2018-09-18 18:42:21

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Röster - valdistrikt 36 Stäket

34,36%
5,81%
10,66%
5,11%
20,11%
3,58%
4,41%
14,94%
0,32%
0,70%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,21%
-1,35
2014: 86,56%

Röstfördelning - valdistrikt 36 Stäket

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 538 34,36% -33 -4,15 571 38,50%
C Centerpartiet 91 5,81% -29 -2,28 120 8,09%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 167 10,66% +69 +4,06 98 6,61%
KD Kristdemokraterna 80 5,11% +14 +0,66 66 4,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 315 20,11% -19 -2,41 334 22,52%
V Vänsterpartiet 56 3,58% +3   53 3,57%
MP Miljöpartiet de gröna 69 4,41% -42 -3,08 111 7,48%
SD Sverigedemokraterna 234 14,94% +109 +6,51 125 8,43%
FI Feministiskt initiativ 5 0,32% +4 +0,25 1 0,07%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 0,70% +7 +0,43 4 0,27%
  Giltiga röster 1566 100,00% +83   1483 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,45% +2 +0,11 5 0,34%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1573 85,21% +85 -1,35 1488 86,56%
  Antal röstberättigade 1846   +127   1719  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 36 Stäket

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 6 0,38% +6 +0,38    
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,26%   -0,01 4 0,27%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,06% +1 +0,06    
  Totalt övriga partier 11 0,70% +7 +0,43 4 0,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 36 Stäket

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se