2018-09-18 16:00:19

Val till kommunfullmäktige i Lycksele - Röster - I vallokal ej räknade röster

14,95%
12,37%
6,19%
13,40%
34,54%
7,22%
3,61%
6,19%
1,55%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 29 14,95%   -8,63 29 23,58%
C Centerpartiet 24 12,37% +22 +10,75 2 1,63%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 6,19% +5 +0,49 7 5,69%
KD Kristdemokraterna 26 13,40% +11 +1,21 15 12,20%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 67 34,54% +27 +2,02 40 32,52%
V Vänsterpartiet 14 7,22% -2 -5,79 16 13,01%
MP Miljöpartiet de gröna 7 3,61%   -2,08 7 5,69%
SD Sverigedemokraterna 12 6,19% +8 +2,93 4 3,25%
FI Feministiskt initiativ 3 1,55% +2 +0,73 1 0,81%
ÖVR Övriga anmälda partier     -2 -1,63 2 1,63%
  Giltiga röster 194 100,00% +71   123 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 2,51% +2 +0,13 3 2,38%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -1,63 2 1,63%
  Totalt övriga partier     -2 -1,63 2 1,63%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se