2018-09-19 11:01:08

Val till kommunfullmäktige i Motala - Röster - I vallokal ej räknade röster

25,98%
8,16%
6,34%
2,72%
23,87%
8,76%
5,44%
15,71%
0,91%
2,11%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 86 25,98% +7 +4,97 79 21,01%
C Centerpartiet 27 8,16% +10 +3,64 17 4,52%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 21 6,34% -5 -0,57 26 6,91%
KD Kristdemokraterna 9 2,72% -6 -1,27 15 3,99%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 79 23,87% -38 -7,25 117 31,12%
V Vänsterpartiet 29 8,76% +8 +3,18 21 5,59%
MP Miljöpartiet de gröna 18 5,44% -24 -5,73 42 11,17%
SD Sverigedemokraterna 52 15,71% +5 +3,21 47 12,50%
FI Feministiskt initiativ 3 0,91%   +0,11 3 0,80%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 2,11% -2 -0,28 9 2,39%
  Giltiga röster 331 100,00% -45   376 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,59% +2 +0,59    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 1,19% -11 -2,64 15 3,83%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,26 1 0,26%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
TRP TRYGGHETSPARTIET 3 0,91% +3 +0,91    
DjuP Djurens parti     -1   1 0,27%
SPI SPI Välfärden     -4   4 1,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 4 1,21%   +0,14 4 1,06%
  Totalt övriga partier 7 2,11% -2 -0,28 9 2,39%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 2
Direktdemokraterna 1
Nordiska motståndsrörelsen 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se