2018-09-19 12:53:32

Val till kommunfullmäktige i Mark - Röster

Samtliga 20 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Mark

17,11%
15,99%
5,26%
6,59%
28,91%
7,78%
2,47%
15,43%
0,29%
0,00%
0,00%
0,17%
M C L KD S V MP SD FI MBP MOD ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,33%
+1,66
2014: 83,66%

Röstfördelning - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3874 17,11% +361 +1,11 3513 16,00%
C Centerpartiet 3620 15,99% +1117 +4,59 2503 11,40%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1191 5,26% +133 +0,44 1058 4,82%
KD Kristdemokraterna 1492 6,59% +514 +2,13 978 4,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6547 28,91% -401 -2,73 6948 31,65%
V Vänsterpartiet 1762 7,78% +294 +1,10 1468 6,69%
MP Miljöpartiet de gröna 559 2,47% -435 -2,06 994 4,53%
SD Sverigedemokraterna 3494 15,43% +1420 +5,98 2074 9,45%
FI Feministiskt initiativ 66 0,29% +23 +0,10 43 0,20%
MBP Markbygdspartiet     -1643 -7,48 1643 7,48%
MOD Marks Oberoende Demokrater, MOD     -677 -3,08 677 3,08%
ÖVR Övriga anmälda partier 38 0,17% -19 -0,09 57 0,26%
  Giltiga röster 22643 100,00% +687   21956 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 27 0,12% +27 +0,12    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 364 1,58% +26 +0,06 338 1,52%
OG Ogiltiga röster - övriga 18 0,08% +11 +0,05 7 0,03%
VDT Valdeltagande 23052 85,33% +751 +1,66 22301 83,66%
  Antal röstberättigade 27016   +360   26656  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mark

Område M C L KD S V MP SD FI MBP MOD ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,15% 21,78% 4,36% 6,67% 19,09% 5,93% 2,04% 22,34% 0,28%     0,37% 0,18% 2,34% 0,18% 88,79%
11,53% 30,54% 3,67% 10,70% 16,77% 4,87% 1,65% 20,06% 0,22%       0,07% 1,40%   83,65%
19,89% 4,11% 3,56% 4,22% 35,33% 11,44% 3,11% 17,56% 0,56%     0,22% 0,11% 1,10%   79,08%
11,58% 25,58% 3,37% 11,64% 22,92% 4,96% 2,54% 16,77% 0,24%     0,41% 0,06% 1,51% 0,06% 85,62%
23,46% 20,30% 3,58% 7,24% 20,13% 6,16% 2,00% 16,89% 0,25%       0,16% 1,23% 0,08% 88,47%
13,69% 9,56% 4,73% 4,43% 40,39% 9,46% 3,45% 13,30% 0,59%     0,39%   2,78%   76,54%
20,55% 8,65% 7,43% 5,80% 36,32% 7,53% 1,73% 11,80% 0,10%     0,10%   1,20% 0,30% 80,42%
25,40% 9,98% 8,02% 6,15% 28,43% 7,58% 2,14% 12,30%           1,32% 0,26% 89,06%
22,07% 9,60% 5,82% 5,50% 34,21% 9,68% 2,38% 10,17% 0,57%       0,08% 1,77%   85,54%
17,12% 11,94% 5,09% 7,24% 31,41% 9,49% 2,84% 14,38% 0,20%     0,29% 0,19% 1,54%   83,80%
8,03% 5,86% 5,01% 5,01% 42,25% 12,29% 2,84% 17,67% 0,47%     0,57% 0,18% 2,30%   68,67%
12,04% 8,78% 5,43% 4,80% 43,26% 8,33% 2,62% 14,39% 0,36%         1,16% 0,09% 78,69%
16,11% 9,31% 8,22% 4,78% 37,08% 9,82% 1,51% 13,09%       0,08%   1,32% 0,08% 83,96%
21,67% 9,63% 4,13% 6,19% 31,42% 9,29% 3,10% 14,33% 0,23%       0,23% 1,02% 0,11% 86,24%
10,32% 35,27% 2,61% 6,60% 23,64% 5,09% 1,44% 14,30% 0,52%     0,20% 0,06% 0,78% 0,06% 86,75%
18,72% 19,09% 5,60% 6,40% 21,98% 7,57% 3,51% 16,69% 0,37%     0,06% 0,24% 1,39% 0,12% 87,32%
19,28% 19,18% 5,79% 4,90% 18,08% 8,09% 3,10% 20,88% 0,40%     0,30% 0,20% 1,76%   85,23%
17,90% 10,82% 7,08% 7,41% 34,80% 6,66% 2,66% 12,57% 0,08%       0,08% 2,12%   88,22%
23,86% 13,02% 7,95% 6,03% 27,53% 6,29% 2,10% 13,02% 0,09%     0,09%   1,80%   89,89%
19,19% 15,99% 4,94% 4,07% 20,64% 13,95% 4,65% 15,70% 0,29%     0,58% 1,38% 3,04% 0,55%  
Mark 17,11% 15,99% 5,26% 6,59% 28,91% 7,78% 2,47% 15,43% 0,29%     0,17% 0,12% 1,58% 0,08% 85,33%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 38 0,17% -19 -0,09 57 0,26%
  Totalt övriga partier 38 0,17% -19 -0,09 57 0,26%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mark

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 7
Piratpartiet 7
Landsbygdspartiet Oberoende 6
Medborgerlig Samling 4
Kristna Värdepartiet 3
Raggarpartiet 3
Klassiskt liberala partiet 2
Nordiska motståndsrörelsen 2
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2
Markbygdspartiet 1
Sjöbopartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se