2018-09-24 17:08:29

Val till kommunfullmäktige - Röster - Värmlands län

Röstfördelning per kommun - Värmlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,36% 12,46% 3,37% 2,84% 39,18% 6,75% 3,05% 11,95% 1,87% 0,16% 0,04% 1,49% 0,05% 83,07%
12,33% 18,75% 3,38% 4,29% 29,98% 5,45% 0,28% 11,92% 0,02% 13,60% 0,04% 2,48% 0,13% 70,46%
22,66% 5,68% 2,43% 1,58% 43,03% 7,07% 1,40% 16,04% 0,05% 0,06% 0,03% 1,97% 0,03% 80,47%
14,60% 12,73% 2,12% 3,86% 42,18% 5,45% 2,04% 13,15% 0,21% 3,67% 0,10% 1,44% 0,17% 87,13%
11,67% 8,93% 0,73% 1,11% 55,99% 3,34% 3,06% 14,96% 0,10% 0,10% 0,05% 1,23% 0,08% 83,32%
3,15% 8,43% 2,68% 0,33% 35,67% 5,06% 0,81% 7,33% 0,03% 36,51% 0,06% 0,92% 0,08% 81,00%
22,04% 6,47% 8,31% 6,99% 35,68% 5,82% 5,48% 8,98% 0,18% 0,06% 0,13% 1,08%   89,57%
19,45% 7,82% 5,62% 5,59% 29,24% 8,55% 5,66% 10,64% 0,35% 7,09% 0,07% 1,23% 0,04% 87,25%
14,99% 19,90% 4,64% 1,43% 33,19% 5,51% 4,38% 15,79% 0,11% 0,05% 0,10% 1,58%   87,30%
17,00% 15,88% 11,40% 3,23% 27,42% 7,99% 3,13% 13,68% 0,16% 0,10% 0,07% 1,88% 0,07% 84,67%
2,22% 16,35% 2,17% 0,79% 63,28% 4,10% 0,29% 8,82% 1,92% 0,04% 0,04% 1,24% 0,04% 80,58%
9,46% 14,82% 0,98% 3,04% 45,97% 9,27% 0,41% 10,47% 0,04% 5,55% 0,11% 1,91% 0,04% 83,85%
11,92% 26,91% 6,22% 2,09% 25,07% 3,49% 2,46% 12,46% 0,12% 9,26% 0,08% 1,87% 0,01% 85,39%
11,04% 30,40% 2,08% 2,53% 22,36% 2,46% 1,83% 18,16% 0,06% 9,07% 0,05% 1,47% 0,01% 82,89%
15,73% 16,06% 4,26% 2,50% 37,25% 7,51% 1,56% 14,77% 0,09% 0,28% 0,04% 1,79% 0,14% 80,32%
8,89% 15,67% 5,33% 19,57% 35,39% 1,92% 2,20% 10,82% 0,05% 0,15% 0,03% 1,41%   76,52%
Värmlands län 16,22% 12,80% 5,10% 4,31% 33,34% 6,60% 3,62% 12,12% 0,37% 5,51% 0,07% 1,45% 0,05% 84,44%

http://www.val.se