2018-09-19 19:32:29

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Röster

Samtliga 21 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Härryda

23,81%
7,91%
8,31%
3,81%
19,36%
4,60%
6,92%
14,24%
0,73%
5,02%
4,13%
1,17%
M C L KD S V MP SD FI SPP KomP ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,90%
+1,38
2014: 87,52%

Röstfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5767 23,81% -592 -3,67 6359 27,48%
C Centerpartiet 1916 7,91% +555 +2,03 1361 5,88%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2012 8,31% +154 +0,28 1858 8,03%
KD Kristdemokraterna 922 3,81% +215 +0,75 707 3,06%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4689 19,36% -506 -3,09 5195 22,45%
V Vänsterpartiet 1115 4,60% -14 -0,28 1129 4,88%
MP Miljöpartiet de gröna 1677 6,92% -393 -2,02 2070 8,94%
SD Sverigedemokraterna 3450 14,24% +1293 +4,92 2157 9,32%
FI Feministiskt initiativ 178 0,73% +130 +0,53 48 0,21%
SPP Sportpartiet 1217 5,02% +5 -0,21 1212 5,24%
KomP Kommunpartiet 1000 4,13% +55 +0,04 945 4,08%
ÖVR Övriga anmälda partier 283 1,17% +182 +0,73 101 0,44%
  Giltiga röster 24226 100,00% +1084   23142 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 52 0,21% +52 +0,21    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 177 0,72% -69 -0,33 246 1,05%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,05% +12 +0,05 1  
VDT Valdeltagande 24468 88,90% +1079 +1,38 23389 87,52%
  Antal röstberättigade 27523   +799   26724  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Härryda

Område M C L KD S V MP SD FI SPP KomP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,99% 7,98% 4,19% 3,72% 17,60% 5,27% 5,35% 20,39% 0,47% 6,43% 9,22% 0,39% 0,08% 0,69%   87,31%
27,54% 7,46% 10,08% 3,41% 15,71% 5,08% 10,24% 10,87% 0,40% 6,11% 2,70% 0,40% 0,24% 0,39%   90,70%
26,71% 11,75% 10,90% 4,90% 18,77% 1,69% 6,93% 9,81% 0,59% 4,40% 3,04% 0,51% 0,17% 0,75%   92,06%
17,42% 7,39% 5,87% 3,41% 16,38% 4,45% 7,01% 18,18% 0,66% 6,34% 4,73% 8,14% 0,37% 0,75%   86,69%
24,51% 8,20% 4,05% 4,62% 22,62% 8,01% 4,34% 17,81% 0,85% 1,41% 2,83% 0,75% 0,19% 0,93%   86,88%
17,56% 8,28% 5,73% 5,10% 17,93% 6,01% 4,64% 24,84% 1,00% 3,00% 5,19% 0,73% 0,44% 1,51% 0,27% 80,17%
29,51% 7,05% 11,18% 3,32% 20,44% 4,23% 8,46% 7,85% 0,40% 4,03% 2,92% 0,60% 0,30% 0,90%   89,65%
23,57% 9,05% 12,24% 4,64% 18,71% 3,95% 9,13% 11,03% 0,84% 3,57% 2,74% 0,53% 0,23% 0,75%   87,20%
20,67% 5,05% 6,89% 3,04% 26,28% 5,13% 5,69% 16,19% 0,32% 5,45% 4,57% 0,72%   0,64% 0,16% 86,58%
24,39% 7,44% 8,31% 3,56% 18,37% 3,25% 6,33% 13,30% 0,63% 5,94% 8,08% 0,40% 0,16% 0,63%   91,85%
22,45% 6,34% 10,45% 5,40% 23,65% 4,80% 6,34% 12,08% 0,86% 4,03% 2,83% 0,77% 0,17% 0,26%   84,50%
22,23% 7,38% 9,98% 4,01% 21,92% 6,05% 6,13% 13,59% 0,47% 5,34% 2,44% 0,47% 0,23% 0,47% 0,08% 87,82%
25,41% 7,56% 6,10% 2,28% 14,21% 3,46% 9,02% 19,85% 1,00% 8,65% 2,28% 0,18% 0,36% 0,36%   90,29%
34,31% 10,69% 10,88% 3,43% 12,84% 2,45% 7,16% 7,16% 1,18% 7,84% 1,76% 0,29%   0,58%   95,00%
26,63% 10,19% 15,00% 2,94% 14,79% 2,87% 10,41% 5,89% 0,86% 5,03% 4,88% 0,50% 0,21% 0,85% 0,14% 94,89%
17,35% 11,03% 3,93% 3,25% 24,19% 6,32% 3,76% 17,09% 1,20% 2,14% 7,35% 2,39% 0,17% 0,76%   84,06%
15,30% 4,50% 6,66% 3,33% 33,75% 9,00% 6,48% 15,30% 0,45% 3,42% 1,17% 0,63% 0,44% 1,33%   73,30%
24,79% 7,00% 5,81% 3,92% 17,65% 3,50% 5,67% 20,10% 0,77% 5,04% 5,39% 0,35%   0,83% 0,28% 87,36%
22,80% 5,44% 8,91% 3,66% 14,82% 5,07% 7,13% 16,98% 1,13% 5,07% 2,91% 6,10%   0,47% 0,09% 87,80%
33,66% 7,99% 7,57% 4,21% 16,27% 2,52% 7,85% 7,43% 0,77% 7,08% 4,42% 0,21% 0,07% 0,28%   93,77%
18,95% 8,17% 9,48% 3,27% 24,51% 5,23% 5,56% 18,30% 0,65% 3,27% 1,63% 0,98% 2,18% 2,49%    
Härryda 23,81% 7,91% 8,31% 3,81% 19,36% 4,60% 6,92% 14,24% 0,73% 5,02% 4,13% 1,17% 0,21% 0,72% 0,05% 88,90%

Röstfördelning övriga partier - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 240 0,99% +240 +0,99    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 43 0,18% -58 -0,26 101 0,44%
  Totalt övriga partier 283 1,17% +182 +0,73 101 0,44%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Härryda

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 16
Direktdemokraterna 11
Nordiska motståndsrörelsen 5
Piratpartiet 4
Vägvalet 4
Folkhemmet Sverige 1
Initiativet 1
Klassiskt liberala partiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se