2018-09-17 10:38:18

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - valdistrikt Södertälje 25 Bergvik

12,99%
4,25%
4,37%
10,63%
35,77%
6,73%
3,31%
17,36%
0,12%
4,01%
0,47%
M C L KD S V MP SD FI REAL ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,24%
-1,81
2014: 80,05%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 25 Bergvik

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 110 12,99% -18 -1,84 128 14,83%
C Centerpartiet 36 4,25% -1 -0,04 37 4,29%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 37 4,37% -11 -1,19 48 5,56%
KD Kristdemokraterna 90 10,63% +28 +3,44 62 7,18%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 303 35,77% -24 -2,12 327 37,89%
V Vänsterpartiet 57 6,73%   +0,12 57 6,60%
MP Miljöpartiet de gröna 28 3,31% -26 -2,95 54 6,26%
SD Sverigedemokraterna 147 17,36% +23 +2,99 124 14,37%
FI Feministiskt initiativ 1 0,12%     1 0,12%
REAL Realistpartiet 34 4,01% +22 +2,62 12 1,39%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,47% -9 -1,03 13 1,51%
  Giltiga röster 847 100,00% -16   863 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 1,05% -3 -0,32 12 1,37%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 856 78,24% -19 -1,81 875 80,05%
  Antal röstberättigade 1094   +1   1093  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 25 Bergvik

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,47% +2 +0,24 2 0,23%
DjuP Djurens parti     -4   4 0,46%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -7 -0,81 7 0,81%
  Totalt övriga partier 4 0,47% -9 -1,03 13 1,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 25 Bergvik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se