% 5,52% 21,51% 2,76% 3,11% 12,46% 0,35% 3,89% 0,50%   0,91% 0,07% 83,74%
16,68% 7,37% 5,74% 5,90% 28,01% 6,13% 3,18% 21,26% 0,47% 4,73% 0,54%   1,83%   80,26%
39,88% 11,23% 7,80% 5,72% 12,10% 3,50% 5,31% 10,49% 0,20% 3,43% 0,34% 0,07% 0,67% 0,13% 90,25%
35,98% 12,88% 5,79% 4,29% 13,79% 3,64% 4,49% 14,64% 0,46% 3,84% 0,20% 0,06% 0,77%   88,37%
25,09% 11,52% 12,08% 5,02% 20,07% 3,07% 3,44% 13,57% 0,19% 5,76% 0,19%   1,10% 0,09% 86,77%
23,49% 8,49% 16,44% 5,34% 20,55% 3,01% 3,49% 16,23% 0,21% 2,67% 0,07% 0,07% 1,55% 0,07% 84,95%
20,14% 13,25% 7,07% 5,21% 23,67% 4,06% 3,36% 18,29%   4,51% 0,44% 0,43% 1,13%   86,99%
28,68% 13,75% 17,43% 5,76% 12,85% 2,50% 3,82% 11,81% 0,35% 2,78% 0,28%   0,21% 0,07% 91,28%
22,86% 11,84% 18,18% 5,57% 16,66% 3,61% 3,99% 13,68% 0,13% 3,17% 0,32% 0,06% 0,82%   87,29%
26,14% 13,10% 8,41% 5,36% 18,09% 4,39% 4,47% 13,55% 0,37% 5,66% 0,45% 0,07% 1,25% 0,07% 86,48%
29,98% 12,69% 7,86% 4,01% 15,07% 5,90% 7,04% 14,00% 1,23% 1,56% 0,66% 0,48% 1,60% 0,32%  
Kungsbacka 30,32% 13,38% 9,33% 5,70% 15,44% 3,20% 3,96% 14,41% 0,26% 3,66% 0,35% 0,05% 0,88% 0,06% 90,02%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 136 0,24% +136 +0,24    
SPI SPI Välfärden     -310 -0,60 310 0,60%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 60 0,11% -67 -0,14 127 0,25%
  Totalt övriga partier 196 0,35% -241 -0,49 437 0,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kungsbacka

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 28
Piratpartiet 14
Nordiska motståndsrörelsen 5
Klassiskt liberala partiet 3
Kristna Värdepartiet 3
Landsbygdspartiet Oberoende 3
Folkhemmet Sverige 2
Vägvalet 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se