2018-09-18 17:01:49

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - valdistrikt Gladökvarn-Lissma-Ådran

22,92%
5,67%
8,80%
3,70%
18,17%
6,02%
3,94%
24,19%
0,12%
0,46%
5,56%
0,46%
M C L KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2018: 76,46%
+0,47
2014: 75,99%

Röstfördelning - valdistrikt Gladökvarn-Lissma-Ådran

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 198 22,92% -13 -3,59 211 26,51%
C Centerpartiet 49 5,67% +16 +1,53 33 4,15%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 76 8,80% +35 +3,65 41 5,15%
KD Kristdemokraterna 32 3,70% +14 +1,44 18 2,26%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 157 18,17% +28 +1,97 129 16,21%
V Vänsterpartiet 52 6,02% +15 +1,37 37 4,65%
MP Miljöpartiet de gröna 34 3,94% -22 -3,10 56 7,04%
SD Sverigedemokraterna 209 24,19% +77 +7,61 132 16,58%
FI Feministiskt initiativ 1 0,12% -1 -0,14 2 0,25%
DP Drevvikenpartiet 4 0,46%   -0,04 4 0,50%
HP Huddingepartiet 48 5,56% -82 -10,78 130 16,33%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,46% +1 +0,09 3 0,38%
  Giltiga röster 864 100,00% +68   796 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,11% +1 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 1,25%   -0,11 11 1,36%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% +1 +0,11    
VDT Valdeltagande 877 76,46% +70 +0,47 807 75,99%
  Antal röstberättigade 1147   +85   1062  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gladökvarn-Lissma-Ådran

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,35% +3 +0,35    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,12% -2 -0,26 3 0,38%
  Totalt övriga partier 4 0,46% +1 +0,09 3 0,38%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gladökvarn-Lissma-Ådran

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se