2018-09-23 17:52:53

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Röster - valdistrikt 3 Skälby Gård Östra

36,35%
8,34%
11,22%
6,26%
13,70%
5,66%
4,07%
13,60%
0,20%
0,60%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,58%
+1,94
2014: 84,64%

Röstfördelning - valdistrikt 3 Skälby Gård Östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 366 36,35% -80 -9,54 446 45,88%
C Centerpartiet 84 8,34% +40 +3,81 44 4,53%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 113 11,22% +37 +3,40 76 7,82%
KD Kristdemokraterna 63 6,26% +5 +0,29 58 5,97%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 138 13,70% -14 -1,93 152 15,64%
V Vänsterpartiet 57 5,66% +30 +2,88 27 2,78%
MP Miljöpartiet de gröna 41 4,07% -24 -2,62 65 6,69%
SD Sverigedemokraterna 137 13,60% +45 +4,14 92 9,47%
FI Feministiskt initiativ 2 0,20% -5 -0,52 7 0,72%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,60% +1 +0,08 5 0,51%
  Giltiga röster 1007 100,00% +35   972 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,10% +1 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,49% -4 -0,42 9 0,92%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1013 86,58% +32 +1,94 981 84,64%
  Antal röstberättigade 1170   +11   1159  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 3 Skälby Gård Östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,30% +3 +0,30    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,20% -1 -0,11 3 0,31%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,10% -1 -0,11 2 0,21%
  Totalt övriga partier 6 0,60% +1 +0,08 5 0,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 3 Skälby Gård Östra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se