2018-09-19 15:47:13

Val till kommunfullmäktige i Salem - Röster - valdistrikt 3 Salem västra

32,09%
4,65%
6,25%
4,22%
25,51%
6,00%
3,46%
10,47%
0,08%
7,18%
0,08%
M C L KD S V MP SD FI R ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,65%
-0,63
2014: 84,28%

Röstfördelning - valdistrikt 3 Salem västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 380 32,09% -40 -3,62 420 35,71%
C Centerpartiet 55 4,65% +2 +0,14 53 4,51%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 74 6,25% +9 +0,72 65 5,53%
KD Kristdemokraterna 50 4,22% +14 +1,16 36 3,06%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 302 25,51% -18 -1,70 320 27,21%
V Vänsterpartiet 71 6,00% +2 +0,13 69 5,87%
MP Miljöpartiet de gröna 41 3,46% -31 -2,66 72 6,12%
SD Sverigedemokraterna 124 10,47% +40 +3,33 84 7,14%
FI Feministiskt initiativ 1 0,08%     1 0,09%
R Rönningepartiet 85 7,18% +30 +2,50 55 4,68%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,08%     1 0,09%
  Giltiga röster 1184 100,00% +8   1176 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,08% +1 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,59% -6 -0,51 13 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,08 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1192 83,65% +2 -0,63 1190 84,28%
  Antal röstberättigade 1425   +13   1412  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 3 Salem västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,08%     1 0,09%
  Totalt övriga partier 1 0,08%     1 0,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 3 Salem västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se