2018-09-19 17:56:18

Val till kommunfullmäktige - Röster - Västerbottens län

Röstfördelning per kommun - Västerbottens län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,20% 18,53% 7,57% 5,17% 31,53% 2,77% 0,37% 9,67% 0,06% 0,12%   0,73%   84,16%
0,67% 18,20% 16,26% 2,84% 32,35% 4,90% 0,36% 5,56% 0,30% 18,56% 0,11% 5,95% 0,17% 83,25%
18,71% 5,97% 7,74% 17,62% 35,17% 7,22% 1,14% 6,00% 0,18% 0,24% 0,10% 1,66% 0,04% 82,40%
1,32% 3,74% 11,23% 0,91% 30,92% 32,44%   3,44%   15,99%   1,79% 0,20% 82,39%
5,93% 42,45% 3,62% 4,27% 20,95% 6,78% 0,32% 8,21% 0,11% 7,36% 0,08% 1,09% 0,08% 84,05%
1,24% 9,21% 8,13% 25,81% 45,12% 7,89% 0,19% 2,32% 0,08%     1,60%   81,05%
4,91% 30,55% 1,51% 3,53% 47,57% 4,71% 0,87% 4,75% 0,20% 1,40% 0,04% 1,10% 0,02% 84,98%
14,16% 10,25% 6,58% 3,65% 44,26% 8,62% 3,47% 8,04% 0,29% 0,67% 0,04% 1,44% 0,05% 86,15%
6,79% 14,04% 0,26% 0,40% 38,17% 36,45% 0,26% 3,30% 0,13% 0,20% 0,19% 3,55%   77,41%
6,09% 31,34% 6,02% 5,86% 24,48% 12,35% 0,68% 9,19% 0,16% 3,84% 0,03% 1,73% 0,10% 81,46%
17,29% 9,98% 5,76% 3,79% 30,35% 16,24% 5,43% 5,31% 2,08% 3,77% 0,08% 1,02% 0,05% 87,06%
3,08% 29,24% 0,25% 10,95% 36,19% 5,96% 0,30% 5,11% 4,03% 4,90% 0,07% 1,96% 0,18% 82,77%
17,55% 20,92% 0,61% 7,18% 38,68% 5,64% 0,78% 8,37% 0,17% 0,09% 0,11% 1,52%   82,19%
9,45% 26,56% 3,01% 5,80% 30,60% 12,84% 4,07% 7,21% 0,25% 0,21% 0,04% 1,02% 0,09% 85,16%
1,43% 28,48% 3,31% 1,93% 37,63% 6,83% 0,28% 2,42% 0,17% 17,52% 0,05% 2,36% 0,05% 81,23%
Västerbottens län 14,31% 13,20% 5,73% 4,95% 35,12% 12,49% 3,77% 6,28% 1,20% 2,94% 0,06% 1,31% 0,05% 85,71%

http://www.val.se