2018-09-17 10:48:08

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - valdistrikt Södertälje 26 Fornhöjden

8,48%
3,19%
2,95%
13,88%
39,93%
11,06%
4,55%
12,41%
0,37%
2,46%
0,74%
M C L KD S V MP SD FI REAL ÖVR
Valdeltagande
2018: 51,99%
-3,21
2014: 55,20%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 26 Fornhöjden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 69 8,48% +22 +2,14 47 6,33%
C Centerpartiet 26 3,19% +6 +0,50 20 2,70%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 24 2,95% +1 -0,15 23 3,10%
KD Kristdemokraterna 113 13,88% +73 +8,49 40 5,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 325 39,93% -45 -9,94 370 49,87%
V Vänsterpartiet 90 11,06% +22 +1,89 68 9,16%
MP Miljöpartiet de gröna 37 4,55% -9 -1,65 46 6,20%
SD Sverigedemokraterna 101 12,41% -2 -1,47 103 13,88%
FI Feministiskt initiativ 3 0,37% +2 +0,23 1 0,13%
REAL Realistpartiet 20 2,46% +10 +1,11 10 1,35%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,74% -8 -1,15 14 1,89%
  Giltiga röster 814 100,00% +72   742 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,85% +6 +0,72 1 0,13%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 821 51,99% +78 -3,21 743 55,20%
  Antal röstberättigade 1579   +233   1346  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 26 Fornhöjden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 6 0,74% -5 -0,75 11 1,48%
DjuP Djurens parti     -1   1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,27 2 0,27%
  Totalt övriga partier 6 0,74% -8 -1,15 14 1,89%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 26 Fornhöjden

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se