2018-09-17 16:13:04

Val till kommunfullmäktige i Boden - Röster

Samtliga 23 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Boden

16,03%
5,36%
2,96%
1,70%
34,17%
6,40%
2,12%
9,41%
1,18%
12,19%
8,12%
0,38%
M C L KD S V MP SD FI ASB SJV ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,13%
+0,83
2014: 85,30%

Röstfördelning - kommun Boden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3075 16,03% -1980 -10,77 5055 26,80%
C Centerpartiet 1028 5,36% +495 +2,53 533 2,83%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 567 2,96% +77 +0,36 490 2,60%
KD Kristdemokraterna 327 1,70% -161 -0,88 488 2,59%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6555 34,17% -393 -2,67 6948 36,84%
V Vänsterpartiet 1227 6,40% -193 -1,13 1420 7,53%
MP Miljöpartiet de gröna 407 2,12% -421 -2,27 828 4,39%
SD Sverigedemokraterna 1806 9,41% -351 -2,02 2157 11,44%
FI Feministiskt initiativ 226 1,18% +206 +1,07 20 0,11%
ASB Aktiv samling - Bodenalternativet 2338 12,19% +2338 +12,19    
SJV Sjukvårdspartiet 1557 8,12% +669 +3,41 888 4,71%
ÖVR Övriga anmälda partier 73 0,38% +38 +0,19 35 0,19%
  Giltiga röster 19186 100,00% +324   18862 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 9 0,05% +9 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 231 1,19% +12 +0,04 219 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,08% -2 -0,01 17 0,09%
VDT Valdeltagande 19441 86,13% +343 +0,83 19098 85,30%
  Antal röstberättigade 22572   +182   22390  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Boden

Område M C L KD S V MP SD FI ASB SJV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,77% 6,02% 2,79% 1,47% 35,83% 6,75% 2,20% 8,22% 1,03% 9,25% 8,52% 0,15%   1,45%   85,95%
12,66% 10,09% 4,72% 1,29% 23,18% 5,79% 0,43% 15,45% 0,86% 13,30% 12,02% 0,21%   0,43%   87,97%
13,78% 3,74% 2,24% 2,24% 40,38% 5,98% 2,56% 8,23% 1,07% 11,75% 7,48% 0,53%   0,64%   76,59%
19,04% 3,56% 2,67% 1,00% 31,07% 8,46% 1,89% 13,36% 1,22% 10,47% 6,79% 0,45%   1,32% 0,22% 83,36%
13,61% 5,44% 3,13% 2,18% 32,11% 7,21% 2,18% 8,57% 1,77% 15,65% 8,16%     1,47%   85,75%
6,98% 4,65% 0,70% 0,23% 29,77% 5,81% 0,47% 9,07% 0,93% 35,12% 6,28%     1,15%   82,39%
12,76% 7,36% 1,23% 1,72% 30,18% 3,44% 1,10% 11,78% 1,23% 17,30% 10,92% 0,98% 0,12% 1,69%   77,64%
18,41% 4,86% 1,92% 1,53% 28,13% 5,12% 0,77% 12,15% 0,77% 14,19% 11,64% 0,51%   1,88%   87,87%
13,58% 4,27% 1,80% 1,99% 38,18% 8,36% 2,37% 9,12% 0,95% 8,83% 9,78% 0,76% 0,09% 1,86% 0,19% 80,78%
11,70% 4,12% 3,46% 1,06% 34,18% 9,18% 2,13% 11,44% 1,33% 11,17% 10,11% 0,13%   0,79%   77,19%
19,77% 4,88% 2,93% 1,22% 33,44% 5,29% 3,09% 10,33% 1,30% 8,71% 8,87% 0,16%   0,65% 0,08% 81,93%
14,32% 7,55% 4,43% 1,56% 29,69% 6,25% 1,30% 9,64% 1,56% 13,80% 9,38% 0,52% 0,26% 1,79%   87,89%
15,04% 3,29% 3,48% 1,50% 40,79% 5,83% 1,79% 7,99% 1,03% 10,53% 7,89% 0,85%   1,39%   79,46%
19,20% 5,73% 1,82% 1,22% 34,58% 5,39% 2,09% 10,17% 0,78% 12,51% 6,26% 0,26%   0,86% 0,09% 87,63%
12,46% 6,08% 3,24% 1,93% 37,18% 8,81% 2,63% 12,06% 1,93% 5,78% 6,89% 1,01% 0,20% 1,88% 0,10% 71,71%
13,35% 4,62% 3,80% 3,29% 38,40% 7,49% 2,67% 6,57% 1,75% 10,68% 7,08% 0,31% 0,20% 0,91% 0,10% 89,88%
18,74% 5,01% 4,55% 4,10% 30,05% 6,68% 3,41% 7,89% 0,53% 11,84% 7,06% 0,15%   1,79%   88,29%
14,61% 4,96% 3,43% 1,27% 34,43% 5,97% 2,41% 11,18% 1,27% 11,69% 8,51% 0,25% 0,13% 1,00% 0,13% 83,11%
17,53% 6,43% 4,02% 0,80% 38,86% 4,97% 1,90% 6,36% 1,31% 12,49% 5,11% 0,22%   0,51% 0,15% 91,56%
18,54% 4,56% 2,75% 0,95% 34,53% 4,24% 2,65% 7,31% 0,85% 14,72% 8,79% 0,11%   0,32% 0,11% 92,13%
22,70% 9,21% 2,70% 2,25% 26,97% 6,74% 2,02% 3,60% 1,35% 16,63% 5,84%   0,22% 1,33%   90,40%
18,89% 8,42% 3,08% 1,03% 30,60% 6,37% 0,62% 8,21% 0,62% 12,11% 9,86% 0,21%   1,01% 0,20% 87,10%
16,83% 5,21% 2,00% 1,60% 33,07% 8,42% 2,00% 10,62% 2,20% 9,22% 8,22% 0,60%   1,76% 0,39%  
Boden 16,03% 5,36% 2,96% 1,70% 34,17% 6,40% 2,12% 9,41% 1,18% 12,19% 8,12% 0,38% 0,05% 1,19% 0,08% 86,13%

Röstfördelning övriga partier - kommun Boden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 51 0,27% +51 +0,27    
NORRP Norrlandspartiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 21 0,11% -14 -0,08 35 0,19%
  Totalt övriga partier 73 0,38% +38 +0,19 35 0,19%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Boden

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Landsbygdspartiet Oberoende 6
Medborgerlig Samling 5
Common sense in Sweden 3
Direktdemokraterna 2
Klassiskt liberala partiet 2
Piratpartiet 2
Norrlandspartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se