2018-09-21 10:43:49

Val till kommunfullmäktige - Röster - Västmanlands län

Röstfördelning per kommun - Västmanlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,54% 5,54% 6,67% 3,66% 33,85% 5,28% 2,83% 14,09% 0,15% 2,40% 0,09% 1,65% 0,04% 84,16%
12,35% 1,53% 2,91% 0,75% 42,27% 19,22% 0,90% 15,77% 0,09% 4,22% 0,02% 1,45% 0,06% 80,63%
17,19% 5,71% 7,03% 4,22% 39,11% 8,71% 2,64% 14,77% 0,17% 0,47% 0,07% 1,34% 0,04% 82,59%
17,10% 13,73% 4,74% 3,56% 35,75% 4,87% 1,58% 17,79% 0,07% 0,81% 0,05% 1,68%   85,54%
15,46% 8,75% 4,18% 4,93% 35,83% 7,58% 1,98% 21,01% 0,16% 0,12% 0,05% 1,16% 0,05% 82,75%
7,86% 4,72% 4,91% 1,74% 40,61% 10,52% 1,37% 9,77% 0,11% 18,38% 0,16% 2,33% 0,08% 84,06%
10,89% 20,24% 3,45% 3,32% 28,41% 4,42% 2,06% 16,05% 1,42% 9,75% 0,04% 1,44% 0,10% 85,84%
5,58% 4,97% 21,48% 1,43% 41,12% 5,04% 0,78% 19,23% 0,17% 0,20% 0,03% 1,24% 0,10% 83,05%
19,32% 7,72% 3,50% 2,66% 34,11% 8,86% 1,67% 21,80% 0,22% 0,14% 0,11% 1,75% 0,08% 81,50%
23,41% 6,15% 11,06% 5,06% 28,69% 7,87% 3,46% 13,38% 0,50% 0,41% 0,06% 1,03% 0,03% 84,02%
Västmanlands län 19,82% 7,59% 8,47% 4,30% 31,75% 7,94% 2,79% 15,03% 0,45% 1,86% 0,06% 1,22% 0,04% 83,74%

http://www.val.se