2018-09-18 16:46:17

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - kommunvalkrets Trelleborgs Första, Västra-Norra

22,47%
5,22%
4,91%
4,11%
24,10%
3,13%
3,58%
27,02%
0,15%
4,23%
1,07%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,17%
+0,88
2014: 83,29%

Röstfördelning - kommunvalkrets Trelleborgs Första, Västra-Norra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3392 22,47% +259 +0,93 3133 21,54%
C Centerpartiet 788 5,22% +317 +1,98 471 3,24%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 741 4,91% +262 +1,62 479 3,29%
KD Kristdemokraterna 620 4,11% +371 +2,40 249 1,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3637 24,10% -1503 -11,25 5140 35,34%
V Vänsterpartiet 473 3,13% +155 +0,95 318 2,19%
MP Miljöpartiet de gröna 541 3,58% -150 -1,17 691 4,75%
SD Sverigedemokraterna 4079 27,02% +964 +5,60 3115 21,42%
FI Feministiskt initiativ 22 0,15% -2 -0,02 24 0,17%
SÖS Söderslättspartiet 639 4,23% -100 -0,85 739 5,08%
ÖVR Övriga anmälda partier 162 1,07% -22 -0,19 184 1,27%
  Giltiga röster 15094 100,00% +551   14543 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 9 0,06% +9 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 230 1,50% +40 +0,21 190 1,29%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,07% +8 +0,05 3 0,02%
VDT Valdeltagande 15344 84,17% +608 +0,88 14736 83,29%
  Antal röstberättigade 18229   +537   17692  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Trelleborgs Första, Västra-Norra

Område M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
22,27% 8,81% 11,74% 1,42% 10,83% 2,53% 4,86% 32,59% 0,51% 3,24% 1,21% 0,10% 1,00%   85,53%
20,80% 6,06% 6,19% 2,81% 18,44% 4,15% 3,64% 31,97% 0,06% 4,28% 1,60% 0,06% 1,51%   84,86%
18,06% 3,12% 3,21% 4,31% 31,44% 3,85% 3,57% 27,68% 0,18% 3,39% 1,19%   1,35% 0,27% 72,53%
19,09% 3,97% 3,20% 6,29% 26,60% 5,30% 3,64% 27,37% 0,11% 3,97% 0,44%   1,84% 0,22% 75,94%
26,99% 5,03% 3,60% 4,86% 24,56% 2,60% 2,60% 23,81%   4,61% 1,34% 0,17% 1,16%   86,30%
23,47% 8,12% 3,61% 4,33% 12,09% 4,33% 6,68% 30,32% 0,54% 5,96% 0,54%   1,42%   85,15%
17,04% 2,58% 3,81% 4,04% 31,95% 2,02% 2,24% 31,28% 0,22% 3,59% 1,23%   1,76%   82,70%
15,73% 3,75% 3,75% 2,31% 36,65% 2,02% 2,60% 28,72%   3,75% 0,72%   2,12%   83,29%
15,67% 3,72% 3,87% 5,34% 32,04% 3,58% 2,88% 27,13%   4,22% 1,55%   1,39% 0,07% 80,99%
17,26% 5,28% 3,55% 3,45% 29,54% 4,47% 3,65% 27,61% 0,20% 4,06% 0,91% 0,20% 1,40%   76,59%
35,89% 8,04% 5,77% 3,63% 12,86% 1,90% 4,58% 19,94% 0,06% 6,25% 1,07% 0,06% 1,29%   90,30%
21,69% 3,59% 5,13% 5,13% 26,57% 2,05% 2,70% 30,17% 0,26% 2,18% 0,51%   2,86% 0,25% 85,71%
26,53% 7,82% 4,25% 5,10% 15,99% 2,55% 4,59% 25,51%   6,29% 1,36%   2,00% 0,17% 86,60%
25,19% 3,67% 4,98% 4,85% 28,23% 2,30% 3,05% 23,26% 0,19% 3,61% 0,68% 0,06% 1,04% 0,12% 89,40%
25,17% 6,12% 6,12% 3,40% 27,21% 7,48% 4,76% 16,33%   2,72% 0,68% 0,66% 1,99%    
Trelleborgs Första, Västra-Norra 22,47% 5,22% 4,91% 4,11% 24,10% 3,13% 3,58% 27,02% 0,15% 4,23% 1,07% 0,06% 1,50% 0,07% 84,17%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Trelleborgs Första, Västra-Norra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 47 0,31% +47 +0,31    
DjuP Djurens parti 42 0,28% +42 +0,28    
K Kommunistiska Partiet 36 0,24% +7 +0,04 29 0,20%
TRP TRYGGHETSPARTIET 15 0,10% +15 +0,10    
SPI SPI Välfärden     -116 -0,80 116 0,80%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 22 0,15% -17 -0,12 39 0,27%
  Totalt övriga partier 162 1,07% -22 -0,19 184 1,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Trelleborgs Första, Västra-Norra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 8
Nordiska motståndsrörelsen 6
Klassiskt liberala partiet 4
Landsbygdspartiet Oberoende 2
SKÅNEPARTIET 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se