2018-09-18 15:51:46

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - valdistrikt Fållan-Nytorp

21,52%
6,70%
7,52%
2,56%
14,75%
4,74%
3,76%
9,10%
0,15%
28,37%
0,68%
0,15%
M C L KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,20%
-0,23
2014: 84,43%

Röstfördelning - valdistrikt Fållan-Nytorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 286 21,52% -86 -7,16 372 28,68%
C Centerpartiet 89 6,70% +8 +0,45 81 6,25%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 100 7,52% +13 +0,82 87 6,71%
KD Kristdemokraterna 34 2,56% -5 -0,45 39 3,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 196 14,75% -15 -1,52 211 16,27%
V Vänsterpartiet 63 4,74% +10 +0,65 53 4,09%
MP Miljöpartiet de gröna 50 3,76% -58 -4,56 108 8,33%
SD Sverigedemokraterna 121 9,10% +44 +3,17 77 5,94%
FI Feministiskt initiativ 2 0,15% -1 -0,08 3 0,23%
DP Drevvikenpartiet 377 28,37% +126 +9,01 251 19,35%
HP Huddingepartiet 9 0,68% -3 -0,25 12 0,93%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,15% -1 -0,08 3 0,23%
  Giltiga röster 1329 100,00% +32   1297 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,30% +4 +0,30    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,37% -5 -0,39 10 0,77%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1338 84,20% +31 -0,23 1307 84,43%
  Antal röstberättigade 1589   +41   1548  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Fållan-Nytorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 2 0,15% +2 +0,15    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,23 3 0,23%
  Totalt övriga partier 2 0,15% -1 -0,08 3 0,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Fållan-Nytorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se