2018-09-18 13:36:44

Val till kommunfullmäktige - Röster - Kalmar län

Röstfördelning per kommun - Kalmar län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,87% 13,78% 1,38% 4,05% 33,96% 3,62% 1,77% 9,56% 0,18% 15,81% 0,10% 1,06% 0,05% 86,42%
15,59% 15,60% 1,53% 3,42% 37,07% 3,99% 2,01% 13,13% 0,13% 7,53% 0,10% 1,79% 0,05% 83,30%
8,51% 33,47% 1,34% 8,15% 26,72% 8,20% 1,03% 12,39% 0,08% 0,11% 0,06% 1,15% 0,07% 82,37%
10,93% 20,11% 0,44% 9,02% 32,95% 3,35% 0,58% 22,41% 0,17% 0,06% 0,03% 1,12% 0,11% 81,19%
15,49% 8,02% 5,52% 5,38% 42,48% 6,11% 3,69% 12,45% 0,72% 0,14% 0,09% 1,20% 0,03% 86,88%
5,09% 38,91% 2,05% 3,13% 30,80% 3,04% 1,58% 15,27% 0,03% 0,10% 0,07% 0,87% 0,04% 86,22%
22,49% 18,37% 3,11% 4,01% 28,48% 5,08% 2,60% 13,73% 0,25% 1,88% 0,04% 1,41%   89,67%
10,28% 26,06% 3,18% 6,21% 29,29% 6,53% 1,16% 15,56% 0,09% 1,63% 0,06% 1,53% 0,04% 83,05%
15,65% 5,47% 10,87% 6,72% 32,85% 8,12% 1,50% 18,63% 0,08% 0,11% 0,05% 1,39% 0,03% 86,05%
7,15% 23,49% 4,91% 4,55% 31,34% 3,67% 1,05% 20,75% 0,19% 2,89% 0,06% 1,12% 0,06% 85,92%
12,63% 28,07% 1,11% 9,21% 25,08% 9,13% 1,99% 11,06% 0,13% 1,58% 0,03% 1,70% 0,08% 86,28%
20,23% 9,53% 4,63% 3,92% 32,16% 4,96% 2,85% 11,69% 0,14% 9,88% 0,04% 1,28% 0,06% 84,42%
Kalmar län 14,78% 15,77% 4,45% 5,48% 34,11% 5,94% 2,37% 13,77% 0,29% 3,03% 0,07% 1,30% 0,04% 85,61%

http://www.val.se