2018-09-17 14:21:21

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - valdistrikt Södertälje 35 Enhörna-Ekeby

24,85%
8,04%
5,26%
4,95%
25,88%
4,85%
3,51%
18,25%
0,00%
4,43%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI REAL ÖVR
Valdeltagande
2018: 79,98%
-0,23
2014: 80,22%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 35 Enhörna-Ekeby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 241 24,85% -1 -0,71 242 25,55%
C Centerpartiet 78 8,04% +28 +2,76 50 5,28%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 51 5,26% -1 -0,23 52 5,49%
KD Kristdemokraterna 48 4,95% +6 +0,51 42 4,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 251 25,88% -16 -2,32 267 28,19%
V Vänsterpartiet 47 4,85% +5 +0,41 42 4,44%
MP Miljöpartiet de gröna 34 3,51% -33 -3,57 67 7,07%
SD Sverigedemokraterna 177 18,25% +6 +0,19 171 18,06%
FI Feministiskt initiativ     -2 -0,21 2 0,21%
REAL Realistpartiet 43 4,43% +36 +3,69 7 0,74%
ÖVR Övriga anmälda partier     -5 -0,53 5 0,53%
  Giltiga röster 970 100,00% +23   947 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,41% -10 -1,05 14 1,46%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 975 79,98% +14 -0,23 961 80,22%
  Antal röstberättigade 1219   +21   1198  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 35 Enhörna-Ekeby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti     -3   3 0,32%
KrVP Kristna Värdepartiet     -1 -0,11 1 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,11 1 0,11%
  Totalt övriga partier     -5 -0,53 5 0,53%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 35 Enhörna-Ekeby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se