2018-09-18 15:04:31

Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Röster - I vallokal ej räknade röster

7,06%
44,92%
3,67%
1,13%
23,16%
4,24%
2,82%
8,19%
0,56%
3,39%
0,85%
M C L KD S V MP SD FI KL ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 25 7,06% +13 -4,37 12 11,43%
C Centerpartiet 159 44,92% +136 +23,01 23 21,90%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 13 3,67% +11 +1,77 2 1,90%
KD Kristdemokraterna 4 1,13% +4 +1,13    
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 82 23,16% +43 -13,98 39 37,14%
V Vänsterpartiet 15 4,24% +9 -1,48 6 5,71%
MP Miljöpartiet de gröna 10 2,82% +2 -4,79 8 7,62%
SD Sverigedemokraterna 29 8,19% +19 -1,33 10 9,52%
FI Feministiskt initiativ 2 0,56% +2 +0,56    
KL Kommunlistan 12 3,39% +9 +0,53 3 2,86%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,85% +1 -1,06 2 1,90%
  Giltiga röster 354 100,00% +249   105 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 1,39% +3 -0,48 2 1,87%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,85% +1 -1,06 2 1,90%
  Totalt övriga partier 3 0,85% +1 -1,06 2 1,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se