2018-09-19 15:14:23

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Röster

Samtliga 33 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Uddevalla

14,71%
6,93%
5,83%
7,07%
26,11%
7,10%
4,42%
14,30%
0,55%
12,50%
0,50%
M C L KD S V MP SD FI UddP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,76%
+1,00
2014: 83,76%

Röstfördelning - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5315 14,71% -115 -1,07 5430 15,78%
C Centerpartiet 2503 6,93% +897 +2,26 1606 4,67%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2106 5,83% +190 +0,26 1916 5,57%
KD Kristdemokraterna 2553 7,07% +337 +0,63 2216 6,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9432 26,11% -1852 -6,68 11284 32,79%
V Vänsterpartiet 2565 7,10% -567 -2,00 3132 9,10%
MP Miljöpartiet de gröna 1598 4,42% -487 -1,64 2085 6,06%
SD Sverigedemokraterna 5165 14,30% +1323 +3,13 3842 11,16%
FI Feministiskt initiativ 197 0,55% +149 +0,41 48 0,14%
UddP Uddevallapartiet 4516 12,50% +1829 +4,69 2687 7,81%
ÖVR Övriga anmälda partier 181 0,50% +14 +0,02 167 0,49%
  Giltiga röster 36131 100,00% +1718   34413 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 30 0,08% +30 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 490 1,34% -234 -0,72 724 2,06%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,04% +4 +0,01 11 0,03%
VDT Valdeltagande 36666 84,76% +1518 +1,00 35148 83,76%
  Antal röstberättigade 43258   +1297   41961  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Uddevalla

Område M C L KD S V MP SD FI UddP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,96% 11,35% 5,63% 5,99% 20,91% 7,15% 5,81% 14,30% 0,45% 10,37% 0,09% 0,09% 2,01%   89,02%
9,08% 4,95% 4,95% 6,50% 33,75% 8,88% 4,75% 15,27% 0,31% 11,25% 0,31%   1,32%   83,86%
14,70% 4,97% 5,19% 5,19% 32,27% 6,63% 3,31% 12,82% 0,66% 14,03% 0,22%   2,27%   88,70%
17,95% 5,38% 7,52% 5,21% 26,84% 5,64% 3,08% 11,11% 0,51% 16,58% 0,17%   1,02%   89,21%
12,55% 5,49% 6,45% 6,36% 27,29% 8,20% 5,23% 15,43% 0,96% 11,42% 0,61%   1,46% 0,17% 83,23%
12,09% 4,50% 6,75% 7,35% 33,06% 5,45% 4,74% 12,32%   13,15% 0,59% 0,12% 0,59% 0,35% 86,95%
13,92% 4,84% 6,12% 5,82% 23,99% 8,79% 4,74% 15,10% 0,69% 15,10% 0,89% 0,19% 1,55%   79,55%
18,71% 4,01% 5,79% 5,57% 27,84% 5,57% 5,12% 12,03% 0,45% 14,81% 0,11%   1,21%   88,42%
3,58% 9,55% 1,72% 5,57% 50,93% 12,60% 1,72% 9,28% 0,53% 4,24% 0,27% 0,39% 0,26% 0,13% 67,14%
6,00% 6,86% 3,29% 7,71% 51,14% 9,86% 1,14% 8,71%   4,86% 0,43%   0,43%   70,30%
8,15% 3,77% 2,24% 5,50% 38,02% 9,28% 3,57% 18,14% 0,10% 10,81% 0,41% 0,10% 1,01%   69,81%
8,98% 3,69% 3,83% 5,57% 37,37% 7,38% 3,97% 13,71% 0,21% 14,96% 0,35%   1,44%   77,93%
18,66% 8,27% 8,06% 6,38% 17,74% 3,24% 7,14% 14,49% 0,76% 14,60% 0,65%   0,86%   91,06%
18,30% 5,91% 5,23% 7,16% 26,93% 6,14% 2,39% 17,95% 0,45% 8,98% 0,57%   1,35%   88,67%
23,65% 4,91% 9,69% 7,42% 23,58% 3,96% 3,14% 11,01% 0,44% 12,01% 0,19% 0,06% 1,79%   89,31%
21,27% 9,07% 7,81% 4,94% 16,52% 4,58% 5,66% 16,88% 0,36% 12,57% 0,36%   0,71%   90,63%
18,58% 11,37% 7,29% 6,16% 19,18% 5,90% 4,43% 15,19%   11,55% 0,35% 0,09% 1,20%   89,29%
13,43% 17,78% 2,87% 6,57% 19,35% 3,43% 2,22% 23,52% 0,28% 10,28% 0,28%   1,28%   86,83%
13,68% 8,18% 5,34% 19,43% 18,70% 5,51% 6,23% 12,15% 0,89% 8,91% 0,97% 0,24% 1,35%   88,44%
15,99% 8,50% 5,47% 20,65% 18,83% 8,10% 6,88% 7,59% 0,51% 5,47% 2,02%   0,50%   91,02%
22,93% 9,14% 7,36% 13,03% 14,21% 5,84% 6,09% 13,20% 0,42% 7,19% 0,59% 0,58% 1,41%   88,55%
14,50% 9,94% 5,46% 10,03% 17,28% 6,27% 9,31% 15,40% 0,45% 10,56% 0,81%   1,76% 0,09% 87,94%
16,84% 12,17% 3,04% 4,36% 24,24% 6,09% 2,03% 17,85% 0,10% 13,08% 0,20% 0,20% 1,20%   87,64%
13,52% 5,44% 6,27% 5,29% 26,89% 8,16% 3,85% 15,48% 0,76% 14,12% 0,23% 0,07% 1,41%   79,43%
11,55% 4,76% 6,29% 5,44% 24,13% 10,54% 4,50% 15,29% 1,36% 15,55% 0,59%   1,34% 0,08% 80,51%
12,54% 4,81% 6,22% 5,47% 27,05% 6,50% 3,96% 14,89% 0,66% 17,62% 0,28% 0,19% 1,48%   81,74%
18,65% 5,24% 7,38% 6,27% 21,43% 8,57% 4,92% 9,21% 0,71% 17,14% 0,48%   1,94% 0,08% 89,74%
14,49% 4,59% 8,09% 5,68% 22,95% 8,94% 3,99% 18,24% 0,48% 12,20% 0,36% 0,24% 2,01%   80,21%
13,49% 3,66% 6,24% 4,88% 30,27% 6,81% 3,01% 12,48% 0,93% 17,72% 0,50% 0,07% 1,83% 0,14% 85,16%
11,54% 4,69% 6,13% 4,26% 28,64% 8,95% 3,54% 14,14% 0,58% 16,81% 0,72%   1,70% 0,07% 82,76%
13,16% 6,81% 3,68% 5,43% 24,38% 7,73% 3,04% 20,42% 0,46% 14,08% 0,83% 0,09% 0,73%   81,91%
8,40% 8,40% 3,84% 5,54% 33,51% 11,44% 4,20% 13,94% 1,07% 9,03% 0,63%   0,71%   69,31%
15,06% 6,75% 3,90% 6,75% 28,83% 10,13% 5,19% 15,06% 1,04% 7,01% 0,26% 0,25% 3,23% 0,75%  
Uddevalla 14,71% 6,93% 5,83% 7,07% 26,11% 7,10% 4,42% 14,30% 0,55% 12,50% 0,50% 0,08% 1,34% 0,04% 84,76%

Röstfördelning övriga partier - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 84 0,23% +84 +0,23    
MED Medborgerlig Samling 61 0,17% +61 +0,17    
K Kommunistiska Partiet     -101 -0,29 101 0,29%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 36 0,10% -30 -0,09 66 0,19%
  Totalt övriga partier 181 0,50% +14 +0,02 167 0,49%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Uddevalla

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 11
Piratpartiet 8
Nordiska motståndsrörelsen 7
Folkhemmet Sverige 2
Klassiskt liberala partiet 2
Landsbygdspartiet Oberoende 2
Boris 1
Initiativet 1
Skolpartiet Göteborg 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se