2018-09-19 10:03:19

Val till kommunfullmäktige - Röster - Hallands län

Röstfördelning per kommun - Hallands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,48% 19,62% 4,92% 4,72% 33,65% 4,27% 2,74% 12,40% 0,06% 0,15% 0,03% 1,15% 0,07% 85,51%
22,02% 9,78% 5,31% 6,22% 31,11% 5,78% 3,71% 13,69% 0,24% 2,15% 0,06% 1,09% 0,05% 85,08%
9,63% 15,91% 4,60% 0,90% 37,95% 3,76% 1,52% 19,84% 0,06% 5,82% 0,09% 1,75% 0,09% 80,53%
30,32% 13,38% 9,33% 5,70% 15,44% 3,20% 3,96% 14,41% 0,26% 4,01% 0,05% 0,88% 0,06% 90,02%
16,22% 17,17% 4,66% 5,53% 19,91% 3,24% 3,11% 17,13% 0,11% 12,92% 0,07% 1,69% 0,07% 84,65%
20,37% 13,09% 7,47% 5,72% 28,12% 5,54% 2,96% 12,08% 0,21% 4,45% 0,07% 1,14% 0,05% 88,05%
Hallands län 22,40% 13,44% 6,65% 5,58% 26,18% 4,61% 3,38% 13,82% 0,20% 3,74% 0,06% 1,12% 0,06% 86,77%

http://www.val.se