2018-09-20 10:35:27

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Röster

Samtliga 351 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Göteborg

14,53%
3,95%
7,23%
3,32%
20,47%
12,56%
6,94%
8,29%
2,30%
16,95%
1,91%
1,55%
M C L KD S V MP SD FI DEM VägV ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,05%
+1,85
2014: 79,20%

Röstfördelning - kommun Göteborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 51449 14,53% -23089 -7,80 74538 22,33%
C Centerpartiet 13989 3,95% +5439 +1,39 8550 2,56%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 25602 7,23% -1514 -0,89 27116 8,12%
KD Kristdemokraterna 11773 3,32% -1410 -0,63 13183 3,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 72514 20,47% -2206 -1,91 74720 22,39%
V Vänsterpartiet 44499 12,56% +12973 +3,12 31526 9,44%
MP Miljöpartiet de gröna 24576 6,94% -11015 -3,72 35591 10,66%
SD Sverigedemokraterna 29354 8,29% +5923 +1,27 23431 7,02%
FI Feministiskt initiativ 8152 2,30% -5074 -1,66 13226 3,96%
DEM Demokraterna 60013 16,95% +60013 +16,95    
VägV Vägvalet 6758 1,91% -9552 -2,98 16310 4,89%
ÖVR Övriga anmälda partier 5481 1,55% -10118 -3,13 15599 4,67%
  Giltiga röster 354160 100,00% +20370   333790 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 237 0,07% +237 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2914 0,81% -26 -0,06 2940 0,87%
OG Ogiltiga röster - övriga 258 0,07% +104 +0,03 154 0,05%
VDT Valdeltagande 357569 81,05% +20685 +1,85 336884 79,20%
  Antal röstberättigade 441183   +15803   425380  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Göteborg

Område M C L KD S V MP SD FI DEM VägV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,21% 2,45% 2,83% 4,15% 28,30% 9,06% 4,53% 15,66% 1,13% 13,21% 3,58% 1,89%   1,49%   68,71%
9,24% 1,51% 2,04% 3,02% 40,18% 17,87% 3,82% 10,93% 0,71% 6,93% 1,24% 2,49%   0,53% 0,09% 68,90%
15,97% 4,75% 6,37% 3,33% 18,63% 7,13% 4,47% 15,68% 1,14% 18,25% 3,33% 0,95%   1,13% 0,09% 83,53%
14,64% 4,57% 7,49% 5,39% 22,95% 6,56% 3,16% 16,16% 0,47% 14,75% 3,04% 0,82% 0,12% 0,93%   80,35%
5,83% 2,02% 2,62% 2,73% 46,14% 16,17% 3,92% 9,39% 1,31% 4,76% 0,95% 4,16%   0,24% 0,12% 58,61%
6,65% 1,39% 2,12% 1,75% 42,20% 16,99% 6,83% 10,34% 0,92% 6,09% 1,48% 3,23%   1,18% 0,27% 57,33%
14,74% 4,23% 5,97% 6,20% 20,79% 8,92% 3,63% 14,13% 0,98% 17,16% 2,04% 1,21%   0,45% 0,08% 79,45%
4,90% 1,63% 0,89% 0,74% 57,06% 12,78% 3,57% 11,29%   4,16% 0,45% 2,53% 0,15% 0,30%   41,17%
5,73% 1,39% 1,04% 2,78% 55,38% 13,72% 5,56% 6,25% 0,87% 3,47% 1,39% 2,43% 0,17% 0,34% 0,17% 56,81%
7,77% 2,30% 2,01% 1,92% 42,76% 13,71% 5,18% 11,89% 0,77% 6,23% 2,01% 3,45% 0,10% 0,57% 0,19% 48,46%
5,29% 0,92% 2,76% 3,68% 54,60% 10,34% 4,02% 8,85% 0,57% 5,75% 0,80% 2,41%   0,57%   54,48%
5,07% 0,62% 0,37% 1,24% 49,38% 13,12% 9,78% 3,09% 1,86% 1,86% 0,37% 13,24%   0,86% 0,37% 57,52%
7,11% 1,57% 1,67% 4,71% 33,68% 10,88% 8,37% 6,49% 0,73% 3,97% 0,73% 20,08%   0,62%   67,84%
6,24% 1,25% 0,55% 2,64% 45,08% 13,45% 7,63% 5,41% 1,25% 1,39% 0,14% 14,98%   0,69% 0,14% 57,70%
7,14% 1,73% 1,41% 2,60% 48,48% 16,13% 9,63% 3,90% 1,08% 3,03% 0,76% 4,11% 0,11% 0,96%   60,97%
4,98% 3,37% 1,12% 2,09% 48,64% 14,45% 14,61% 2,25% 1,28% 2,57% 0,16% 4,49%   0,32% 0,16% 57,27%
6,75% 1,20% 2,05% 1,28% 45,77% 14,86% 3,33% 10,42% 0,60% 6,92% 1,79% 5,04%     0,09% 53,39%
5,96% 1,19% 1,19% 1,46% 49,14% 12,05% 3,71% 9,93% 0,66% 5,96% 1,32% 7,42%   0,79% 0,13% 56,36%
5,73% 1,20% 0,83% 1,02% 52,77% 15,16% 6,01% 9,15% 0,74% 2,22% 1,02% 4,16%       59,65%
14,53% 5,23% 6,98% 3,78% 21,32% 6,98% 5,04% 15,79% 1,16% 16,09% 2,13% 0,97%   1,24%   81,70%
9,05% 2,18% 3,02% 3,27% 35,93% 13,99% 4,52% 12,65% 0,59% 10,89% 0,67% 3,27%   0,75% 0,08% 67,64%
2,94% 0,66% 1,80% 1,14% 43,94% 12,50% 6,82% 15,06% 0,76% 5,78% 3,03% 5,59%   0,38%   61,59%
6,92% 1,76% 1,32% 3,63% 39,78% 14,07% 4,95% 8,46% 0,88% 9,12% 0,99% 8,13%   0,65% 0,11% 68,18%
7,23% 1,18% 1,03% 2,21% 47,05% 18,88% 9,73% 3,54% 0,59% 4,13% 0,88% 3,54% 0,29% 0,73%   61,00%
9,85% 2,58% 2,46% 3,28% 39,98% 15,83% 3,75% 10,20% 0,82% 8,44% 0,82% 1,99%   0,47%   66,69%
13,08% 1,63% 6,54% 5,18% 24,80% 9,81% 3,95% 12,94% 1,23% 15,53% 3,27% 2,04%   0,81% 0,13% 81,16%
23,11% 4,03% 8,63% 4,70% 11,03% 4,41% 4,41% 8,44% 0,58% 27,71% 1,82% 1,15% 0,10% 0,19% 0,10% 87,91%
27,98% 5,39% 14,34% 6,08% 6,86% 2,61% 3,65% 6,95% 0,70% 23,89% 1,30% 0,26%   0,35% 0,09% 90,95%
26,36% 4,18% 13,60% 3,14% 7,64% 0,73% 5,13% 4,60% 0,94% 32,43% 1,05% 0,21%   0,31% 0,21% 91,26%
32,02% 4,65% 11,00% 2,86% 3,94% 0,81% 2,50% 5,19% 0,72% 35,15% 0,63% 0,54% 0,09% 0,44%   92,13%
11,69% 3,87% 6,74% 2,68% 19,72% 11,30% 5,05% 10,51% 1,78% 22,50% 2,08% 2,08% 0,20% 0,69%   82,03%
13,04% 5,14% 6,52% 3,56% 17,39% 13,04% 7,51% 12,85% 2,17% 15,61% 1,58% 1,58% 0,19% 0,97% 0,19% 80,66%
13,50% 2,90% 4,35% 2,68% 20,54% 12,39% 5,92% 15,29% 1,34% 16,41% 3,24% 1,45% 0,22% 1,64%   78,23%
10,55% 2,20% 3,31% 2,83% 38,58% 12,28% 3,78% 13,86% 1,10% 7,56% 1,26% 2,68% 0,16% 0,78% 0,16% 62,27%
10,02% 2,61% 4,91% 3,41% 38,18% 14,23% 4,01% 8,22% 2,00% 9,72% 1,20% 1,50% 0,20% 0,69% 0,20% 65,18%
9,67% 2,94% 2,45% 4,90% 34,76% 13,83% 4,41% 12,48% 1,71% 8,20% 3,06% 1,59% 0,12% 0,85% 0,12% 68,83%
23,38% 3,68% 9,25% 3,68% 10,15% 5,07% 4,48% 6,57% 0,70% 31,24% 1,49% 0,30% 0,20% 0,30%   88,06%
29,91% 2,54% 9,16% 4,27% 2,14% 0,81% 0,92% 4,98% 0,20% 44,25% 0,81%   0,20%     88,90%
21,17% 4,20% 12,14% 5,47% 10,04% 2,28% 3,83% 5,75% 0,18% 33,30% 1,64%     0,72%   93,16%
11,89% 2,94% 6,86% 2,94% 20,96% 18,38% 8,95% 8,46% 3,68% 10,54% 2,45% 1,96%   0,49% 0,24% 76,18%
7,15% 2,63% 4,61% 1,51% 21,45% 23,05% 8,47% 10,35% 6,40% 10,44% 0,94% 3,01% 0,09% 1,29% 0,37% 76,09%
7,78% 2,38% 5,41% 2,13% 22,28% 22,28% 9,91% 8,68% 5,49% 10,48% 1,15% 2,05%   1,13%   81,68%
5,50% 2,36% 3,14% 2,13% 24,69% 21,55% 6,96% 13,13% 4,94% 9,76% 2,36% 3,48%   1,22% 0,11% 76,14%
11,30% 3,10% 6,20% 2,77% 20,71% 19,71% 7,64% 8,53% 4,10% 12,07% 2,55% 1,33%   0,88% 0,11% 82,31%
10,95% 4,07% 6,37% 3,14% 19,10% 18,34% 7,64% 8,83% 2,21% 16,30% 1,70% 1,36%   1,01%   82,47%
15,41% 4,62% 8,48% 3,85% 18,59% 11,56% 5,97% 9,25% 1,25% 18,40% 1,54% 1,06%   0,67%   87,45%
12,90% 3,53% 5,60% 4,74% 20,32% 11,80% 5,84% 13,38% 1,70% 17,76% 0,97% 1,46%   0,60%   81,00%
8,64% 2,07% 4,61% 3,11% 26,84% 12,67% 3,92% 19,24% 2,07% 12,90% 1,84% 2,07% 0,23% 0,34% 0,11% 76,94%
7,44% 4,37% 4,37% 2,88% 22,52% 19,44% 9,23% 10,81% 4,27% 10,52% 2,68% 1,49% 0,10% 0,69% 0,10% 79,83%
11,61% 3,66% 5,75% 3,87% 21,23% 12,34% 7,01% 12,13% 2,51% 15,79% 3,45% 0,63%   0,93%   81,16%
11,54% 3,10% 7,32% 3,66% 23,73% 12,29% 6,85% 7,88% 2,06% 16,98% 2,81% 1,78% 0,09% 1,30%   85,45%
25,58% 6,19% 13,54% 5,04% 8,41% 1,50% 4,42% 5,66% 0,71% 26,99% 1,50% 0,44%   0,44%   93,49%
26,25% 3,53% 11,02% 2,75% 7,40% 2,93% 4,04% 6,88% 0,60% 32,44% 2,07% 0,09%   0,43% 0,09% 92,19%
8,77% 1,58% 2,56% 3,17% 35,69% 14,74% 3,53% 15,47% 1,10% 8,65% 2,19% 2,56%   1,08% 0,12% 72,45%
12,86% 4,77% 6,02% 3,01% 19,19% 15,25% 7,68% 8,30% 3,84% 15,77% 1,56% 1,76% 0,10% 0,31%   80,94%
26,72% 4,85% 11,46% 4,67% 8,64% 2,56% 3,88% 7,58% 0,44% 28,13% 0,79% 0,26%   0,35%   92,52%
12,95% 3,16% 4,99% 2,24% 22,63% 10,70% 4,59% 17,02% 1,43% 17,84% 1,22% 1,22%   2,00%   79,95%
14,10% 3,66% 5,87% 4,31% 21,67% 11,36% 5,48% 10,31% 1,04% 18,02% 3,39% 0,78%   1,54% 0,38% 76,72%
25,00% 4,24% 10,59% 2,54% 16,95% 5,08% 2,54% 7,63% 0,42% 23,31% 1,27% 0,42%   1,67%   85,11%
22,52% 4,68% 11,80% 3,15% 8,65% 2,07% 4,68% 4,77% 0,99% 35,14% 0,90% 0,63%   0,80%   94,03%
20,51% 4,99% 10,22% 2,89% 12,40% 5,38% 4,45% 11,54% 0,94% 24,34% 1,87% 0,47%   0,93%   86,56%
22,81% 4,51% 12,44% 4,24% 11,81% 3,43% 6,31% 6,31% 1,44% 24,80% 1,26% 0,63%   0,36%   93,06%
8,23% 1,52% 2,74% 3,05% 32,32% 16,01% 2,59% 14,48% 1,37% 11,74% 4,42% 1,52%   1,20% 0,30% 71,92%
9,04% 1,89% 3,89% 4,52% 28,29% 12,09% 4,10% 15,35% 1,68% 14,93% 3,36% 0,84% 0,10% 1,04%   76,53%
29,41% 4,54% 11,16% 2,93% 4,46% 2,16% 2,54% 6,54% 0,31% 34,80% 0,77% 0,38% 0,08%     90,28%
39,81% 4,37% 7,52% 2,67% 5,83% 1,46% 4,13% 6,80% 1,46% 25,49% 0,49%     0,24%   90,77%
25,76% 3,49% 8,73% 3,93% 11,06% 6,11% 4,37% 9,02% 1,31% 24,16% 1,60% 0,44% 0,14% 1,43%   88,47%
9,82% 5,64% 7,49% 2,72% 17,80% 18,29% 11,67% 6,32% 4,28% 11,96% 1,75% 2,24%   0,48% 0,10% 79,36%
20,88% 6,37% 12,53% 2,61% 11,48% 9,92% 9,71% 5,32% 4,07% 15,24% 0,94% 0,94%   0,83% 0,10% 87,35%
17,51% 5,03% 8,60% 3,67% 12,26% 9,85% 7,65% 6,92% 2,73% 21,91% 2,10% 1,78%   1,04%   84,93%
18,84% 5,78% 11,04% 1,82% 11,85% 9,02% 7,80% 3,44% 1,52% 26,44% 2,03% 0,41%   0,70% 0,10% 89,00%
12,96% 3,56% 9,18% 3,78% 21,06% 10,58% 7,99% 6,37% 2,92% 18,47% 0,97% 2,16% 0,32% 1,59%   81,45%
18,14% 4,42% 11,80% 3,10% 11,95% 7,82% 8,55% 6,49% 2,51% 22,12% 2,36% 0,74% 0,29% 0,87%   83,86%
16,57% 6,08% 9,80% 3,24% 13,82% 12,35% 10,00% 6,57% 2,25% 17,55% 0,88% 0,88%   0,29%   86,69%
20,02% 4,33% 9,08% 2,99% 17,13% 10,84% 5,57% 7,12% 2,17% 18,78% 1,34% 0,62%   0,82% 0,10% 83,16%
21,10% 4,14% 9,24% 2,55% 12,82% 7,48% 7,40% 5,81% 2,15% 24,76% 1,99% 0,56% 0,08% 0,48%   85,98%
8,08% 4,09% 6,99% 2,59% 17,96% 20,26% 11,08% 7,19% 3,69% 13,87% 2,30% 1,90%   1,18% 0,20% 83,48%
15,18% 6,91% 13,81% 1,85% 12,65% 9,24% 13,33% 3,79% 3,70% 16,93% 1,65% 0,97% 0,10% 0,39%   89,36%
10,89% 4,83% 7,90% 4,21% 17,73% 17,38% 10,80% 6,23% 3,60% 11,24% 3,51% 1,67% 0,09% 0,70%   85,42%
9,74% 3,16% 7,09% 2,91% 17,35% 18,38% 10,17% 7,95% 3,76% 14,87% 2,99% 1,62% 0,08% 0,85% 0,08% 84,73%
11,69% 4,68% 9,25% 4,25% 19,34% 15,09% 9,14% 5,42% 2,66% 14,88% 2,34% 1,28% 0,31% 0,84% 0,21% 85,10%
22,07% 5,54% 9,00% 2,20% 16,95% 10,36% 6,28% 5,33% 1,57% 18,31% 1,67% 0,73%   0,62%   85,89%
15,25% 8,00% 9,59% 1,85% 12,92% 13,90% 11,69% 5,04% 3,32% 15,62% 1,60% 1,23%   0,97%   80,73%
21,30% 4,68% 9,27% 2,66% 9,09% 5,60% 4,13% 8,26% 1,10% 31,59% 1,74% 0,55% 0,18% 0,27% 0,09% 86,63%
23,86% 3,82% 6,65% 2,58% 9,31% 5,49% 3,66% 6,15% 1,66% 34,33% 2,00% 0,50% 0,08% 0,50%   84,50%
18,57% 5,57% 9,90% 2,21% 9,64% 9,55% 7,78% 4,95% 2,12% 26,53% 2,12% 1,06%   0,70%   82,72%
24,61% 3,67% 11,02% 2,66% 8,59% 5,00% 4,53% 4,14% 1,72% 31,56% 1,48% 1,02% 0,08% 0,62%   89,27%
16,78% 10,78% 11,89% 2,00% 13,11% 13,22% 11,33% 4,89% 3,00% 10,44% 0,78% 1,78%   1,10%   87,42%
16,88% 6,58% 11,04% 2,87% 13,16% 9,87% 8,17% 5,73% 2,23% 20,70% 1,80% 0,96% 0,11% 0,74% 0,11% 85,06%
17,77% 6,37% 13,07% 3,24% 11,28% 9,27% 10,06% 5,92% 3,02% 17,21% 1,79% 1,01%   1,32% 0,11% 82,10%
20,65% 5,86% 9,20% 3,79% 13,98% 10,91% 7,21% 5,32% 3,70% 16,95% 1,26% 1,17%   0,98%   82,11%
17,41% 3,89% 8,54% 2,79% 17,84% 12,85% 6,59% 6,76% 2,62% 17,50% 1,94% 1,27%   0,67%   85,56%
23,56% 6,34% 9,29% 3,74% 16,31% 9,17% 7,13% 5,78% 2,72% 13,25% 1,25% 1,47% 0,22% 0,56% 0,89% 76,43%
26,45% 5,37% 9,50% 3,10% 16,53% 8,06% 7,02% 4,55% 1,86% 16,12% 0,83% 0,62%   0,82%   83,13%
19,03% 6,07% 10,34% 2,95% 11,24% 9,27% 7,30% 5,33% 2,71% 22,89% 1,80% 1,07% 0,08% 0,57%   86,71%
10,98% 2,56% 5,95% 2,06% 18,33% 17,84% 7,43% 7,60% 3,63% 19,82% 1,82% 1,98% 0,16% 1,22% 0,08% 81,07%
14,61% 5,51% 13,05% 3,31% 11,86% 14,34% 11,86% 2,67% 3,58% 16,18% 1,93% 1,10% 0,09% 0,55%   92,02%
11,30% 5,21% 6,39% 3,24% 21,51% 18,47% 7,76% 7,76% 3,24% 11,20% 2,06% 1,87%   1,17%   79,11%
20,70% 4,17% 8,69% 3,07% 6,81% 5,28% 4,86% 5,71% 1,70% 36,20% 1,96% 0,85%   0,76% 0,08% 87,25%
16,75% 11,95% 13,12% 1,04% 12,60% 15,19% 15,84% 1,82% 3,64% 4,94% 0,26% 2,86%   2,28% 0,25% 77,83%
15,72% 3,56% 9,85% 1,89% 15,20% 13,00% 6,18% 7,02% 3,14% 22,01% 1,36% 1,05%   0,52% 0,10% 77,05%
19,38% 4,74% 10,31% 3,30% 19,59% 9,28% 5,26% 6,91% 1,75% 17,32% 1,34% 0,82%   0,72%   83,43%
16,43% 6,34% 11,38% 2,16% 17,44% 11,82% 16,57% 3,46% 5,04% 5,04% 1,01% 3,31%   1,84%   63,13%
21,60% 5,49% 12,00% 3,54% 8,91% 6,51% 5,94% 4,57% 2,06% 26,97% 2,17% 0,23%   1,01% 0,34% 85,04%
16,13% 5,15% 8,78% 2,70% 21,71% 10,73% 8,95% 7,94% 3,13% 11,74% 1,86% 1,18% 0,08% 1,25% 0,17% 85,01%
13,78% 2,62% 7,48% 3,02% 19,16% 8,40% 5,38% 11,55% 0,79% 23,36% 2,89% 1,57% 0,13% 0,65% 0,13% 80,95%
22,34% 6,76% 6,76% 2,87% 16,29% 14,24% 7,79% 6,35% 2,87% 11,07% 1,02% 1,64% 0,10% 1,01% 0,10% 82,40%
24,55% 4,46% 7,33% 2,66% 8,29% 6,38% 3,93% 8,40% 1,70% 29,33% 2,44% 0,53% 0,11% 0,63%   81,16%
24,16% 5,47% 7,86% 5,75% 9,01% 8,15% 5,75% 6,52% 2,11% 22,72% 0,96% 1,53%   1,23%   81,92%
21,09% 6,75% 8,06% 2,16% 9,00% 10,59% 8,43% 4,59% 3,09% 24,55% 1,03% 0,66%   0,28% 0,19% 87,30%
28,29% 5,43% 8,62% 2,52% 7,07% 3,88% 5,14% 8,72% 1,94% 26,94% 1,16% 0,29% 0,10% 0,29%   84,50%
12,04% 3,54% 4,37% 3,66% 22,90% 15,23% 5,19% 11,33% 2,01% 14,29% 4,01% 1,42% 0,23% 1,28% 0,12% 74,55%
7,46% 3,88% 3,68% 1,49% 30,95% 21,19% 8,36% 8,06% 2,49% 9,45% 1,79% 1,19% 0,20% 0,69% 0,20% 70,51%
10,38% 2,90% 5,54% 2,73% 20,49% 14,34% 7,56% 11,17% 2,20% 18,56% 2,90% 1,23%   0,78% 0,09% 82,34%
10,76% 3,62% 5,64% 2,98% 21,51% 13,95% 7,14% 11,40% 2,88% 15,44% 3,41% 1,28%   1,47%   79,62%
8,72% 2,85% 5,53% 2,51% 20,96% 22,88% 8,80% 9,97% 2,93% 11,15% 2,77% 0,92% 0,08% 1,16% 0,17% 76,92%
8,11% 4,37% 5,37% 1,75% 17,10% 24,72% 10,99% 8,49% 8,24% 6,37% 0,62% 3,87%   0,99% 0,12% 72,84%
21,08% 3,92% 8,50% 3,19% 16,01% 9,07% 4,66% 8,42% 1,88% 20,92% 0,98% 1,39%   0,81%   85,58%
22,55% 6,28% 8,96% 4,08% 16,18% 4,87% 6,05% 6,91% 1,57% 20,19% 1,41% 0,94% 0,08% 0,55%   89,02%
8,64% 3,57% 4,79% 2,35% 22,82% 20,19% 6,67% 11,74% 4,98% 10,70% 2,25% 1,31% 0,19% 1,20%   74,23%
25,54% 3,82% 10,55% 3,67% 13,61% 4,59% 4,43% 6,27% 0,92% 25,08% 1,07% 0,46%   0,91%   90,04%
15,92% 4,32% 7,54% 2,21% 23,64% 11,32% 6,99% 7,18% 1,93% 13,89% 2,76% 2,30% 0,09% 0,91% 0,18% 83,52%
12,50% 4,29% 5,13% 2,33% 24,25% 17,26% 8,77% 7,37% 2,89% 11,29% 2,24% 1,68% 0,18% 1,82% 0,18% 74,15%
10,79% 3,50% 6,32% 1,46% 23,42% 22,06% 7,48% 7,68% 4,86% 8,84% 1,26% 2,33% 0,19% 1,15% 0,19% 76,33%
18,08% 4,91% 5,75% 2,51% 18,60% 16,72% 9,20% 6,58% 4,60% 9,61% 1,57% 1,88%   1,14%   77,81%
8,47% 2,27% 4,28% 1,51% 25,76% 15,77% 5,96% 14,09% 2,68% 13,17% 3,61% 2,43% 0,25% 1,24% 0,17% 76,71%
14,79% 3,60% 8,05% 2,68% 18,24% 8,51% 5,98% 8,05% 1,69% 24,29% 3,68% 0,46%   0,61% 0,23% 87,97%
12,23% 4,04% 9,74% 2,69% 18,24% 14,51% 9,95% 5,91% 3,52% 15,44% 2,69% 1,04%   0,92% 0,10% 87,52%
11,30% 3,59% 4,96% 2,85% 23,23% 13,73% 5,39% 12,46% 2,64% 14,99% 3,06% 1,80%   0,94% 0,10% 73,84%
10,01% 4,36% 6,12% 2,36% 20,61% 16,25% 9,78% 9,66% 2,47% 13,19% 2,71% 2,47% 0,23% 1,62%   77,72%
18,98% 9,43% 11,37% 1,81% 16,93% 9,31% 11,49% 5,44% 3,75% 8,22% 1,33% 1,93%   0,84%   84,41%
20,02% 5,10% 7,65% 3,12% 18,22% 11,33% 8,69% 6,23% 3,02% 12,18% 2,27% 2,17% 0,09% 1,12%   79,94%
17,28% 3,86% 8,13% 1,93% 20,83% 14,43% 9,04% 8,23% 2,34% 10,67% 1,73% 1,52% 0,10% 0,70% 0,20% 78,83%
25,21% 6,36% 10,02% 3,52% 16,75% 6,66% 4,64% 7,70% 0,90% 16,90% 0,45% 0,90% 0,07% 0,67% 0,07% 87,99%
8,66% 4,55% 5,84% 4,33% 24,03% 12,99% 6,17% 11,26% 1,73% 16,34% 2,81% 1,30% 0,32% 1,90%   78,03%
8,70% 2,66% 4,35% 1,93% 24,03% 24,64% 8,09% 9,90% 3,86% 7,37% 2,05% 2,42% 0,12% 1,66% 0,12% 61,88%
11,01% 3,96% 6,70% 3,00% 20,62% 17,44% 8,19% 9,87% 3,88% 11,37% 2,91% 1,06% 0,09% 1,39%   76,80%
21,40% 4,87% 9,75% 4,57% 17,90% 5,41% 5,94% 6,40% 1,37% 19,42% 2,13% 0,84%   0,61%   88,42%
21,27% 5,14% 10,89% 5,86% 12,95% 7,09% 4,83% 5,86% 1,13% 23,33% 1,23% 0,41%   0,20% 0,10% 89,54%
14,64% 2,22% 7,06% 3,01% 20,65% 13,07% 6,41% 9,67% 2,61% 15,29% 3,66% 1,70%   0,78% 0,26% 80,02%
16,67% 5,41% 11,35% 3,63% 17,20% 4,08% 4,43% 7,27% 0,98% 25,89% 2,75% 0,35%   0,35%   87,35%
14,33% 6,01% 7,52% 2,91% 20,64% 10,72% 6,41% 5,51% 1,10% 21,84% 2,40% 0,60% 0,10% 0,20% 0,10% 84,49%
13,11% 4,07% 7,75% 3,18% 21,25% 9,14% 9,04% 7,94% 2,38% 16,98% 4,27% 0,89% 0,10% 0,49%   87,10%
12,16% 2,45% 4,81% 2,01% 23,62% 17,41% 7,87% 12,51% 2,62% 10,50% 2,01% 2,01% 0,26% 1,54% 0,17% 69,12%
27,06% 6,37% 11,14% 1,06% 19,89% 11,94% 4,77% 5,84% 1,33% 7,69% 1,86% 1,06% 0,26% 0,53%   82,97%
15,27% 4,58% 10,21% 3,24% 11,55% 13,45% 9,16% 3,63% 2,48% 22,81% 2,77% 0,86%   0,57%   83,85%
15,56% 3,99% 7,68% 2,97% 14,94% 14,74% 7,37% 7,47% 2,46% 20,16% 2,05% 0,61% 0,10% 1,01%   85,32%
11,29% 1,92% 5,53% 2,48% 20,09% 21,33% 8,01% 6,66% 4,18% 14,45% 2,48% 1,58%   0,67% 0,11% 83,07%
5,06% 2,53% 4,77% 1,27% 14,80% 35,93% 11,49% 4,48% 5,84% 10,71% 1,07% 2,04%   0,96%   88,63%
7,67% 2,62% 5,14% 1,59% 17,96% 28,62% 10,10% 7,20% 5,52% 9,35% 1,31% 2,90% 0,09% 0,65%   83,29%
7,26% 3,58% 5,57% 2,45% 15,09% 28,96% 10,94% 5,00% 6,23% 9,81% 2,83% 2,26% 0,09% 1,03% 0,09% 87,24%
11,60% 3,95% 8,25% 1,67% 15,67% 23,33% 10,77% 4,07% 5,74% 10,77% 1,79% 2,39% 0,12% 0,59%   88,45%
10,56% 3,23% 7,11% 1,08% 16,70% 21,44% 9,70% 7,11% 2,59% 15,52% 2,48% 2,48% 0,11% 0,96%   82,35%
5,48% 3,41% 3,50% 1,17% 16,43% 32,50% 10,23% 6,82% 5,48% 11,31% 1,26% 2,42%   0,89% 0,27% 82,20%
8,64% 2,79% 4,92% 1,67% 15,13% 21,82% 9,38% 5,48% 3,53% 20,80% 3,44% 2,41% 0,09% 0,92%   84,34%
8,93% 3,26% 6,76% 2,53% 15,56% 18,82% 9,17% 5,55% 3,74% 21,71% 3,02% 0,97%   0,60% 0,12% 87,71%
11,15% 2,76% 5,10% 1,38% 20,49% 24,31% 6,37% 7,54% 3,72% 12,85% 2,44% 1,91% 0,11% 0,84% 0,11% 82,57%
6,01% 3,29% 4,65% 1,36% 14,34% 34,88% 11,53% 4,75% 5,81% 10,17% 1,16% 2,03% 0,19% 1,15%   86,88%
5,49% 2,75% 3,80% 1,37% 12,99% 36,01% 12,04% 4,96% 7,81% 8,87% 1,37% 2,53% 0,31% 0,84%   84,48%
9,70% 3,40% 5,60% 2,30% 16,70% 25,50% 9,90% 7,40% 4,30% 11,30% 1,40% 2,50% 0,10% 0,89% 0,20% 85,76%
19,72% 6,20% 10,93% 3,06% 11,67% 9,35% 6,57% 4,91% 1,94% 22,41% 1,57% 1,67%   0,46%   85,64%
4,24% 3,32% 6,00% 1,38% 15,31% 33,21% 11,62% 5,72% 7,38% 8,49% 1,29% 2,03%   0,55%   86,10%
8,74% 4,22% 5,25% 1,44% 14,40% 31,48% 11,01% 6,48% 6,38% 7,82% 0,93% 1,85% 0,10% 0,92% 0,10% 84,67%
20,38% 6,07% 12,06% 3,00% 13,48% 11,56% 7,57% 4,33% 1,91% 17,89% 1,08% 0,67% 0,16% 0,82%   87,91%
18,33% 5,76% 9,49% 2,11% 10,38% 12,25% 8,76% 3,81% 1,95% 24,98% 1,62% 0,57% 0,16% 0,56%   89,61%
15,49% 7,52% 9,18% 1,77% 12,61% 18,03% 12,28% 3,65% 3,65% 12,94% 1,44% 1,44%   1,20%   83,56%
9,31% 3,56% 6,07% 1,36% 16,53% 25,63% 7,64% 8,05% 4,71% 12,45% 1,99% 2,72%   1,34% 0,21% 83,06%
6,68% 2,01% 4,98% 1,70% 17,82% 30,86% 10,60% 4,88% 7,64% 9,23% 1,27% 2,33%   0,84%   85,99%
5,56% 3,19% 4,53% 1,03% 13,79% 34,47% 11,83% 5,66% 5,86% 9,47% 1,95% 2,67% 0,10% 0,10% 0,20% 88,97%
9,06% 2,46% 7,38% 2,91% 16,67% 23,60% 9,06% 3,80% 3,69% 16,55% 2,35% 2,46%   1,10% 0,22% 89,09%
8,44% 5,96% 6,45% 1,74% 14,89% 22,99% 17,37% 3,72% 5,96% 9,93% 1,24% 1,32%   0,74%   90,90%
16,54% 4,28% 9,13% 2,85% 18,44% 13,40% 7,13% 7,89% 1,90% 15,87% 0,86% 1,71% 0,09% 0,57%   81,46%
17,99% 4,37% 11,57% 3,60% 11,14% 9,51% 8,14% 4,97% 2,66% 22,96% 1,89% 1,20%   0,68% 0,09% 86,09%
16,27% 7,05% 9,76% 1,84% 11,82% 14,64% 7,59% 4,23% 2,39% 21,04% 2,06% 1,30%   0,65%   84,90%
11,84% 5,36% 7,21% 2,68% 15,76% 20,39% 10,71% 3,60% 4,53% 14,52% 0,62% 2,78%   0,92% 0,20% 89,84%
16,76% 4,61% 11,25% 2,47% 11,02% 14,62% 7,31% 3,49% 2,81% 23,28% 1,69% 0,67%   0,34%   87,71%
19,39% 6,79% 11,12% 3,35% 11,12% 12,70% 10,04% 3,44% 2,56% 16,73% 1,57% 1,18% 0,10% 0,59%   87,59%
7,33% 3,66% 3,66% 2,08% 16,34% 27,43% 10,00% 9,50% 7,23% 9,41% 0,99% 2,38% 0,10% 0,78% 0,10% 81,08%
4,68% 2,18% 4,36% 1,74% 16,56% 34,31% 10,13% 5,66% 5,99% 10,46% 1,74% 2,18% 0,11% 1,08%   84,15%
10,34% 4,46% 5,58% 2,43% 14,50% 24,54% 10,65% 3,96% 4,97% 15,21% 1,52% 1,83%   0,60%   87,32%
9,65% 1,41% 7,70% 2,39% 16,16% 18,66% 8,46% 8,03% 3,69% 19,41% 2,17% 2,28%   0,43%   84,57%
7,62% 2,76% 10,64% 2,51% 10,64% 21,11% 15,08% 3,85% 5,36% 17,25% 2,01% 1,17%   0,58%   84,88%
11,38% 3,76% 9,72% 2,10% 18,01% 18,45% 8,29% 5,97% 3,43% 15,80% 1,22% 1,88% 0,22% 0,87%   81,48%
8,80% 3,25% 4,94% 2,17% 19,04% 24,46% 10,00% 7,11% 4,94% 13,25% 0,96% 1,08% 0,24% 1,42% 0,12% 82,68%
8,70% 3,52% 5,91% 1,45% 13,99% 30,47% 10,67% 5,39% 4,87% 11,92% 1,35% 1,76% 0,20% 0,92%   84,07%
8,48% 2,44% 8,27% 2,76% 16,12% 24,18% 10,82% 7,64% 5,09% 11,98% 0,64% 1,59% 0,21% 0,94%   78,20%
17,16% 3,15% 11,61% 2,49% 14,59% 10,70% 7,79% 4,15% 1,58% 24,79% 1,33% 0,66%   0,66%   89,46%
7,14% 1,89% 2,94% 1,57% 17,10% 33,37% 9,97% 7,56% 5,35% 8,29% 1,89% 2,94%   1,14%   77,37%
12,34% 4,35% 8,35% 1,95% 13,68% 20,34% 9,15% 6,66% 3,46% 16,87% 0,98% 1,87%   0,53%   86,41%
15,60% 3,75% 12,66% 3,55% 11,04% 10,33% 10,13% 2,53% 1,72% 25,43% 1,62% 1,62%   0,50% 0,10% 78,56%
12,68% 5,11% 7,98% 4,29% 20,96% 10,43% 4,29% 7,67% 1,12% 21,88% 2,66% 0,92% 0,30% 0,41% 0,10% 80,56%
8,92% 2,71% 3,72% 3,50% 31,83% 13,43% 4,40% 13,88% 1,92% 9,59% 3,84% 2,26% 0,22% 1,55%   63,43%
11,51% 3,58% 3,26% 2,28% 35,83% 7,49% 3,47% 10,53% 0,87% 16,50% 3,26% 1,41%   0,75% 0,11% 77,10%
7,78% 1,94% 1,94% 1,70% 38,40% 16,52% 4,74% 10,57% 1,09% 9,96% 3,65% 1,70%   1,44%   70,82%
8,10% 2,96% 4,24% 2,96% 29,69% 15,30% 4,63% 11,44% 1,93% 14,14% 3,08% 1,54% 0,13% 1,39%   71,82%
13,59% 5,45% 4,40% 3,35% 22,11% 12,25% 3,73% 9,47% 2,49% 18,18% 2,87% 2,11%   1,14%   78,76%
6,87% 2,60% 2,88% 2,14% 37,05% 18,66% 3,90% 9,66% 2,51% 10,21% 2,41% 1,11%   0,74%   70,64%
10,29% 2,33% 3,59% 3,30% 34,95% 9,32% 1,94% 14,56% 1,26% 14,27% 3,11% 1,07%   1,34%   67,66%
13,89% 2,31% 5,69% 2,41% 23,72% 10,90% 3,86% 7,81% 1,64% 22,57% 4,34% 0,87%   0,67%   82,01%
21,60% 3,42% 7,15% 2,62% 23,03% 5,08% 3,65% 12,71% 1,03% 16,60% 2,62% 0,48%   0,55% 0,08% 87,86%
14,22% 3,10% 6,38% 3,56% 22,88% 8,39% 4,01% 13,76% 0,64% 19,87% 2,10% 1,09% 0,27% 1,52%   78,39%
13,41% 3,62% 7,05% 2,64% 23,48% 7,05% 4,70% 10,08% 0,88% 22,70% 3,72% 0,68%   1,26%   86,39%
11,22% 1,76% 5,28% 3,08% 30,69% 8,36% 2,97% 13,86% 0,55% 18,26% 2,64% 1,32%   0,87%   82,02%
16,27% 0,98% 5,24% 4,09% 25,60% 5,87% 3,11% 17,24% 0,44% 16,53% 3,29% 1,33%   1,14%   83,68%
14,19% 2,40% 4,22% 4,79% 25,79% 7,57% 2,11% 15,82% 0,48% 18,41% 2,78% 1,44% 0,09% 0,85% 0,09% 83,39%
12,50% 2,50% 4,17% 3,24% 32,87% 8,43% 2,87% 13,06% 0,46% 16,76% 2,22% 0,93%   1,19%   80,90%
22,84% 3,65% 7,46% 3,50% 19,74% 5,52% 3,65% 11,11% 0,93% 18,26% 2,95% 0,39%   1,45%   91,84%
7,86% 1,59% 3,08% 1,49% 32,41% 16,90% 4,78% 14,67% 1,17% 9,88% 2,55% 3,61% 0,10% 1,05% 0,21% 65,21%
19,12% 6,56% 6,00% 3,96% 13,35% 5,54% 4,19% 17,87% 0,57% 19,34% 3,17% 0,34% 0,11% 1,12% 0,11% 83,74%
17,83% 5,17% 9,18% 4,01% 21,41% 7,49% 5,70% 7,28% 0,84% 18,25% 1,90% 0,95%   0,32%   87,81%
9,90% 2,69% 3,44% 3,12% 37,57% 8,50% 4,09% 11,09% 1,40% 14,32% 2,48% 1,40%   0,75% 0,32% 72,29%
11,51% 2,54% 6,16% 2,68% 26,24% 10,04% 5,22% 12,18% 1,07% 18,34% 3,48% 0,54%   1,06%   78,89%
13,14% 2,58% 4,30% 2,92% 25,09% 10,31% 4,12% 10,57% 1,80% 20,27% 3,52% 1,37%   1,10% 0,25% 77,63%
13,67% 9,98% 6,96% 3,44% 13,09% 4,28% 3,02% 14,51% 0,34% 26,59% 3,52% 0,59%   1,00%   86,49%
10,94% 3,58% 3,79% 1,79% 29,02% 13,14% 4,63% 13,99% 2,00% 12,93% 2,52% 1,68% 0,21% 0,52% 0,21% 68,42%
14,51% 3,43% 6,86% 4,21% 21,22% 9,67% 3,90% 12,01% 0,78% 21,06% 1,72% 0,62%   1,23%   83,53%
15,27% 3,11% 7,33% 3,45% 20,79% 7,33% 5,00% 10,01% 0,95% 22,43% 3,45% 0,86%   1,19% 0,09% 82,27%
16,86% 3,10% 7,38% 2,83% 20,51% 6,11% 4,38% 7,93% 0,73% 26,25% 3,10% 0,82%   0,72% 0,09% 86,20%
11,21% 2,43% 2,43% 2,31% 33,87% 19,08% 7,98% 7,28% 3,47% 6,36% 1,62% 1,97% 0,11% 0,69%   63,05%
13,94% 2,31% 6,66% 3,55% 25,22% 6,57% 2,22% 7,73% 0,71% 25,49% 5,06% 0,53%   0,88%   88,27%
21,07% 5,45% 9,66% 6,89% 11,20% 4,42% 3,49% 6,78% 0,72% 28,67% 1,44% 0,21% 0,10% 0,61%   92,28%
20,13% 5,15% 10,39% 9,82% 12,32% 3,95% 3,38% 6,52% 0,56% 25,28% 1,93% 0,56%   1,04% 0,08% 92,08%
15,62% 2,42% 5,80% 5,15% 13,53% 18,52% 11,27% 2,58% 3,86% 19,81% 0,97% 0,48%     0,32% 58,66%
9,76% 2,99% 7,21% 39,91% 7,76% 3,66% 3,33% 5,43% 0,55% 18,07% 0,89% 0,44%   0,55% 0,22% 63,70%
14,94% 4,56% 14,22% 3,76% 13,24% 6,89% 8,23% 4,47% 1,61% 25,04% 1,88% 1,16%   0,45%   92,20%
19,94% 4,24% 10,12% 13,87% 8,29% 2,70% 2,50% 8,09% 0,29% 28,61% 1,06% 0,29%   0,29%   89,20%
9,12% 2,62% 2,28% 3,88% 40,25% 11,52% 7,07% 12,54% 1,71% 6,50% 1,60% 0,91% 0,22% 1,23% 0,11% 65,66%
18,96% 4,91% 13,56% 3,34% 11,79% 7,37% 5,80% 3,93% 1,08% 27,01% 1,47% 0,79% 0,10% 0,20% 0,10% 92,16%
15,65% 2,06% 6,08% 5,46% 20,60% 9,06% 4,22% 14,21% 1,03% 17,51% 3,09% 1,03%   2,12%   82,94%
20,95% 5,11% 13,50% 2,77% 10,00% 4,89% 6,79% 5,26% 1,31% 27,30% 1,82% 0,29%   0,65%   92,18%
13,17% 2,15% 5,16% 6,28% 29,86% 11,19% 3,53% 9,81% 0,69% 16,87% 1,12% 0,17% 0,17% 0,77%   76,67%
17,68% 4,83% 12,74% 3,39% 10,59% 9,56% 9,87% 5,14% 1,23% 22,30% 1,75% 0,92%   0,41%   88,90%
18,97% 4,57% 11,77% 11,35% 8,38% 3,56% 5,08% 5,93% 1,02% 27,18% 1,95% 0,25%   0,34%   93,68%
28,61% 3,59% 11,20% 3,04% 3,80% 1,87% 3,25% 4,98% 0,83% 37,04% 1,52% 0,28%   0,28% 0,07% 92,60%
15,17% 3,87% 10,14% 3,43% 13,57% 9,41% 7,66% 7,44% 1,75% 24,22% 2,48% 0,88%   0,58% 0,07% 90,31%
23,84% 4,04% 12,05% 5,14% 6,57% 1,60% 2,70% 4,55% 0,17% 37,41% 1,43% 0,51%   0,50%   91,21%
27,12% 3,06% 11,54% 4,24% 4,73% 1,68% 3,06% 6,80% 0,69% 35,40% 0,89% 0,79%   0,59%   91,07%
9,80% 0,86% 3,65% 5,09% 32,28% 10,76% 4,32% 14,31% 1,25% 12,68% 2,50% 2,50% 0,10% 0,76% 0,10% 76,72%
14,27% 1,64% 6,19% 6,57% 25,76% 9,72% 4,17% 8,59% 1,01% 17,68% 2,15% 2,27%   1,25%   79,41%
22,20% 4,40% 12,00% 6,20% 6,00% 4,50% 3,40% 4,90% 0,30% 34,60% 1,30% 0,20%   0,40%   93,22%
21,64% 5,46% 13,06% 4,29% 10,04% 6,04% 5,36% 7,31% 1,36% 23,20% 1,46% 0,78%   0,58%   90,93%
9,97% 1,12% 3,63% 8,01% 41,38% 10,44% 4,29% 8,85% 1,12% 8,67% 1,03% 1,49% 0,37% 1,01% 0,09% 67,89%
8,72% 4,45% 10,14% 9,61% 14,41% 12,46% 8,01% 5,69% 1,60% 21,89% 1,60% 1,42% 0,18% 0,35%   48,75%
14,35% 2,63% 8,54% 8,76% 18,95% 6,68% 4,82% 10,41% 2,52% 18,84% 2,30% 1,20% 0,11% 2,03% 0,21% 83,04%
13,63% 2,96% 6,24% 8,54% 22,00% 7,88% 4,60% 14,61% 0,82% 16,42% 1,15% 1,15%   1,61% 0,16% 82,67%
12,18% 2,86% 4,61% 6,83% 24,54% 10,24% 4,52% 15,31% 1,38% 12,64% 3,41% 1,48%   1,63% 0,09% 75,39%
19,26% 5,44% 14,32% 3,52% 7,20% 3,52% 8,38% 4,77% 0,92% 31,07% 1,01% 0,59%   0,33% 0,17% 92,02%
20,18% 3,22% 12,75% 4,55% 15,19% 2,22% 2,44% 7,54% 0,55% 29,82% 1,00% 0,55%   0,77% 0,22% 89,49%
23,86% 3,24% 11,93% 6,37% 7,08% 2,43% 2,63% 5,56% 0,20% 34,38% 1,92% 0,40% 0,10% 0,20%   91,51%
8,26% 1,67% 3,03% 4,50% 40,06% 14,54% 3,56% 12,76% 1,36% 7,32% 1,36% 1,57%   1,85% 0,10% 67,52%
20,66% 2,96% 8,89% 17,53% 8,31% 3,62% 2,72% 6,17% 0,49% 26,58% 1,56% 0,49%   0,65% 0,08% 88,18%
18,78% 3,86% 10,39% 8,31% 16,18% 6,53% 4,38% 6,68% 0,89% 22,20% 1,41% 0,37%   0,44%   89,96%
21,82% 2,71% 5,76% 4,45% 17,54% 4,62% 2,88% 17,45% 1,05% 17,89% 2,27% 1,57%   1,38%   85,32%
23,07% 4,30% 9,39% 4,21% 9,21% 2,89% 4,82% 7,98% 0,35% 32,11% 1,49% 0,18%   0,96%   93,50%
4,47% 1,90% 1,41% 0,83% 53,18% 17,12% 10,75% 3,97% 0,99% 2,98% 1,08% 1,32%   0,49% 0,16% 52,50%
9,89% 1,49% 1,72% 1,03% 39,31% 15,75% 5,75% 10,92% 2,41% 8,05% 2,18% 1,49%   0,57% 0,34% 63,53%
21,29% 4,37% 6,56% 3,23% 11,60% 3,52% 4,94% 15,11% 0,67% 26,24% 1,81% 0,67% 0,19% 0,47% 0,09% 88,48%
22,40% 3,79% 9,39% 5,15% 13,55% 3,52% 3,07% 12,92% 0,36% 22,58% 2,80% 0,45%   0,63%   91,31%
23,26% 4,60% 9,96% 3,60% 11,80% 3,51% 3,85% 8,37% 0,42% 27,45% 2,85% 0,33% 0,08% 0,58%   93,98%
25,16% 5,19% 10,17% 4,61% 6,85% 2,31% 5,55% 7,57% 0,43% 31,07% 1,01% 0,07%   0,64%   93,19%
27,37% 4,52% 9,83% 3,37% 7,71% 2,75% 2,66% 7,53% 0,80% 32,15% 0,97% 0,35%   0,44%   93,72%
11,91% 3,87% 4,89% 2,75% 24,24% 12,42% 5,40% 12,42% 2,14% 16,29% 2,34% 1,32% 0,10% 1,50% 0,20% 76,45%
24,79% 4,45% 7,66% 3,31% 12,39% 2,55% 3,88% 11,16% 0,76% 26,11% 2,65% 0,28% 0,09% 0,94%   91,83%
12,22% 4,98% 9,21% 2,63% 22,09% 10,90% 7,71% 6,77% 2,16% 15,98% 3,95% 1,41%   0,09% 0,19% 80,65%
24,92% 4,90% 10,47% 1,83% 10,47% 2,91% 3,99% 9,72% 0,58% 28,65% 1,50% 0,08%   0,41% 0,08% 89,36%
8,98% 1,91% 2,02% 1,01% 34,23% 16,27% 4,71% 13,69% 2,02% 10,44% 2,47% 2,24%   0,89% 0,11% 61,64%
9,62% 2,91% 2,24% 2,35% 34,34% 13,09% 4,14% 14,54% 0,78% 10,51% 3,47% 2,01%   0,55% 0,22% 66,79%
5,06% 1,97% 0,70% 0,84% 51,05% 10,83% 9,56% 10,55% 0,56% 4,50% 1,55% 2,81%   1,25%   60,76%
7,16% 2,19% 1,27% 1,85% 39,84% 18,48% 3,93% 12,24% 1,73% 6,35% 3,70% 1,27%   0,92%   57,77%
19,26% 3,68% 10,42% 3,52% 12,69% 2,82% 3,76% 9,55% 0,47% 30,85% 2,51% 0,47% 0,08% 0,78% 0,08% 93,00%
19,50% 3,18% 9,95% 4,58% 13,33% 4,18% 2,99% 14,23% 0,40% 24,78% 2,49% 0,40%   0,49% 0,10% 90,75%
9,97% 2,06% 3,21% 2,06% 34,82% 15,81% 4,24% 11,11% 1,37% 10,42% 3,55% 1,37%   0,91% 0,11% 57,35%
8,56% 1,34% 1,51% 0,67% 31,21% 18,12% 4,53% 15,27% 1,68% 10,74% 4,03% 2,35%   1,32% 0,17% 53,63%
5,57% 2,86% 2,26% 0,90% 43,83% 18,37% 8,43% 6,63% 2,11% 6,63% 1,05% 1,36%   0,60%   59,75%
18,15% 3,29% 7,28% 2,90% 17,76% 4,54% 3,29% 15,65% 0,47% 23,71% 2,11% 0,86%   1,01%   93,01%
19,22% 3,71% 6,83% 3,32% 21,27% 2,73% 2,24% 15,41% 0,68% 20,10% 3,61% 0,88%   0,87% 0,10% 82,93%
10,22% 1,90% 2,19% 2,34% 29,64% 23,94% 4,67% 8,18% 3,21% 6,13% 4,23% 3,36% 0,14% 0,58%   58,33%
21,68% 4,75% 11,09% 2,09% 12,43% 3,25% 3,50% 9,76% 0,75% 27,11% 3,00% 0,58%   0,50%   91,29%
5,59% 1,73% 1,42% 1,52% 38,52% 22,46% 6,61% 8,84% 3,05% 5,28% 1,83% 3,15%   0,40%   57,51%
6,86% 2,43% 2,96% 2,11% 29,04% 27,67% 5,39% 9,71% 4,54% 6,02% 1,06% 2,22% 0,31% 0,73%   58,39%
22,77% 4,05% 10,93% 3,54% 11,74% 3,34% 3,24% 12,55% 0,40% 25,61% 1,72% 0,10%     0,20% 90,91%
8,16% 1,90% 1,46% 1,90% 39,65% 15,60% 2,48% 10,93% 1,17% 12,24% 3,06% 1,46%   0,58%   60,00%
12,29% 6,38% 9,14% 4,10% 15,81% 17,62% 11,90% 4,19% 3,05% 12,38% 2,10% 1,05% 0,19% 0,57% 0,09% 87,88%
10,85% 3,90% 6,10% 3,29% 20,00% 14,02% 11,46% 7,93% 2,80% 15,98% 3,17% 0,49%   1,09%   86,90%
11,31% 7,10% 11,08% 4,13% 13,90% 12,07% 14,13% 3,90% 1,83% 18,49% 1,68% 0,38%   0,83%   90,97%
10,91% 5,50% 11,87% 3,19% 16,41% 18,15% 12,26% 4,25% 4,92% 9,65% 0,97% 1,93%   0,58%   76,56%
11,49% 4,22% 7,27% 3,44% 24,36% 13,75% 9,63% 8,15% 1,67% 12,77% 1,28% 1,96% 0,10% 0,68%   75,89%
16,63% 5,05% 11,70% 3,21% 11,01% 6,31% 8,03% 4,47% 2,06% 28,21% 2,18% 1,15% 0,11% 0,68% 0,23% 89,35%
21,35% 5,87% 9,42% 2,69% 15,67% 9,71% 8,46% 8,56% 1,83% 14,04% 1,63% 0,77% 0,10% 0,86% 0,10% 83,75%
13,72% 4,36% 9,04% 3,09% 19,90% 11,02% 6,66% 8,25% 1,19% 18,64% 2,46% 1,67% 0,08% 0,94% 0,23% 88,68%
18,82% 3,49% 6,60% 3,30% 17,17% 16,97% 6,69% 7,37% 3,59% 13,68% 1,45% 0,87%   0,87%   81,00%
19,24% 6,09% 9,36% 3,00% 15,98% 10,33% 9,36% 5,21% 2,47% 17,56% 0,62% 0,79% 0,17% 0,87%   89,66%
17,59% 4,73% 10,95% 2,49% 9,29% 6,64% 5,89% 5,98% 1,33% 32,12% 2,32% 0,66%   0,41% 0,08% 88,14%
13,89% 3,63% 6,26% 3,25% 19,40% 14,27% 6,88% 9,39% 2,38% 15,52% 3,75% 1,38% 0,12% 1,23%   78,79%
14,01% 5,46% 7,08% 2,65% 18,73% 13,57% 7,82% 9,00% 2,36% 16,22% 1,92% 1,18% 0,15% 0,29%   70,79%
14,43% 4,00% 7,88% 3,00% 15,21% 9,77% 8,32% 9,43% 1,55% 23,09% 2,22% 1,11% 0,11% 0,99%   80,05%
16,96% 3,75% 8,32% 2,91% 18,21% 14,67% 11,45% 6,97% 3,12% 11,65% 1,35% 0,62%   1,33% 0,10% 81,66%
15,26% 6,48% 9,16% 2,96% 14,34% 11,66% 11,75% 6,20% 2,59% 16,37% 2,22% 1,02% 0,09% 0,55%   87,39%
14,66% 5,90% 9,71% 3,30% 13,53% 13,88% 9,97% 6,16% 4,34% 15,70% 1,82% 1,04%   0,69% 0,09% 86,01%
11,90% 4,44% 5,68% 2,22% 19,01% 18,65% 10,66% 8,97% 4,71% 10,04% 2,40% 1,33%   0,88% 0,18% 83,92%
15,72% 5,86% 10,55% 2,44% 14,06% 11,52% 8,01% 6,45% 1,66% 20,31% 2,73% 0,68% 0,10% 0,58%   84,30%
15,47% 4,32% 12,68% 2,88% 11,15% 7,28% 7,64% 5,04% 1,89% 29,32% 1,98% 0,36%   1,16%   86,47%
19,60% 6,16% 11,46% 3,68% 11,11% 6,09% 9,34% 3,96% 2,97% 23,21% 1,84% 0,57%   0,42%   89,64%
18,94% 5,56% 7,82% 2,64% 17,15% 11,40% 8,58% 8,29% 3,30% 13,20% 2,17% 0,94%   1,12% 0,09% 85,04%
16,70% 7,42% 9,28% 1,86% 15,05% 12,27% 12,16% 8,35% 3,30% 9,38% 2,58% 1,65% 0,10% 1,42%   85,50%
17,60% 5,15% 7,62% 2,36% 18,24% 12,23% 8,37% 10,19% 3,11% 11,48% 2,47% 1,18% 0,21% 1,68% 0,11% 84,91%
15,51% 4,49% 8,21% 2,95% 18,21% 12,69% 8,46% 9,74% 3,08% 13,85% 1,79% 1,03% 0,13% 1,01%   86,23%
14,97% 6,21% 7,74% 2,44% 16,90% 18,53% 7,84% 7,13% 5,50% 10,18% 1,73% 0,81%   1,21%   84,67%
15,65% 3,04% 4,79% 3,04% 25,69% 14,27% 4,60% 10,50% 2,39% 14,46% 0,92% 0,64%   0,55% 0,09% 79,49%
15,61% 4,27% 6,96% 2,39% 16,90% 17,99% 10,64% 7,46% 3,68% 10,74% 1,79% 1,59%   1,18%   85,40%
12,65% 5,06% 6,98% 2,13% 18,72% 12,75% 8,00% 10,22% 3,34% 16,30% 2,43% 1,42% 0,10% 0,70%   83,07%
8,73% 3,90% 6,61% 2,88% 23,81% 13,81% 8,73% 9,92% 1,53% 17,37% 1,44% 1,27% 0,25% 0,50%   79,48%
15,74% 5,49% 7,82% 4,32% 15,74% 15,38% 8,00% 7,64% 3,24% 14,57% 1,62% 0,45% 0,18% 0,89%   86,73%
18,42% 4,01% 13,58% 3,81% 4,01% 4,42% 5,04% 3,60% 1,75% 39,51% 1,54% 0,31% 0,10% 0,41%   89,22%
20,18% 4,36% 10,58% 3,11% 6,49% 3,91% 5,96% 2,93% 1,33% 38,84% 1,60% 0,71% 0,09% 0,53%   91,36%
17,54% 6,48% 14,08% 2,68% 11,28% 5,59% 7,15% 4,92% 1,23% 27,26% 1,45% 0,34%   0,67%   90,46%
14,18% 5,39% 7,72% 2,24% 19,66% 14,99% 8,89% 6,73% 4,31% 11,94% 2,06% 1,89%   0,89% 0,09% 84,40%
17,01% 5,15% 9,54% 3,40% 17,93% 13,28% 8,63% 5,64% 3,98% 11,87% 2,07% 1,49%   0,58%   84,23%
8,67% 3,12% 7,42% 2,42% 21,86% 16,24% 8,27% 11,32% 3,12% 13,66% 2,11% 1,80% 0,39% 0,46% 0,08% 80,56%
16,55% 6,45% 9,42% 2,72% 15,62% 12,05% 11,88% 5,94% 3,57% 13,41% 1,36% 1,02% 0,08% 0,59%   86,95%
21,14% 4,75% 11,28% 3,09% 5,82% 4,63% 5,34% 5,34% 1,31% 35,04% 1,19% 1,07% 0,12% 0,59%   82,09%
17,56% 3,33% 8,11% 3,67% 18,78% 12,11% 8,33% 7,00% 2,78% 16,33% 1,22% 0,78%   1,21%   83,58%
6,10% 2,33% 2,77% 3,66% 29,27% 13,41% 6,65% 13,97% 2,22% 11,75% 3,99% 3,88%   1,20% 0,22% 67,38%
4,69% 2,27% 1,56% 0,99% 38,64% 21,73% 7,24% 8,95% 3,55% 4,40% 2,27% 3,69% 0,14% 0,84% 0,14% 61,12%
10,94% 4,75% 6,19% 1,99% 18,78% 20,66% 11,16% 10,06% 5,41% 6,63% 0,99% 2,43%   0,44%   74,39%
18,10% 4,55% 7,20% 3,81% 23,49% 12,17% 8,78% 5,71% 2,22% 11,85% 0,85% 1,27%   1,05%   87,21%
7,75% 2,14% 3,21% 2,27% 26,20% 20,59% 7,89% 10,03% 8,16% 6,28% 1,47% 4,01% 0,39% 1,31%   67,58%
6,59% 0,77% 1,43% 2,74% 56,75% 15,59% 3,73% 5,60%   4,39% 0,66% 1,76%   0,11%   55,51%
4,37% 1,49% 1,49% 1,15% 59,08% 11,72% 8,85% 4,94% 0,92% 3,10% 0,11% 2,76% 0,23% 0,23%   52,37%
13,05% 4,22% 7,29% 3,84% 21,95% 10,97% 8,52% 9,06% 2,84% 14,97% 2,15% 1,15%   0,61% 0,08% 83,67%
6,87% 1,30% 3,63% 3,50% 34,20% 18,01% 6,48% 10,49% 3,11% 6,99% 2,46% 2,98% 0,26% 0,39%   64,91%
8,23% 3,88% 4,34% 2,68% 20,79% 23,01% 9,15% 9,80% 4,71% 7,86% 1,94% 3,60%   0,55%   75,61%
10,63% 2,47% 4,80% 2,47% 23,14% 24,31% 13,25% 6,40% 5,82% 3,49% 1,02% 2,18%   1,99% 0,14% 73,35%
5,23% 2,51% 1,53% 0,98% 33,81% 21,59% 7,20% 10,80% 4,25% 5,78% 1,53% 4,80%   0,54% 0,11% 64,68%
5,54% 2,45% 2,71% 1,80% 43,94% 15,46% 7,35% 8,38% 3,74% 4,12% 1,29% 3,22%   0,64%   51,48%
12,27% 1,55% 2,12% 6,49% 31,31% 11,28% 4,37% 11,99% 1,27% 12,13% 3,10% 2,12%   0,98% 0,14% 69,01%
6,94% 1,74% 2,84% 3,79% 47,95% 15,46% 2,37% 7,89% 1,10% 6,62% 1,74% 1,58% 0,31% 0,78% 0,16% 57,12%
6,02% 2,27% 2,27% 1,74% 38,90% 18,32% 7,89% 10,03% 3,61% 6,02% 0,80% 2,14%   0,93%   61,89%
6,91% 1,51% 2,39% 1,76% 34,17% 20,23% 5,40% 12,69% 2,76% 7,29% 1,88% 3,02%   1,60% 0,12% 69,59%
8,91% 3,44% 5,26% 4,76% 26,21% 17,51% 6,98% 10,12% 2,23% 9,82% 2,43% 2,33%   0,60%   75,88%
7,43% 1,99% 3,14% 1,78% 33,58% 17,68% 5,86% 11,72% 2,20% 8,58% 3,03% 3,03% 0,31% 1,24%   71,24%
5,26% 1,56% 2,03% 2,63% 35,05% 15,91% 7,89% 10,41% 4,43% 7,78% 2,27% 4,78% 0,47% 0,71% 0,24% 63,43%
8,02% 3,39% 2,60% 2,60% 37,18% 15,59% 4,29% 8,81% 2,49% 10,62% 1,58% 2,82% 0,22% 1,44% 0,22% 74,00%
13,76% 6,94% 9,17% 2,24% 19,24% 17,67% 13,09% 5,59% 4,92% 5,15% 0,78% 1,45% 0,11% 0,56%   84,75%
5,11% 2,45% 2,87% 1,81% 34,15% 15,74% 9,26% 12,34% 2,34% 9,04% 1,81% 3,09%   0,84% 0,42% 65,84%
8,66% 2,69% 5,52% 1,34% 26,57% 22,69% 7,76% 7,61% 5,07% 7,16% 1,64% 3,28% 0,15% 0,45%   63,58%
5,13% 1,83% 0,86% 2,08% 51,34% 12,59% 12,22% 5,62% 1,22% 3,30% 0,73% 3,06%   0,73%   50,37%
4,63% 0,80% 0,71% 1,07% 50,53% 12,03% 14,80% 7,75% 1,43% 3,21% 0,80% 2,23% 0,09% 0,35% 0,44% 56,46%
14,89% 3,76% 9,73% 4,79% 19,53% 9,14% 10,69% 8,40% 1,99% 15,03% 1,55% 0,52%   0,66% 0,07% 91,44%
15,32% 4,84% 7,96% 3,53% 21,88% 7,06% 8,97% 8,37% 2,12% 17,74% 1,71% 0,50%   1,29%   85,75%
16,35% 5,80% 6,67% 4,64% 21,35% 14,18% 9,02% 7,45% 3,04% 9,52% 0,72% 1,24% 0,25% 1,21% 0,30%  
Göteborg 14,53% 3,95% 7,23% 3,32% 20,47% 12,56% 6,94% 8,29% 2,30% 16,95% 1,91% 1,55% 0,07% 0,81% 0,07% 81,05%

Röstfördelning övriga partier - kommun Göteborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 1722 0,49% -140 -0,07 1862 0,56%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1119 0,32% +233 +0,05 886 0,27%
DjuP Djurens parti 854 0,24% +70 +0,01 784 0,23%
MED Medborgerlig Samling 601 0,17% +601 +0,17    
PP Piratpartiet 538 0,15% -1088 -0,34 1626 0,49%
KrVP Kristna Värdepartiet 224 0,06% -70 -0,02 294 0,09%
  Skolpartiet Göteborg 42 0,01% +42 +0,01    
  Seniorpartiet 25 0,01% +20 +0,01 5  
ENH Enhet     -532 -0,16 532 0,16%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 356 0,10% -9254 -2,78 9610 2,88%
  Totalt övriga partier 5481 1,55% -10118 -3,13 15599 4,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Göteborg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 191
Klassiskt liberala partiet 60
Nordiska motståndsrörelsen 47
Initiativet 14
Basinkomstpartiet 9
NATURENS PARTI SANNING RÄTTVISA KÄRLEK 7
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 6
Folkhemmet Sverige 4
Demokraterna i Göteborg 2
Landsbygdspartiet Oberoende 2
POPULISTERNA 2
Sociala Partiet (SP) 2
Technopartiet 2
Allians för Sverige 1
Final Partiet 1
Folkstyret 1
iGov.Direct® 1
Kosmopolitiska Partiet 1
Raggarpartiet 1
TRYGGHETSPARTIET 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se