2018-09-19 17:55:52

Val till kommunfullmäktige - Röster - Västernorrlands län

Röstfördelning per kommun - Västernorrlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,33% 12,10% 4,10% 3,63% 32,34% 9,49% 6,35% 11,73% 1,77% 0,18% 0,05% 1,49% 0,11% 85,29%
7,55% 19,56% 2,20% 2,97% 37,99% 14,24% 1,71% 12,52% 0,40% 0,87% 0,15% 1,43% 0,10% 83,48%
5,38% 19,60% 0,76% 1,32% 34,03% 11,92% 0,98% 7,16% 0,20% 18,65% 0,10% 0,75% 0,02% 83,92%
18,24% 7,63% 6,14% 4,75% 38,85% 6,86% 2,99% 11,90% 0,84% 1,81% 0,09% 1,07% 0,05% 85,81%
9,73% 7,01% 3,72% 3,45% 44,88% 7,08% 1,64% 13,42% 0,16% 8,91% 0,03% 0,86% 0,07% 85,76%
12,47% 6,44% 0,59% 2,87% 45,81% 4,25% 0,21% 12,91% 0,10% 14,36% 0,05% 0,93% 0,06% 83,63%
11,45% 19,30% 2,56% 7,38% 40,46% 7,07% 1,92% 7,13% 0,13% 2,61% 0,05% 1,31% 0,05% 86,73%
Västernorrlands län 14,02% 12,51% 4,00% 4,67% 38,83% 8,04% 2,62% 10,61% 0,61% 4,10% 0,07% 1,15% 0,06% 85,55%

http://www.val.se