2018-09-20 12:29:37

Val till kommunfullmäktige - Personröster - Östergötlands län

Personröster per kommun - Östergötlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR TOT
23,20% 23,47%   18,06% 28,22% 20,26%   29,94%     25,22%
20,63% 23,42% 25,03% 17,56% 21,38% 25,69% 22,22% 29,54%   28,17% 23,14%
30,12% 31,54% 40,35% 31,33% 23,61% 34,41% 32,67% 36,22%   34,12% 31,29%
18,50% 24,32% 23,59% 34,67% 21,69% 23,61% 25,77% 22,17% 32,38% 34,65% 23,01%
26,26% 31,04% 43,35% 24,04% 18,34% 31,75% 23,33% 31,42%     26,80%
30,25% 20,24% 24,12% 25,85% 28,83% 22,53% 19,92% 25,80%   28,68% 26,92%
27,55% 25,54% 36,61% 28,39% 26,97% 27,91% 22,49% 28,95% 36,28% 38,53% 28,14%
28,78% 36,52% 39,80% 28,22% 19,30% 24,48% 15,04% 29,49%   41,63% 28,84%
38,42% 37,70% 13,54% 33,18% 21,67% 27,04% 35,14% 26,46%   36,85% 31,83%
37,02% 38,70% 15,05% 25,46% 28,89% 27,12% 33,33% 32,95%   36,22% 32,92%
50,81% 45,97%   31,98% 35,31% 35,94% 45,63% 28,70%     41,30%
35,55% 31,38% 19,61% 15,93% 19,92% 15,35% 17,86% 28,47%     25,68%
47,51% 47,33% 14,29% 43,51% 32,97%   33,66% 39,70% 30,38% 26,11% 39,67%
Östergötlands län 25,29% 27,60% 29,16% 31,01% 24,18% 25,90% 24,62% 27,32% 31,41% 35,25% 26,30%

http://www.val.se