2018-09-23 20:05:00

Val till kommunfullmäktige - Röster - Stockholms län

Röstfördelning per kommun - Stockholms län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,19% 3,22% 3,89% 8,17% 30,78% 9,13% 5,14% 11,39% 0,44% 12,64% 0,07% 0,68% 0,07% 71,42%
30,94% 23,38% 15,00% 9,72% 7,53% 1,61% 4,26% 5,72% 0,23% 1,61% 0,04% 0,26% 0,06% 90,20%
27,43% 7,98% 11,67% 7,62% 15,24% 2,77% 6,70% 10,76% 0,22% 9,59% 0,11% 0,69% 0,06% 89,12%
24,48% 5,98% 6,21% 4,39% 25,87% 7,04% 4,76% 17,26% 0,36% 3,65% 0,16% 1,01% 0,04% 78,31%
24,01% 5,59% 6,51% 3,98% 25,52% 8,72% 5,30% 11,40% 0,57% 8,40% 0,14% 0,75% 0,08% 79,01%
24,48% 5,35% 8,93% 5,74% 28,43% 8,79% 4,77% 12,40% 0,36% 0,75% 0,08% 0,68% 0,07% 81,62%
26,15% 16,81% 11,62% 6,34% 10,45% 3,55% 5,10% 5,91% 0,29% 13,79% 0,08% 0,41% 0,08% 87,93%
30,52% 10,05% 8,00% 4,23% 17,45% 5,55% 6,58% 7,72% 0,66% 9,24% 0,08% 0,54% 0,05% 86,40%
22,90% 10,51% 8,78% 3,21% 25,16% 5,41% 4,07% 15,45% 0,31% 4,19% 0,07% 1,34% 0,06% 84,51%
18,32% 6,97% 2,96% 1,80% 18,68% 2,06% 3,14% 15,44% 0,12% 30,51% 0,07% 1,13% 0,04% 87,72%
22,99% 4,81% 5,90% 3,81% 25,07% 5,46% 3,67% 15,12% 0,24% 12,92% 0,10% 0,73% 0,12% 82,00%
33,29% 5,46% 7,15% 4,48% 21,00% 4,62% 3,25% 10,04% 0,11% 10,60% 0,08% 0,81% 0,06% 84,23%
32,36% 5,66% 5,21% 5,13% 24,66% 5,80% 3,62% 12,89% 0,27% 4,40% 0,08% 0,87% 0,06% 76,80%
31,12% 6,71% 10,33% 7,59% 20,59% 5,75% 5,54% 7,95% 0,31% 4,11% 0,10% 0,63% 0,06% 84,51%
30,12% 6,63% 7,89% 3,92% 23,52% 8,68% 7,53% 7,17% 0,74% 3,80% 0,07% 0,59% 0,08% 82,46%
20,98% 7,89% 10,07% 5,05% 22,30% 13,03% 8,33% 7,96% 3,30% 1,08% 0,11% 0,62% 0,08% 83,52%
23,92% 8,11% 7,97% 5,05% 26,05% 11,13% 5,99% 9,36% 0,61% 1,82% 0,06% 0,76% 0,07% 80,64%
17,03% 6,55% 5,46% 8,73% 31,28% 6,83% 5,44% 14,38% 0,37% 3,93% 0,13% 0,84% 0,09% 69,89%
27,65% 5,58% 9,91% 4,15% 28,47% 5,31% 5,16% 12,74% 0,30% 0,72% 0,06% 0,77% 0,04% 86,85%
38,09% 8,81% 18,45% 6,95% 13,35% 2,11% 4,17% 7,69% 0,20% 0,18% 0,07% 0,48% 0,05% 88,67%
25,26% 4,90% 9,25% 6,57% 26,43% 6,52% 3,48% 17,02% 0,26% 0,31% 0,07% 0,87% 0,04% 81,65%
23,40% 4,73% 5,19% 5,62% 25,68% 7,60% 4,72% 12,94% 0,21% 9,91% 0,06% 0,72% 0,09% 79,40%
30,53% 11,95% 9,87% 5,62% 19,21% 3,79% 4,97% 13,33% 0,26% 0,47% 0,07% 0,90% 0,08% 87,19%
22,48% 14,51% 6,29% 2,33% 13,14% 6,30% 4,59% 5,33% 0,16% 24,88% 0,02% 0,66% 0,05% 90,74%
27,28% 8,85% 6,79% 5,51% 26,84% 4,57% 6,58% 12,87% 0,47% 0,23% 0,08% 0,83% 0,03% 87,55%
33,82% 6,25% 7,78% 4,21% 17,45% 4,94% 4,78% 9,21% 0,19% 11,37% 0,04% 0,81% 0,04% 85,42%
Stockholms län 24,16% 7,83% 9,10% 5,33% 22,63% 9,16% 6,54% 9,78% 1,63% 3,84% 0,09% 0,69% 0,07% 82,55%

http://www.val.se