2018-09-18 16:54:52

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - valdistrikt Tomtberga

21,89%
4,96%
4,77%
4,38%
29,09%
10,70%
6,32%
13,81%
0,19%
0,19%
2,72%
0,97%
M C L KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2018: 74,84%
-1,56
2014: 76,40%

Röstfördelning - valdistrikt Tomtberga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 225 21,89% +29 +0,21 196 21,68%
C Centerpartiet 51 4,96% +33 +2,97 18 1,99%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 49 4,77% +5 -0,10 44 4,87%
KD Kristdemokraterna 45 4,38% +19 +1,50 26 2,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 299 29,09% -2 -4,21 301 33,30%
V Vänsterpartiet 110 10,70% +36 +2,51 74 8,19%
MP Miljöpartiet de gröna 65 6,32% -33 -4,52 98 10,84%
SD Sverigedemokraterna 142 13,81% +39 +2,42 103 11,39%
FI Feministiskt initiativ 2 0,19% -2 -0,25 4 0,44%
DP Drevvikenpartiet 2 0,19% +2 +0,19    
HP Huddingepartiet 28 2,72% -5 -0,93 33 3,65%
ÖVR Övriga anmälda partier 10 0,97% +3 +0,20 7 0,77%
  Giltiga röster 1028 100,00% +124   904 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,10% +1 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,67% -5 -0,64 12 1,31%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,19% +2 +0,19    
VDT Valdeltagande 1038 74,84% +122 -1,56 916 76,40%
  Antal röstberättigade 1387   +188   1199  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Tomtberga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 5 0,49% +5 +0,49    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 5 0,49% -2 -0,29 7 0,77%
  Totalt övriga partier 10 0,97% +3 +0,20 7 0,77%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Tomtberga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1
Initiativet 1
Klassiskt liberala partiet 1
Nordiska motståndsrörelsen 1
Piratpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se