2018-09-19 17:14:49

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - valdistrikt Södertälje 20 Rosenlund östra

16,00%
6,02%
4,51%
5,69%
37,27%
6,77%
3,11%
15,57%
0,21%
4,30%
0,54%
M C L KD S V MP SD FI REAL ÖVR
Valdeltagande
2018: 71,71%
-3,63
2014: 75,34%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 20 Rosenlund östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 149 16,00% -8 -0,08 157 16,09%
C Centerpartiet 56 6,02% +16 +1,92 40 4,10%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 42 4,51% -25 -2,35 67 6,86%
KD Kristdemokraterna 53 5,69% +12 +1,49 41 4,20%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 347 37,27% -7 +1,00 354 36,27%
V Vänsterpartiet 63 6,77% -10 -0,71 73 7,48%
MP Miljöpartiet de gröna 29 3,11% -29 -2,83 58 5,94%
SD Sverigedemokraterna 145 15,57% -18 -1,13 163 16,70%
FI Feministiskt initiativ 2 0,21% +2 +0,21    
REAL Realistpartiet 40 4,30% +24 +2,66 16 1,64%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,54% -2 -0,18 7 0,72%
  Giltiga röster 931 100,00% -45   976 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,42% +4 +0,42    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,85% -11 -1,06 19 1,91%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 943 71,71% -53 -3,63 996 75,34%
  Antal röstberättigade 1315   -7   1322  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 20 Rosenlund östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,32% +2 +0,22 1 0,10%
DjuP Djurens parti     -3   3 0,31%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,21% -1 -0,09 3 0,31%
  Totalt övriga partier 5 0,54% -2 -0,18 7 0,72%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 20 Rosenlund östra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1
Initiativet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se