2018-09-19 15:54:22

Val till kommunfullmäktige i Ljusdal - Röster

Samtliga 14 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Ljusdal

13,01%
14,74%
3,83%
2,93%
33,50%
6,89%
3,58%
12,09%
0,18%
6,96%
2,27%
M C L KD S V MP SD FI LjP ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,60%
+0,70
2014: 79,90%

Röstfördelning - kommun Ljusdal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1548 13,01% -441 -3,81 1989 16,83%
C Centerpartiet 1754 14,74% +394 +3,24 1360 11,51%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 456 3,83% -320 -2,73 776 6,57%
KD Kristdemokraterna 349 2,93% +90 +0,74 259 2,19%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3985 33,50% +497 +3,99 3488 29,51%
V Vänsterpartiet 820 6,89% -303 -2,61 1123 9,50%
MP Miljöpartiet de gröna 426 3,58% -418 -3,56 844 7,14%
SD Sverigedemokraterna 1438 12,09% +4 -0,04 1434 12,13%
FI Feministiskt initiativ 22 0,18% +9 +0,07 13 0,11%
LjP Ljusdalsbygdens parti 828 6,96% +321 +2,67 507 4,29%
ÖVR Övriga anmälda partier 270 2,27% +243 +2,04 27 0,23%
  Giltiga röster 11896 100,00% +76   11820 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 6 0,05% +6 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 326 2,66% -14 -0,13 340 2,80%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,09% +7 +0,06 4 0,03%
VDT Valdeltagande 12239 80,60% +75 +0,70 12164 79,90%
  Antal röstberättigade 15184   -40   15224  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Ljusdal

Område M C L KD S V MP SD FI LjP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,64% 14,23% 4,67% 2,74% 34,10% 4,60% 3,04% 15,86% 0,22% 7,93% 0,96%   2,67%   80,53%
12,73% 25,09% 3,15% 3,15% 24,73% 7,03% 5,82% 9,94% 0,12% 7,15% 1,09%   2,59% 0,12% 77,87%
10,14% 25,75% 3,58% 3,32% 27,28% 7,76% 4,77% 10,06% 0,43% 5,63% 1,28% 0,25% 3,29% 0,08% 79,23%
9,46% 30,18% 2,36% 3,62% 21,56% 8,90% 5,98% 9,04% 0,28% 6,54% 2,09%   2,04%   85,95%
8,68% 16,97% 2,76% 3,03% 32,89% 5,66% 4,08% 16,45% 0,26% 8,03% 1,18%   3,31%   80,70%
15,65% 8,12% 4,90% 2,39% 39,90% 8,24% 2,51% 8,84% 0,12% 8,00% 1,31%   2,89% 0,23% 73,72%
18,68% 11,06% 4,35% 2,18% 34,90% 6,07% 3,08% 10,70% 0,09% 6,71% 2,18%   1,95% 0,09% 81,30%
16,13% 8,74% 3,95% 2,71% 35,28% 6,04% 2,39% 13,74% 0,31% 8,12% 2,60%   2,24%   76,20%
15,70% 12,88% 5,03% 3,66% 32,01% 8,16% 3,58% 9,30% 0,08% 7,62% 1,98% 0,07% 3,23% 0,37% 84,49%
12,13% 8,58% 5,15% 3,43% 43,59% 6,52% 4,69% 8,12%   6,18% 1,60%   1,91%   71,85%
5,65% 10,07% 2,70% 2,95% 41,77% 7,62% 0,74% 19,90% 0,25% 4,67% 3,69%   0,97%   70,98%
5,33% 4,31% 1,52% 1,27% 36,80% 7,61% 1,27% 20,05% 0,25% 6,35% 15,23% 0,50% 1,74%   74,08%
16,74% 10,62% 2,25% 2,58% 34,76% 6,01% 2,36% 13,95% 0,11% 7,19% 3,43%   4,11% 0,10% 81,90%
11,60% 12,80% 4,40% 3,60% 39,20% 10,80% 4,40% 10,80%   1,60% 0,80%   1,96%    
Ljusdal 13,01% 14,74% 3,83% 2,93% 33,50% 6,89% 3,58% 12,09% 0,18% 6,96% 2,27% 0,05% 2,66% 0,09% 80,60%

Röstfördelning övriga partier - kommun Ljusdal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DemRä Demokratisk Rättvisa 134 1,13% +134 +1,13    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 128 1,08% +128 +1,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 8 0,07% -19 -0,16 27 0,23%
  Totalt övriga partier 270 2,27% +243 +2,04 27 0,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Ljusdal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 2
Medborgerlig Samling 2
Piratpartiet 2
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se