2019-02-12 09:48:00

Val till kommunfullmäktige - Röster - Västra Götalands län

Röstfördelning per kommun - Västra Götalands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,12% 6,63% 4,65% 4,52% 26,20% 7,34% 3,76% 16,93% 0,22% 8,63% 0,13% 1,29% 0,06% 85,54%
15,80% 12,55% 11,08% 6,84% 26,95% 6,99% 6,10% 12,40% 0,38% 0,91% 0,10% 1,31% 0,08% 87,96%
19,20% 17,09% 3,65% 3,78% 37,06% 4,28% 1,08% 13,68% 0,10% 0,08%   1,28% 0,10% 81,35%
16,28% 8,80% 4,05% 5,58% 22,99% 3,63% 4,79% 18,24% 0,16% 15,49% 0,08% 1,17% 0,05% 88,87%
20,67% 6,70% 7,44% 6,62% 30,86% 7,90% 3,62% 15,45% 0,29% 0,47% 0,13% 1,05% 0,05% 83,39%
13,02% 38,70% 2,22% 6,61% 23,33% 2,22% 0,81% 12,89% 0,07% 0,13%   1,91% 0,07% 79,31%
42,86% 11,97% 2,31% 3,03% 21,82% 4,38% 2,12% 11,39% 0,08% 0,05% 0,10% 1,18% 0,05% 85,82%
16,82% 13,82% 3,34% 9,12% 31,01% 5,47% 2,65% 17,24% 0,30% 0,22% 0,08% 1,19% 0,06% 85,75%
10,12% 31,20% 5,53% 1,07% 24,32% 4,01% 1,07% 22,52% 0,12% 0,05% 0,11% 2,23%   84,30%
38,80% 18,49% 2,69% 2,74% 19,48% 0,99% 2,84% 13,82% 0,10% 0,05% 0,10% 1,05%   87,12%
26,82% 9,98% 3,76% 0,64% 33,22% 4,28% 1,24% 9,55% 4,08% 6,42% 0,03% 1,79% 0,11% 82,47%
14,53% 3,95% 7,23% 3,32% 20,47% 12,56% 6,94% 8,29% 2,30% 20,40% 0,07% 0,81% 0,07% 81,05%
13,50% 15,27% 4,69% 6,84% 26,09% 6,68% 3,50% 11,35% 0,20% 11,88% 0,09% 1,81% 0,07% 86,68%
13,82% 18,22% 10,15% 7,48% 21,45% 5,20% 1,98% 11,76% 0,50% 9,44% 0,09% 1,70% 0,09% 86,52%
32,62% 10,06% 4,66% 6,24% 24,88% 5,79% 1,03% 14,43% 0,24% 0,05% 0,03% 1,47% 0,05% 86,62%
23,81% 7,91% 8,31% 3,81% 19,36% 4,60% 6,92% 14,24% 0,73% 10,32% 0,21% 0,72% 0,05% 88,90%
15,85% 20,42% 8,77% 4,55% 31,08% 3,64% 0,83% 14,54% 0,19% 0,12% 0,10% 1,71% 0,04% 87,59%
19,99% 7,56% 7,59% 6,06% 25,29% 5,54% 3,52% 13,46% 0,29% 10,70% 0,18% 0,96% 0,03% 89,28%
26,96% 9,86% 9,12% 6,12% 21,94% 6,21% 5,65% 13,13% 0,87% 0,14% 0,16% 1,20% 0,03% 89,79%
18,63% 9,45% 9,15% 5,29% 36,42% 6,22% 3,09% 11,20% 0,45% 0,11% 0,03% 1,30% 0,05% 87,85%
13,98% 18,43% 3,00% 2,66% 26,50% 7,49% 2,04% 25,51% 0,22% 0,17% 0,12% 1,56% 0,03% 81,56%
10,28% 5,88% 7,31% 0,96% 24,66% 4,89% 3,86% 14,46% 0,13% 27,56% 0,10% 1,70% 0,05% 85,41%
37,42% 7,55% 3,31% 3,91% 27,31% 5,56% 2,28% 7,76% 0,20% 4,71% 0,09% 1,19% 0,05% 84,87%
17,11% 15,99% 5,26% 6,59% 28,91% 7,78% 2,47% 15,43% 0,29% 0,17% 0,12% 1,58% 0,08% 85,33%
14,13% 19,05% 2,65% 5,51% 26,25% 3,41% 2,71% 18,88% 0,13% 7,27% 0,03% 1,08% 0,03% 82,58%
19,33% 12,46% 6,87% 4,93% 22,91% 5,72% 2,74% 24,76% 0,19% 0,09% 0,01% 1,69% 0,06% 84,51%
23,64% 6,78% 10,63% 5,32% 24,48% 8,28% 6,24% 13,49% 0,69% 0,45% 0,34% 1,11% 0,05% 86,76%
16,96% 14,21% 8,10% 3,98% 22,76% 5,47% 6,19% 13,49% 0,29% 8,55% 0,07% 2,97% 0,14% 87,24%
25,98% 8,68% 6,37% 6,65% 20,97% 10,05% 7,07% 13,69% 0,37% 0,15% 0,20% 0,93% 0,09% 85,90%
28,09% 8,83% 2,96% 5,25% 29,82% 5,93% 3,45% 15,12% 0,22% 0,33% 0,06% 1,28% 0,03% 84,97%
24,60% 9,40% 6,76% 6,77% 29,73% 5,12% 3,79% 12,38% 0,95% 0,51% 0,07% 1,71% 0,05% 85,31%
37,44% 10,71% 7,59% 3,38% 25,63% 3,41% 2,95% 8,60% 0,21% 0,08% 0,05% 1,45% 0,03% 86,76%
24,96% 6,84% 7,16% 5,35% 27,21% 5,19% 4,08% 13,22% 0,19% 5,82% 0,15% 1,36% 0,07% 87,73%
16,05% 11,02% 11,27% 6,60% 27,46% 5,04% 4,69% 14,43% 3,38% 0,06% 0,05% 1,42% 0,04% 76,74%
14,58% 20,57% 3,19% 3,05% 21,65% 2,90% 2,15% 17,13% 0,14% 14,65% 0,07% 1,59% 0,06% 84,10%
29,42% 19,15% 7,40% 2,39% 21,44% 4,29% 3,38% 10,87% 0,30% 1,36% 0,10% 1,34% 0,09% 84,88%
15,39% 9,06% 11,38% 9,06% 31,73% 4,03% 0,88% 18,28% 0,14% 0,05% 0,05% 1,29% 0,09% 85,58%
18,02% 6,65% 6,90% 4,77% 43,35% 5,11% 2,79% 12,15% 0,13% 0,12% 0,07% 1,60% 0,02% 86,41%
19,85% 6,07% 15,08% 7,93% 21,00% 3,69% 3,74% 10,03% 0,20% 12,42% 0,08% 1,27% 0,10% 88,80%
14,15% 22,32% 3,29% 6,00% 33,42% 4,03% 3,30% 13,14% 0,13% 0,22% 0,06% 2,07% 0,08% 85,60%
20,58% 5,92% 5,10% 3,39% 37,91% 6,83% 3,93% 13,11% 0,23% 3,02% 0,06% 1,17% 0,07% 84,39%
28,27% 16,29% 3,56% 1,53% 31,07% 4,61% 0,83% 13,44% 0,27% 0,12% 0,15% 1,86%   83,42%
14,71% 6,93% 5,83% 7,07% 26,11% 7,10% 4,42% 14,30% 0,55% 13,00% 0,08% 1,34% 0,04% 84,76%
15,71% 16,10% 4,57% 4,56% 20,65% 4,93% 3,03% 12,63% 0,12% 17,69% 0,08% 1,10% 0,08% 85,25%
27,45% 10,41% 3,88% 1,66% 26,83% 4,10% 0,97% 14,62% 0,17% 9,90% 0,10% 1,56% 0,06% 83,96%
14,53% 20,75% 4,42% 13,22% 23,40% 4,72% 5,62% 13,14% 0,10% 0,09% 0,05% 1,23% 0,03% 87,65%
18,43% 8,45% 5,09% 6,01% 28,11% 8,80% 3,82% 17,36% 0,18% 3,75% 0,11% 1,63% 0,11% 85,59%
10,77% 10,49% 3,57% 5,04% 44,12% 4,67% 3,54% 14,60% 0,16% 3,04% 0,07% 1,20% 0,06% 82,97%
20,78% 1,96% 8,75% 27,59% 18,40% 4,08% 7,11% 10,61% 0,18% 0,54% 0,18% 1,02% 0,05% 90,91%
Västra Götalands län 18,79% 8,15% 6,92% 5,04% 25,27% 8,26% 4,92% 12,20% 1,02% 9,42% 0,10% 1,16% 0,06% 84,20%

http://www.val.se