2019-02-12 11:18:38

Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Röster

Samtliga 26 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Borlänge

19,28%
8,11%
5,47%
4,44%
32,25%
7,14%
3,50%
16,10%
0,25%
2,18%
1,28%
M C L KD S V MP SD FI Ofa ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,14%
+1,27
2014: 83,87%

Röstfördelning - kommun Borlänge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6410 19,28% +1629 +4,44 4781 14,85%
C Centerpartiet 2696 8,11% +585 +1,56 2111 6,55%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1818 5,47% +574 +1,61 1244 3,86%
KD Kristdemokraterna 1477 4,44% +557 +1,59 920 2,86%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10719 32,25% -308 -1,99 11027 34,24%
V Vänsterpartiet 2372 7,14% -22 -0,30 2394 7,43%
MP Miljöpartiet de gröna 1163 3,50% -688 -2,25 1851 5,75%
SD Sverigedemokraterna 5352 16,10% -693 -2,67 6045 18,77%
FI Feministiskt initiativ 83 0,25% +26 +0,07 57 0,18%
Ofa Omsorg för alla 725 2,18% -322 -1,07 1047 3,25%
ÖVR Övriga anmälda partier 427 1,28% -301 -0,98 728 2,26%
  Giltiga röster 33242 100,00% +1037   32205 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 27 0,08% +27 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 399 1,18% -93 -0,32 492 1,50%
OG Ogiltiga röster - övriga 27 0,08% +11 +0,03 16 0,05%
VDT Valdeltagande 33695 85,14% +982 +1,27 32713 83,87%
  Antal röstberättigade 39574   +571   39003  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Borlänge

Område M C L KD S V MP SD FI Ofa ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,11% 7,07% 9,31% 4,74% 29,26% 6,48% 4,07% 14,38% 0,33% 2,41% 0,83%   1,88%   89,55%
13,02% 3,91% 3,91% 2,69% 45,65% 9,28% 3,82% 14,16% 0,33% 1,95% 1,30% 0,24% 0,80% 0,08% 72,90%
23,71% 8,22% 4,85% 3,76% 26,76% 8,92% 3,21% 16,04% 0,86% 2,35% 1,33% 0,23% 1,91% 0,08% 82,51%
19,64% 7,41% 5,41% 4,88% 31,13% 7,21% 4,41% 14,90% 0,20% 2,87% 1,94% 0,07% 1,58%   84,70%
19,68% 7,37% 4,20% 5,04% 33,02% 7,18% 2,61% 17,07%   1,87% 1,96%   1,65%   84,56%
25,02% 7,31% 7,45% 5,48% 30,85% 5,55% 2,74% 11,52% 0,07% 2,18% 1,83%   0,56%   90,86%
19,16% 6,84% 4,85% 5,41% 32,67% 6,60% 2,54% 17,89% 0,16% 2,23% 1,67% 0,08% 1,64% 0,08% 85,69%
23,85% 12,08% 3,98% 5,22% 26,42% 5,53% 2,65% 16,99% 0,08% 1,87% 1,33%   1,00% 0,15% 88,84%
15,08% 6,58% 4,48% 3,47% 36,75% 9,96% 3,47% 16,91% 0,37% 1,92% 1,01%   1,79% 0,36% 73,89%
19,80% 4,86% 6,01% 3,11% 35,14% 8,51% 2,77% 16,15% 0,41% 2,23% 1,01%   1,73% 0,07% 81,15%
16,62% 4,82% 5,77% 4,22% 37,38% 7,41% 3,62% 16,71% 0,26% 1,72% 1,46% 0,17% 1,02% 0,17% 79,15%
14,20% 6,31% 5,84% 3,94% 34,38% 9,23% 3,79% 16,48% 0,32% 3,79% 1,74%   1,85% 0,54% 83,06%
13,58% 4,90% 3,97% 2,65% 39,67% 9,14% 8,21% 15,76% 0,13% 1,32% 0,66%   1,05% 0,13% 78,20%
19,51% 6,16% 5,68% 3,69% 34,59% 6,16% 2,62% 17,52% 0,24% 2,96% 0,87% 0,10% 0,67% 0,05% 87,98%
14,99% 4,37% 5,62% 5,35% 39,34% 5,71% 1,96% 17,84% 0,36% 2,59% 1,87% 0,09% 2,18%   80,10%
23,20% 14,48% 4,63% 4,87% 21,54% 4,45% 2,08% 19,58% 0,24% 2,02% 2,91% 0,06% 1,06%   84,44%
21,61% 9,25% 7,69% 5,95% 30,04% 8,24% 3,21% 11,54% 0,27% 1,28% 0,92% 0,09% 0,55%   90,68%
17,90% 9,05% 4,92% 5,70% 25,76% 5,21% 1,97% 23,99% 0,10% 3,83% 1,57%   1,64% 0,10% 88,31%
24,80% 11,64% 6,42% 6,10% 23,43% 5,54% 2,73% 16,85% 0,08% 1,77% 0,64% 0,08% 0,80%   90,37%
20,67% 7,65% 5,89% 6,51% 28,85% 8,80% 3,25% 16,36% 0,26% 0,97% 0,79% 0,52% 1,04%   87,70%
10,83% 7,85% 7,30% 2,31% 48,02% 6,09% 6,88% 8,64% 0,18% 1,40% 0,49%   0,24%   77,22%
13,97% 7,88% 5,83% 2,40% 40,53% 7,37% 4,03% 13,02%   4,37% 0,60%   0,43% 0,26% 84,72%
31,35% 17,16% 4,34% 7,77% 18,70% 2,44% 2,44% 13,19% 0,27% 1,26% 1,08%   0,54%   91,30%
19,27% 13,76% 2,50% 3,84% 22,85% 4,67% 2,42% 28,27% 0,17% 1,42% 0,83% 0,16% 0,99%   85,66%
21,67% 6,58% 5,90% 4,32% 27,85% 10,84% 3,16% 15,29% 0,48% 2,47% 1,44% 0,07% 1,42% 0,07% 79,41%
16,46% 9,40% 3,98% 4,34% 34,00% 12,12% 6,33% 11,39% 0,36% 0,54% 1,08% 0,35% 1,60%    
Borlänge 19,28% 8,11% 5,47% 4,44% 32,25% 7,14% 3,50% 16,10% 0,25% 2,18% 1,28% 0,08% 1,18% 0,08% 85,14%

Röstfördelning övriga partier - kommun Borlänge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 381 1,15% +381 +1,15    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 46 0,14% -682 -2,12 728 2,26%
  Totalt övriga partier 427 1,28% -301 -0,98 728 2,26%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Borlänge

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Nordiska motståndsrörelsen 7
Papepartiet 5
Direktdemokraterna 4
Piratpartiet 3
Klassiskt liberala partiet 2
Medborgerlig Samling 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se