2018-09-20 12:29:37

Val till kommunfullmäktige - Röster - Östergötlands län

Röstfördelning per kommun - Östergötlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,26% 14,99% 1,62% 3,90% 43,72% 4,14% 1,11% 12,74% 0,22% 0,30% 0,03% 1,41% 0,05% 86,77%
16,69% 7,61% 5,01% 5,20% 36,27% 8,62% 3,14% 16,72% 0,25% 0,49% 0,02% 1,38% 0,04% 85,52%
15,75% 13,14% 7,78% 7,00% 22,70% 8,38% 3,77% 14,38% 0,11% 7,00% 0,04% 1,55% 0,06% 87,29%
21,81% 9,33% 8,95% 7,48% 27,57% 6,11% 6,53% 10,53% 0,76% 0,91% 0,05% 1,08% 0,04% 86,56%
19,80% 8,83% 9,43% 5,08% 30,62% 6,79% 2,91% 16,23% 0,21% 0,09% 0,05% 1,56% 0,07% 86,32%
25,47% 7,59% 7,26% 4,92% 30,60% 6,71% 2,69% 13,19% 0,22% 1,35% 0,07% 1,50% 0,08% 85,88%
23,35% 5,67% 5,62% 5,39% 30,34% 8,20% 3,40% 15,46% 1,40% 1,18% 0,09% 1,06% 0,05% 83,68%
19,89% 18,89% 8,01% 7,08% 20,51% 6,80% 2,29% 14,00% 0,28% 2,24% 0,06% 1,50% 0,06% 88,08%
23,73% 8,06% 1,81% 3,98% 22,82% 6,00% 4,19% 7,14% 0,08% 22,18% 0,04% 1,06% 0,06% 87,29%
19,68% 16,49% 1,72% 3,98% 29,49% 4,35% 1,83% 12,76% 0,13% 9,57% 0,04% 1,51%   86,59%
21,42% 31,57% 0,73% 6,64% 22,08% 4,94% 3,98% 8,34% 0,23% 0,08% 0,08% 1,37% 0,08% 88,32%
21,09% 11,83% 5,21% 2,85% 32,44% 5,10% 2,12% 18,85% 0,27% 0,24% 0,04% 2,22% 0,04% 87,92%
12,41% 10,50% 1,18% 33,55% 20,69% 1,04% 2,84% 11,17% 2,22% 4,41% 0,06% 0,92%   85,83%
Östergötlands län 21,86% 8,81% 6,98% 6,35% 29,09% 6,87% 4,28% 13,30% 0,78% 1,68% 0,06% 1,22% 0,05% 85,67%

http://www.val.se