2018-09-17 14:55:18

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - valdistrikt Södertälje 19 Rosenlund västra

20,26%
3,63%
4,64%
4,94%
29,44%
8,06%
3,53%
20,26%
0,71%
3,93%
0,60%
M C L KD S V MP SD FI REAL ÖVR
Valdeltagande
2018: 72,32%
-3,21
2014: 75,53%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 19 Rosenlund västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 201 20,26% +28 +3,27 173 16,99%
C Centerpartiet 36 3,63% -8 -0,69 44 4,32%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 46 4,64% -4 -0,27 50 4,91%
KD Kristdemokraterna 49 4,94% +16 +1,70 33 3,24%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 292 29,44% -46 -3,77 338 33,20%
V Vänsterpartiet 80 8,06% +4 +0,60 76 7,47%
MP Miljöpartiet de gröna 35 3,53% -46 -4,43 81 7,96%
SD Sverigedemokraterna 201 20,26% +22 +2,68 179 17,58%
FI Feministiskt initiativ 7 0,71% +4 +0,41 3 0,29%
REAL Realistpartiet 39 3,93% +11 +1,18 28 2,75%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,60% -7 -0,67 13 1,28%
  Giltiga röster 992 100,00% -26   1018 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 18 1,78% +2 +0,23 16 1,55%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 1011 72,32% -23 -3,21 1034 75,53%
  Antal röstberättigade 1398   +29   1369  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 19 Rosenlund västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,40% +1 +0,11 3 0,29%
DjuP Djurens parti     -5   5 0,49%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,20% -3 -0,29 5 0,49%
  Totalt övriga partier 6 0,60% -7 -0,67 13 1,28%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 19 Rosenlund västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Nordiska motståndsrörelsen 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se