2018-09-18 17:28:09

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - valdistrikt Södertälje 52 Bårstafältet

10,89%
3,60%
5,86%
15,52%
40,90%
7,81%
1,75%
10,69%
0,31%
1,85%
0,82%
M C L KD S V MP SD FI REAL ÖVR
Valdeltagande
2018: 50,86%
-0,24
2014: 51,10%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 52 Bårstafältet

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 106 10,89% +10 +0,95 96 9,95%
C Centerpartiet 35 3,60% +27 +2,77 8 0,83%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 57 5,86% -5 -0,57 62 6,42%
KD Kristdemokraterna 151 15,52% +61 +6,19 90 9,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 398 40,90% -79 -8,53 477 49,43%
V Vänsterpartiet 76 7,81% +11 +1,08 65 6,74%
MP Miljöpartiet de gröna 17 1,75% -15 -1,57 32 3,32%
SD Sverigedemokraterna 104 10,69%   -0,09 104 10,78%
FI Feministiskt initiativ 3 0,31% +3 +0,31    
REAL Realistpartiet 18 1,85% +3 +0,30 15 1,55%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,82% -8 -0,84 16 1,66%
  Giltiga röster 973 100,00% +8   965 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,51% -4 -0,41 9 0,92%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 978 50,86% +4 -0,24 974 51,10%
  Antal röstberättigade 1923   +17   1906  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 52 Bårstafältet

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 8 0,82% -5 -0,52 13 1,35%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,31 3 0,31%
  Totalt övriga partier 8 0,82% -8 -0,84 16 1,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 52 Bårstafältet

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se