2018-09-19 09:55:22

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - valdistrikt Södertälje 17 Fornbacka

10,39%
3,41%
5,19%
9,20%
41,54%
9,05%
2,37%
14,24%
0,30%
1,04%
3,26%
M C L KD S V MP SD FI REAL ÖVR
Valdeltagande
2018: 51,09%
-4,75
2014: 55,84%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 17 Fornbacka

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 70 10,39% -11 +0,08 81 10,31%
C Centerpartiet 23 3,41% +5 +1,12 18 2,29%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 35 5,19% -6 -0,02 41 5,22%
KD Kristdemokraterna 62 9,20% +3 +1,69 59 7,51%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 280 41,54% -118 -9,09 398 50,64%
V Vänsterpartiet 61 9,05% -13 -0,36 74 9,41%
MP Miljöpartiet de gröna 16 2,37% -14 -1,44 30 3,82%
SD Sverigedemokraterna 96 14,24% +33 +6,23 63 8,02%
FI Feministiskt initiativ 2 0,30% -1 -0,08 3 0,38%
REAL Realistpartiet 7 1,04% +2 +0,40 5 0,64%
ÖVR Övriga anmälda partier 22 3,26% +8 +1,48 14 1,78%
  Giltiga röster 674 100,00% -112   786 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,15% +1 +0,15    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,59% -4 -0,42 8 1,01%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,44% +3 +0,44    
VDT Valdeltagande 682 51,09% -112 -4,75 794 55,84%
  Antal röstberättigade 1335   -87   1422  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 17 Fornbacka

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 15 2,23% +7 +1,21 8 1,02%
NYREF NY REFORM 1 0,15% +1 +0,15    
DjuP Djurens parti     -3   3 0,38%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 6 0,89% +3 +0,51 3 0,38%
  Totalt övriga partier 22 3,26% +8 +1,48 14 1,78%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 17 Fornbacka

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 3
Piratpartiet 2
Nordiska motståndsrörelsen 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se