2018-09-21 10:43:49

Val till kommunfullmäktige - Valda - Västmanlands län

Mandatfördelning per kommun - Västmanlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR TOT
10 2 3 2 14 2 1 6   1 (OPA) 41
5   1   15 7   6   1 (SjvU) 35
8 3 3 2 17 4 1 7     45
5 4 2 1 11 2   6     31
8 4 2 2 18 4   11     49
2 2 2   13 3   3   6 (DiN=4, PNF=2) 31
5 9 2 2 13 2 1 7   4 (SBÄ) 45
2 2 7   12 2   6     31
6 2 1 1 11 3   7     31
14 4 7 3 18 5 2 8     61
Västmanlands län 65 32 30 13 142 34 5 67   12 400

http://www.val.se