2018-09-19 18:00:24

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - valdistrikt Kråkvik-Kungens kurva

33,51%
6,55%
10,13%
4,99%
19,73%
4,77%
5,58%
10,80%
0,30%
0,07%
2,90%
0,67%
M C L KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,66%
+0,71
2014: 79,95%

Röstfördelning - valdistrikt Kråkvik-Kungens kurva

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 450 33,51% -60 -9,28 510 42,79%
C Centerpartiet 88 6,55%   -0,83 88 7,38%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 136 10,13% +58 +3,58 78 6,54%
KD Kristdemokraterna 67 4,99% +21 +1,13 46 3,86%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 265 19,73% +59 +2,45 206 17,28%
V Vänsterpartiet 64 4,77% +29 +1,83 35 2,94%
MP Miljöpartiet de gröna 75 5,58% -32 -3,39 107 8,98%
SD Sverigedemokraterna 145 10,80% +50 +2,83 95 7,97%
FI Feministiskt initiativ 4 0,30%   -0,04 4 0,34%
DP Drevvikenpartiet 1 0,07%   -0,01 1 0,08%
HP Huddingepartiet 39 2,90% +23 +1,56 16 1,34%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,67% +3 +0,17 6 0,50%
  Giltiga röster 1343 100,00% +151   1192 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,07% +1 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,52% -5 -0,48 12 1,00%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1351 80,66% +147 +0,71 1204 79,95%
  Antal röstberättigade 1675   +169   1506  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kråkvik-Kungens kurva

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,22% +3 +0,22    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 6 0,45%   -0,06 6 0,50%
  Totalt övriga partier 9 0,67% +3 +0,17 6 0,50%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kråkvik-Kungens kurva

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Kristna Värdepartiet 2
Direktdemokraterna 1
Initiativet 1
Nordiska motståndsrörelsen 1
Piratpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se