2018-09-18 14:23:56

Val till kommunfullmäktige - Röster - Jönköpings län

Röstfördelning per kommun - Jönköpings län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,95% 18,49% 5,99% 14,76% 23,95% 3,03% 2,70% 12,55% 0,13% 1,46%   1,01% 0,04% 87,47%
18,06% 19,93% 4,05% 8,61% 27,56% 5,12% 3,67% 12,32% 0,21% 0,46% 0,10% 1,80% 0,05% 85,27%
16,67% 19,00% 3,87% 4,94% 25,53% 2,58% 2,31% 13,95% 0,10% 11,05% 0,04% 1,07% 0,04% 81,08%
23,15% 10,76% 0,42% 15,23% 30,03% 2,25% 0,52% 17,55% 0,05% 0,03% 0,08% 1,37%   81,54%
23,61% 8,78% 8,11% 14,71% 24,92% 3,14% 2,07% 11,73% 0,09% 2,84% 0,03% 1,35% 0,04% 90,95%
16,25% 8,43% 5,00% 16,31% 28,11% 5,82% 4,88% 12,53% 0,49% 2,18% 0,06% 1,06% 0,05% 85,17%
18,43% 5,12% 2,54% 16,56% 26,79% 4,85% 5,62% 15,16% 0,17% 4,75% 0,10% 1,68% 0,06% 87,29%
11,97% 8,16% 6,04% 13,83% 26,36% 4,03% 4,26% 20,51% 0,18% 4,67% 0,03% 1,26% 0,03% 84,68%
17,04% 10,86% 1,68% 29,37% 22,00% 3,28% 0,10% 15,26%   0,42% 0,01% 1,20% 0,11% 83,87%
20,76% 7,87% 4,96% 7,53% 29,94% 4,96% 4,27% 19,58% 0,11% 0,04% 0,08% 1,09% 0,03% 85,39%
16,73% 11,99% 6,91% 11,40% 27,61% 2,89% 3,39% 13,22% 0,12% 5,75% 0,07% 1,37%   85,02%
15,38% 10,79% 3,03% 10,27% 26,14% 3,28% 1,29% 11,49% 0,13% 18,22% 0,03% 1,20% 0,04% 85,05%
16,14% 20,27% 4,19% 10,54% 28,34% 3,10% 2,75% 14,56% 0,05% 0,07% 0,02% 1,41% 0,05% 85,11%
Jönköpings län 16,69% 11,51% 4,64% 13,44% 27,32% 4,42% 3,61% 14,08% 0,26% 4,01% 0,05% 1,21% 0,05% 84,91%

http://www.val.se