2018-09-21 10:43:49

Val till kommunfullmäktige - Personröster - Västmanlands län

Personröster per kommun - Västmanlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR TOT
30,38% 30,45% 30,67% 30,06% 27,10% 30,31% 20,38% 33,98%   16,29% 29,12%
27,89% 4,84% 22,78%   30,43% 37,36% 15,07% 35,73%   28,86% 31,21%
31,23% 35,38% 45,28% 29,86% 27,58% 38,23% 37,41% 36,55%   33,33% 32,49%
29,00% 33,82% 22,09% 35,57% 26,96% 20,38% 6,98% 36,53%   61,36% 29,65%
25,20% 35,55% 25,07% 31,75% 33,70% 33,86% 16,01% 36,36%     32,22%
18,77% 30,68% 39,89% 29,23% 33,71% 31,89% 21,57% 38,46%   38,83% 33,63%
27,47% 37,13% 29,87% 27,25% 28,23% 21,95% 16,77% 34,91% 34,11% 35,92% 31,37%
32,32% 34,25% 38,35% 28,57% 34,35% 33,78%   47,96%   50,00% 37,30%
38,63% 33,20% 24,55% 24,55% 24,39% 24,78% 13,33% 42,26%     31,49%
22,06% 32,15% 31,18% 30,37% 22,91% 31,11% 22,21% 26,24% 17,15% 27,02% 25,63%
Västmanlands län 24,54% 33,63% 31,53% 30,01% 26,27% 31,65% 21,51% 31,69% 19,75% 33,37% 28,31%

http://www.val.se