2019-02-12 09:48:00

Val till kommunfullmäktige - Personröster - Västra Götalands län

Personröster per kommun - Västra Götalands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR TOT
30,20% 28,20% 22,74% 25,68% 27,91% 26,94% 21,04% 27,03%   37,42% 28,35%
24,83% 39,91% 34,33% 32,59% 21,64% 23,39% 27,63% 29,79%   35,60% 28,14%
41,46% 40,55% 37,44% 21,28% 35,70% 34,21% 19,40% 43,71%     37,95%
27,25% 32,85% 27,38% 38,90% 31,31% 19,03% 35,23% 33,83%   45,23% 33,35%
24,59% 25,12% 37,35% 24,55% 27,73% 33,71% 22,67% 26,84%   31,82% 27,50%
39,18% 37,90% 53,03% 29,44% 32,52% 21,21%   37,76%     35,82%
52,88% 34,81% 27,59% 29,82% 39,90% 29,09% 27,50% 33,57%     42,75%
32,73% 38,11% 30,53% 33,93% 37,25% 31,74% 30,86% 33,18% 29,69% 29,79% 34,87%
32,95% 42,97% 39,66%   26,94% 27,91% 13,04% 31,88%     33,92%
47,84% 52,26% 37,74% 30,56% 33,72%   47,32% 42,94%     43,93%
38,30% 32,17% 69,23%   31,53% 31,08% 32,56% 25,45% 40,43% 32,88% 34,49%
21,61% 23,95% 22,19% 29,87% 26,17% 24,16% 26,35% 26,70% 27,04% 29,05% 25,67%
28,72% 32,52% 31,88% 28,69% 31,29% 30,56% 25,57% 31,07%   25,48% 29,95%
38,30% 36,90% 54,18% 33,61% 33,67% 40,18% 28,57% 42,46% 12,50% 33,61% 38,13%
39,53% 40,10% 33,79% 31,44% 31,20% 18,61%   32,74%     34,03%
21,05% 22,65% 22,56% 22,34% 19,32% 18,57% 18,43% 23,91% 20,79% 32,40% 22,30%
37,48% 42,52% 36,73% 38,81% 32,29% 31,43%   31,14%     35,32%
21,07% 22,96% 31,08% 24,37% 20,46% 18,18% 19,19% 25,14%   34,68% 23,73%
26,16% 28,04% 27,44% 30,63% 16,98% 17,21% 20,16% 27,87% 29,66%   24,05%
37,16% 42,45% 33,05% 33,64% 30,33% 28,72% 29,29% 34,93% 43,44%   33,58%
30,71% 34,12% 14,18% 16,38% 25,51% 27,72% 19,66% 35,58%     29,76%
21,15% 39,21% 38,06%   22,15% 26,14% 35,26% 33,78%   31,95% 29,05%
48,50% 45,87% 40,30% 38,81% 32,75% 31,46% 24,40% 32,78%   52,08% 40,71%
25,48% 35,44% 16,71% 29,69% 19,66% 23,38% 19,68% 26,04%     24,87%
36,16% 40,00% 29,30% 35,17% 29,80% 30,20% 31,68% 35,27%   46,87% 35,22%
46,90% 40,07% 53,88% 33,63% 30,06% 29,02% 29,19% 42,17%     39,20%
17,63% 25,00% 20,95% 18,23% 18,99% 21,00% 23,71% 23,34%   17,77% 20,15%
19,01% 36,17% 26,97% 24,70% 27,37% 16,40% 32,05% 30,91%   39,73% 28,21%
18,61% 14,04% 13,81% 17,95% 18,03% 23,40% 16,36% 20,89%     18,28%
45,90% 31,80% 25,27% 40,00% 33,19% 35,58% 27,36% 35,33%   30,00% 36,94%
36,72% 36,51% 35,98% 42,59% 26,67% 28,72% 27,59% 35,96% 42,90% 29,41% 33,23%
41,79% 53,29% 35,89% 27,60% 35,44% 33,63% 34,20% 34,70%     39,23%
27,64% 28,34% 23,45% 19,25% 22,89% 24,94% 18,31% 26,62%   41,30% 25,73%
37,88% 43,88% 46,95% 42,04% 35,32% 31,62% 49,72% 42,77% 41,38%   40,17%
24,85% 38,46% 33,48% 28,91% 24,93% 27,36% 25,50% 31,93%   37,73% 31,22%
42,56% 44,04% 40,79% 17,56% 33,73% 24,73% 26,90% 32,69%   26,50% 37,51%
40,00% 41,43% 42,39% 43,25% 37,25% 30,38% 9,38% 45,34%     40,06%
41,39% 35,44% 44,33% 34,47% 36,48% 31,51% 35,56% 31,80%     36,80%
35,78% 44,38% 42,86% 41,79% 28,69% 24,33% 23,98% 34,02%   34,42% 35,07%
34,22% 41,99% 33,33% 26,88% 36,11% 38,14% 39,06% 37,62%   35,29% 36,84%
27,49% 34,33% 35,02% 30,64% 32,87% 33,96% 30,51% 26,84%   36,50% 31,11%
45,79% 42,74% 38,32% 4,35% 41,23% 34,66%   37,92%     40,85%
22,14% 38,75% 30,48% 40,93% 24,68% 29,24% 25,28% 28,85% 8,63% 25,27% 27,70%
31,22% 29,68% 33,51% 22,95% 22,06% 23,74% 31,07% 29,34%   25,56% 27,16%
43,67% 39,21% 45,30% 13,87% 31,15% 31,38% 24,75% 35,81%   44,62% 37,59%
37,53% 34,66% 27,81% 34,82% 28,44% 31,30% 30,23% 30,35%     32,30%
23,06% 29,00% 26,78% 35,63% 24,38% 28,14% 25,90% 29,93%   20,61% 26,49%
30,84% 32,82% 36,11% 26,78% 34,68% 30,77% 43,01% 37,69%   48,98% 34,65%
31,66% 25,70% 36,72% 50,24% 27,89% 20,16% 35,96% 31,13%     35,97%
Västra Götalands län 28,04% 32,82% 28,58% 31,04% 27,09% 25,69% 25,80% 29,48% 24,26% 30,15% 28,41%

http://www.val.se