2018-09-19 09:13:29

Val till kommunfullmäktige i Salem - Röster - valdistrikt 7 Salem södra

27,95%
2,91%
4,76%
4,94%
29,89%
6,79%
1,68%
13,93%
0,18%
6,88%
0,09%
M C L KD S V MP SD FI R ÖVR
Valdeltagande
2018: 70,34%
+0,75
2014: 69,59%

Röstfördelning - valdistrikt 7 Salem södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 317 27,95% +18 -0,02 299 27,97%
C Centerpartiet 33 2,91% +5 +0,29 28 2,62%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 54 4,76% +7 +0,37 47 4,40%
KD Kristdemokraterna 56 4,94% +24 +1,94 32 2,99%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 339 29,89% -41 -5,65 380 35,55%
V Vänsterpartiet 77 6,79% +12 +0,71 65 6,08%
MP Miljöpartiet de gröna 19 1,68% -59 -5,62 78 7,30%
SD Sverigedemokraterna 158 13,93% +83 +6,92 75 7,02%
FI Feministiskt initiativ 2 0,18%   -0,01 2 0,19%
R Rönningepartiet 78 6,88% +18 +1,27 60 5,61%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,09% -2 -0,19 3 0,28%
  Giltiga röster 1134 100,00% +65   1069 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,09% +1 +0,09    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,22% +3 +0,20 11 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,09% +1 +0,09    
VDT Valdeltagande 1150 70,34% +70 +0,75 1080 69,59%
  Antal röstberättigade 1635   +83   1552  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 7 Salem södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,09% -2 -0,19 3 0,28%
  Totalt övriga partier 1 0,09% -2 -0,19 3 0,28%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 7 Salem södra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Piratpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se