2018-09-23 17:27:45

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Röster - valdistrikt 16 Vibblaby

20,46%
5,11%
8,34%
6,14%
31,79%
9,21%
4,09%
13,45%
0,31%
1,10%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 75,06%
-0,15
2014: 75,20%

Röstfördelning - valdistrikt 16 Vibblaby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 260 20,46% +37 -4,16 223 24,61%
C Centerpartiet 65 5,11% +12 -0,74 53 5,85%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 106 8,34% +36 +0,61 70 7,73%
KD Kristdemokraterna 78 6,14% +44 +2,38 34 3,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 404 31,79% +65 -5,63 339 37,42%
V Vänsterpartiet 117 9,21% +65 +3,47 52 5,74%
MP Miljöpartiet de gröna 52 4,09% -8 -2,53 60 6,62%
SD Sverigedemokraterna 171 13,45% +100 +5,62 71 7,84%
FI Feministiskt initiativ 4 0,31% +3 +0,20 1 0,11%
ÖVR Övriga anmälda partier 14 1,10% +11 +0,77 3 0,33%
  Giltiga röster 1271 100,00% +365   906 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 0,93% -4 -0,80 16 1,74%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,16% +2 +0,16    
VDT Valdeltagande 1285 75,06% +363 -0,15 922 75,20%
  Antal röstberättigade 1712   +486   1226  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 16 Vibblaby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 6 0,47% +6 +0,47    
MED Medborgerlig Samling 6 0,47% +6 +0,47    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,16% -1 -0,17 3 0,33%
  Totalt övriga partier 14 1,10% +11 +0,77 3 0,33%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 16 Vibblaby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se