2018-09-19 15:08:25

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Röster

Samtliga 18 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Bollnäs

8,74%
11,18%
9,77%
3,00%
29,82%
5,62%
2,16%
11,78%
0,13%
14,97%
2,72%
0,10%
M C L KD S V MP SD FI Bollp SJVB ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,76%
+1,12
2014: 82,64%

Röstfördelning - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1530 8,74% -79 -0,65 1609 9,39%
C Centerpartiet 1958 11,18% -74 -0,67 2032 11,86%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1711 9,77% +1066 +6,01 645 3,76%
KD Kristdemokraterna 526 3,00% -6 -0,10 532 3,10%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5222 29,82% -186 -1,73 5408 31,55%
V Vänsterpartiet 984 5,62% +30 +0,05 954 5,57%
MP Miljöpartiet de gröna 379 2,16% -267 -1,60 646 3,77%
SD Sverigedemokraterna 2063 11,78% -48 -0,54 2111 12,32%
FI Feministiskt initiativ 23 0,13% +8 +0,04 15 0,09%
Bollp Bollnäspartiet 2621 14,97% +10 -0,27 2611 15,23%
SJVB Sjukvårdspartiet Bollnäs 477 2,72% -78 -0,51 555 3,24%
ÖVR Övriga anmälda partier 18 0,10% -4 -0,03 22 0,13%
  Giltiga röster 17512 100,00% +372   17140 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 20 0,11% +20 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 214 1,21% -46 -0,29 260 1,49%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,06% +5 +0,03 5 0,03%
VDT Valdeltagande 17756 83,76% +351 +1,12 17405 82,64%
  Antal röstberättigade 21199   +137   21062  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Bollnäs

Område M C L KD S V MP SD FI Bollp SJVB ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
10,85% 12,48% 8,96% 2,85% 28,36% 5,43% 1,49% 13,98% 0,14% 12,89% 2,31% 0,27% 0,13% 0,54%   76,81%
8,75% 10,96% 10,19% 3,43% 27,57% 6,98% 2,10% 13,40% 0,11% 13,07% 3,32% 0,11%   1,31%   78,07%
12,61% 16,55% 12,32% 2,69% 23,58% 5,29% 3,66% 12,32% 0,38% 7,89% 2,41% 0,29% 0,10% 1,14%   85,74%
8,34% 8,18% 12,95% 2,38% 28,75% 4,05% 2,14% 10,88% 0,16% 18,51% 3,57% 0,08%   0,94% 0,08% 86,00%
10,72% 9,61% 11,66% 3,70% 33,33% 4,57% 1,50% 10,40% 0,08% 12,77% 1,65%     1,01% 0,08% 77,62%
7,42% 7,89% 8,70% 2,20% 31,09% 6,03% 2,55% 14,04%   16,82% 3,13% 0,12%   2,16%   80,68%
6,69% 7,03% 6,28% 3,28% 43,07% 7,30% 2,12% 10,58% 0,14% 11,60% 1,84% 0,07% 0,14% 0,88%   74,67%
8,11% 7,54% 12,02% 3,53% 32,82% 6,58% 2,86% 9,16% 0,10% 14,89% 2,39%     1,23%   83,35%
8,29% 12,50% 11,55% 2,04% 29,35% 4,89% 0,95% 12,23%   14,67% 3,40% 0,14%   1,47%   87,06%
7,49% 9,64% 10,15% 2,93% 31,93% 5,16% 1,20% 9,64% 0,09% 18,76% 3,01%     1,77% 0,08% 85,24%
10,77% 10,77% 10,42% 2,46% 20,37% 5,50% 1,29% 16,51%   17,56% 4,33%     1,50%   84,83%
5,68% 11,93% 11,70% 2,84% 32,27% 4,77% 2,73% 8,30%   17,39% 2,39%     0,68%   84,14%
8,15% 11,28% 8,06% 3,85% 29,19% 6,62% 3,94% 12,62% 0,36% 12,98% 2,86% 0,09% 1,15%   0,09% 79,59%
8,81% 15,05% 11,55% 2,74% 23,10% 4,26% 2,74% 11,70% 0,30% 16,87% 2,58% 0,30%   1,20% 0,15% 87,53%
8,56% 9,83% 6,61% 3,39% 31,95% 6,61% 1,27% 12,03% 0,17% 16,69% 2,63% 0,25%   1,34%   83,52%
6,79% 15,28% 8,74% 2,55% 26,23% 5,69% 1,78% 13,58%   17,06% 2,29%     1,50% 0,08% 86,93%
10,13% 17,97% 7,51% 3,87% 21,39% 4,78% 2,28% 11,26% 0,11% 17,29% 3,41%   0,22% 1,89% 0,33% 86,55%
15,03% 13,99% 4,55% 1,75% 32,87% 5,24% 2,80% 12,24% 0,35% 8,74% 1,75% 0,70% 0,34% 2,04% 0,34%  
Bollnäs 8,74% 11,18% 9,77% 3,00% 29,82% 5,62% 2,16% 11,78% 0,13% 14,97% 2,72% 0,10% 0,11% 1,21% 0,06% 83,76%

Röstfördelning övriga partier - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 18 0,10% -4 -0,03 22 0,13%
  Totalt övriga partier 18 0,10% -4 -0,03 22 0,13%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Bollnäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 6
Direktdemokraterna 5
Landsbygdspartiet Oberoende 4
Kristna Värdepartiet 2
Piratpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se